Lakisääteisten asiakirjojen suunnittelu ja laatiminen

Tiedätkö, kuuluuko sinunkin yrityksesi valita työsuojeluvaltuutettu tai tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma?

Yrityksen koosta ja toimialasta riippuu, mitä lakisääteisiä asiakirjoja ja suunnitelmia tarvitaan. Kun henkilöstömäärä kasvaa, lisääntyvät myös juridiset velvollisuudet. Eikä lakisääteisyys ole suinkaan ainoa syy laittaa asiakirjat kuntoon – huolella laaditut suunnitelmat ja prosessit tukevat myös liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista.

Kokenut kumppani lakisääteisen suunnittelun tueksi

Me olemme tukenasi, halusit sitten päivittää jo olemassa olevia dokumentteja tai luoda jotain täysin uutta.
Kartoittamme, löytyykö yritykseltänne kaikki vaadittavat dokumentit ja jos puutteita ilmenee, laittamme dokumentit kuntoon. Autamme määrittämään, miten suunnitelmat viedään käytäntöön ja kuinka tietoa kannattaa jakaa.

Palvelun hyödyt

 • Voit luottaa siihen, että lakisääteiset asiat tulevat hoidetuksi.
 • Saat käyttöösi kaikki tarpeelliset dokumentit ohjaamaan arjen toimintaa. Myös henkilöstö hyötyy kattavista tietolähteistä.
 • Asiakirjat ja suunnitelmat luovat raamit toiminnalle ja synnyttävät vuoropuhelua henkilöstön ja työnantajan välille.

Alle 20 työntekijää

Sopimukset

 • Työsopimus (Työsopimuslaki 3 §)
 • Etätyösopimus (tarvittaessa)
 • Liukuva työaika (tarvittaessa, työaikalaki 13 §)
 • Työaikakirjanpito ( Työaikalaki 37 §)
 • Perehdyttämissuunnitelma ( Työturvallisuuslaki 14 §)
 • Työsuojelun toimintaohjelma ja työterveyskysely (Työturvallisuuslaki 9 §)
 • Työterveyssopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma (Työterveyshuoltolaki 11 §)
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi (Työturvallisuuslaki 10 §)
 • Esillä pidettävä lainsäädäntö
 • Työsuojeluvaltuutetun valinta
 • Sähköpostiohjesääntö (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 18 §)
 • Tietosuoja- ja rekisteriseloste ( Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla)

Vähintään 20 työntekijää

 • Henkilöstösuunnitelma (Yhteistoimintalaki 16.1 §)
 • Työsuojelutoimikunnan perustaminen

Vähintään 30 työntekijää

 • Koulutussuunnitelma (Yhteistoimintalaki 16.4 §)
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma (Yhdenvertaisuuslaki 7 §)
 • Tasa-arvosuunnitelma (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 6 a §)

Muut suunnitelmat (Ei lakisääteisiä)

 • Päihdeohjelma
 • Väkivalta ja uhkatilanne ohje (Työturvallisuuslaki 27 §, tietyt toimialat)
 • Epäasiallisen häirinnän ja kohtelun ohje (Työturvallisuuslaki 28 §)

Ota yhteyttä

Olli Mäki

Senior Sales Manager
+358 44 292 1246

Erik Paasikivi

Head of Employer Services
050 324 7666

Ottakaa minuun yhteyttä