Osakassopimukset

 

Osakassopimukset

Mikä on osakassopimus? 

Osakassopimus on yrityksen toiminnan kannalta oleellinen ja keskeinen oikeudellinen asiakirja, joka määrittelee osakkaiden väliset suhteet, vastuut ja velvollisuudet yhteisessä yrityksessä. Sopimuksessa käsitellään usein asioita, kuten osakkaiden osuudet yrityksessä, päätöksentekomenettelyt, voitonjakoperiaatteet, osakkaiden vastuut ja oikeudet, sekä mahdolliset konfliktitilanteet ja niiden ratkaisumenettelyt.

Osakassopimus on tärkeä väline, joka auttaa ehkäisemään ja ratkaisemaan erimielisyyksiä osakkaiden välillä, varmistaa yrityksen sujuvan toiminnan sekä suojelee osakkaiden sijoituksia ja etuja. 

 

Kysy lisää!
Administer-lakipalvelut

Osakassopimuksen laatiminen 

Huolellisesti laaditut osakassopimukset ovat keskeinen osa liiketoiminnan suunnittelua ja suojaavat osakkaiden etuja monissa tilanteissa, kuten muutostilanteissa tai konfliktitilanteissa. Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme selkeitä ja jokaiselle ymmärrettäviä sopimuksia, jotka määrittelevät osakkaiden roolit, vastuut ja oikeudet.

Laadimme osakassopimuksia yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, varmistaen, että ne heijastavat yrityksen ainutlaatuista tilannetta ja tavoitteita. 

 

Pyydä tarjous

Osakassopimuksen elementit 

 

1. Osakkeiden jakautuminen: 

Määrittelemme selvästi osakkeiden omistuksen ja niiden tuoman äänimäärän. 

2. Osakkaiden velvollisuudet ja oikeudet: 

Kuvaamme yksityiskohtaisesti osakkaiden vastuut, oikeudet ja päätöksentekovaltuudet. 

3. Voitonjakosäännöt: 

Sopiminen, miten voitot jaetaan ja miten päätetään osinkojen maksamisesta. 

4. Yhtiön johtaminen: 

Määrittelemme, miten yhtiötä johdetaan ja miten päätökset tehdään. 

 

 

 

 

 

5. Osakkeiden luovutus ja lunastus: 

Huomioimme osakkeiden mahdolliset luovutukset ja lunastuslausekkeet ja niihin tarpeelliset rajoitukset. 

 6. Riidanratkaisu: 

Sopiminen mahdollisista riidanratkaisumenettelyistä, jos erimielisyyksiä ilmenee. 

7. Yhtiön mahdollinen myynti tai purkaminen: 

Tarkastelemme vaihtoehtoja yhtiön myynnille tai purkamiselle ja niiden vaikutukset osakkaisiin. 

 

 

 

Osakassopimuksen laatiminen on investointi yrityksesi tulevaisuuteen. Ota yhteyttä, niin varmistetaan, että teillä on vahva perusta menestyksellenne!

Palvelun hyödyt:

  • Saat neuvoja osakeyhtiön perustamisessa sekä kirjallisen yhtiöjärjestyksen, joka on laadittu tarpeidenne mukaan.
  • Saat osakassopimukset vaivattomasi ja ammattimaisesti.
  • Yrityksen toiminta on turvattu myös haastavissa tilanteissa.
  • Työmäärä on noin 8–12 tuntia. Työmäärään vaikuttavat muun muassa yrityksen toiminta, osakelajit ja äänioikeudet.

Ota yhteyttä!

Rauli Viippola

Head of Legal and Compliance
+358 40 593 8952

Tuomas Asplund

Senior Legal Counsel
+358 50 353 1091

Ota yhteyttä