Yrityksen lakiasiat

Yrittäjällä tulee eteen tilanteita, joissa tarvitaan lakipalveluita liiketoiminnan avuksi. Autamme sinua yhtiön elinkaaren kaikissa vaiheissa aina yhtiön perustamisesta lähtien. Keskity liiketoimintaasi – me hoidamme lakiasiat.

Onnistuneet-yrityskaupat

Yrityskaupat

Yrityskaupat ovat monimutkaisia ja riskialttiita prosesseja, jotka vaativat huolellista suunnittelua, neuvottelua ja juridista asiantuntemusta. Oikeudellinen tuki on avainasemassa varmistamassa kaupan onnistumisen ja kaikkien osapuolten oikeuksien suojaamisen.

Palvelumme:

 • Due diligence -tarkastus: Suoritamme perusteellisen tarkastuksen myytävälle tai ostettavalle yritykselle varmistamistaaksemme, että kaikki kaupan kannalta olennaiset tiedot ovat tiedossa.
 • Neuvotteluapu: Autamme sinua neuvottelemaan kauppasopimuksen, joka on oikeudenmukainen ja suojaa yrityksesi etuja.
 • Sopimusten laatiminen ja tarkastaminen: Laadimme ja tarkastamme kaikki kauppaan liittyvät sopimukset, kuten kauppa-, osakas- ja rahoitussopimukset.
 • Sääntelyasioiden hoitaminen: Avustamme sinua kaikissa kauppaan liittyvissä sääntelyasioissa, kuten kilpailuoikeuden ja verotuksen kysymyksissä.
Muutoneuvottelut

Yhtiökokoukset

Laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu yhtiökokous varmistaa tehokkaan päätöksenteon ja oikeudellisesti pätevien pöytäkirjojen laatimisen.

Palvelumme:

 • Yhtiökokouksen suunnittelu: Autamme sinua suunnittelemaan yhtiökokouksen agendan ja varmistamaan, että kaikki tarvittavat asiat tulevat käsiteltyä.
 • Kokouksen puheenjohtaminen: Tarjoamme ammattitaitoisen puheenjohtajan yhtiökokoukselle.
 • Pöytäkirjan laatiminen: Laadimme selkeän ja oikeudellisesti pätevän pöytäkirjan yhtiökokouksen päätöksistä.

Varmistamme, että yhtiökokous sujuu tehokkaasti ja lainmukaisesti, ja saat selkeän sekä oikeudellisesti pätevän pöytäkirjan yhtiökokouksen päätöksistä. Näin vältyt myöhemmiltä riitatilanteilta.

Pyydä tarjous

Yhtiön perustaminen

Yhtiön perustaminen on merkittävä askel kohti menestyvää liiketoimintaa. Oikeudellinen neuvonta ja tuki ovat avainasemassa varmistamassa, että kaikki viranomaisvaatimukset ja velvoitteet täytetään moitteettomasti.

Palvelumme:

 • Yhtiömuodon valinta: Autamme sinua valitsemaan yrityksellesi sopivimman yhtiömuodon, kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan, ottaen huomioon tarpeesi ja liiketoimintasi luonteen.
 • Perustamisasiakirjojen laatiminen: Laadimme kaikki tarvittavat perustamisasiakirjat, kuten yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen, varmistaen, että ne ovat oikeudellisesti päteviä ja vastaavat yrityksesi tarpeita.
 • Viranomaiskontaktit: Hoidamme kaikki viranomaiskontaktit ja -ilmoitukset, jotta yrityksesi perustaminen etenee sujuvasti ja nopeasti.
 • Neuvonta yrityksen hallinnosta: Annamme neuvoja yrityksen hallinnointiin ja päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä, kuten yhtiökokousten ja hallituksen kokousten pitämisessä.

 

Osakassopimukset

Osakassopimus on välttämätön työkalu osakeyhtiön osakkaille. Se määrittelee osakkaiden väliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, ja ehkäisee näin mahdollisia riitatilanteita.

Palvelumme:

 • Osakassopimuksen laatiminen: Laadimme osakassopimuksen, joka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin ja ottaa huomioon osakkaiden yksilölliset toiveet.
 • Osakassopimuksen tarkastaminen: Tarkastamme olemassa olevan osakassopimuksen ja varmistamme, että se on oikeudellisesti pätevä ja ajan tasalla.
 • Neuvonta osakassopimukseen liittyvissä kysymyksissä: Annamme neuvoja osakassopimukseen liittyvissä kysymyksissä, kuten osakkeiden siirrosta ja lunastamisesta sekä osakkaiden erottamisesta.

 

Yrityksen-lakipalvelut-pöytäkirjat

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat ovat tärkeitä oikeudellisia asiakirjoja, jotka dokumentoivat yrityksen päätöksentekoa ja tapahtumia. Ammattimaisesti laaditut pöytäkirjat varmistavat, että yrityksesi toiminta on lainmukaista ja läpinäkyvää.

Palvelumme:

 • Pöytäkirjojen laatiminen: Laadimme selkeitä ja oikeudellisesti päteviä pöytäkirjoja kaikista yrityksen kokouksista ja tapahtumista.
 • Pöytäkirjojen tarkastaminen: Tarkastamme olemassa olevat pöytäkirjat ja varmistamme, että ne täyttävät kaikki vaatimukset.
 • Neuvonta pöytäkirjoihin liittyvissä kysymyksissä: Annamme neuvoja pöytäkirjoihin liittyvissä kysymyksissä, kuten pöytäkirjan sisältöön ja muotoon.
Kysy lisää
Me Administerilla tarjoamme asiakkaille kokonaisvaltaiset taloushallinnonpalvelut

Sopimukset

Sopimukset ovat liiketoiminnan kulmakiviä, ja niiden oikeudellinen pätevyys on elintärkeää. Laadukkaat sopimukset varmistavat, että kaikki osapuolet ymmärtävät velvollisuutensa ja oikeutensa. Autamme sinua laatimaan ja tarkistamaan sopimuksia, jotka suojaavat yrityksesi etuja ja varmistavat liiketoimintasi sujuvuuden.

Palvelumme:

 • Sopimusten laatiminen: Laadimme selkeitä ja oikeudellisesti päteviä sopimuksia kaikista yrityksesi liiketoimista.
 • Sopimusten tarkastaminen: Tarkastamme olemassa olevat sopimukset ja varmistamme, että ne ovat oikeudenmukaisia ja suojaavat yrityksesi etuja.
 • Neuvonta sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä: Annamme neuvoja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, kuten sopimuksen tulkintaan ja riitatilanteiden ratkaisemiseen.
Sopimukset

Optio-ohjelmat

Optio-ohjelmat ovat tehokas työkalu yrityksen kannustinjärjestelmässä. Laadukkaasti suunnitellut optio-ohjelmat houkuttelevat ja sitouttavat osaavaa henkilöstöä sekä kannustavat heitä yrityksen menestykseen. Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan optio-ohjelman, joka tukee yrityksesi kasvua ja menestystä.

Palvelumme:

 • Optio-ohjelmien suunnittelu: Autamme sinua suunnittelemaan optio-ohjelman, joka tukee yrityksesi strategisia tavoitteita ja houkuttelee ja sitouttaa osaavaa henkilöstöä.
 • Optio-ohjelmien dokumentointi: Laadimme kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten optio-ohjelman säännöt ja osakassopimukset.
 • Neuvonta optio-ohjelmiin liittyvissä kysymyksissä: Annamme neuvoja optio-ohjelmiin liittyvissä kysymyksissä, kuten verotukseen ja optio-oikeuksien käyttöön.