Chief financial friend

Tjänster för elektronisk ekonomiförvaltning

Läs mer

Vi hjälper våra kunder till framgång

Administer är en finländsk auktoriserad revisionsbyrå som är specialiserad på tjänster för elektronisk ekonomiförvaltning. Vi är ekonomiledningens bästa vän och erbjuder det bredaste stödet för ekonomiförvaltningen på marknaden – från grundläggande bokföring till utläggning av hela ekonomiavdelningen. Vårt kunnande omfattar alla branscher och vår tjänst anpassas genast efter behoven i ditt företag. Vi arbetar professionellt, effektivt, omsorgsfullt och i stor utsträckning digitalt.

Ta kontakt med mig