Chief financial friend

Digitala tjänster inom redovisning och ekonomi

Läs mer

Vi hjälper våra kunder till framgång

Administer är en redovisningsbyrå som är specialiserad på digitala tjänster inom ekonomi. Vi är företagsledningens vän och erbjuder ett brett utbud av tjänster på marknaden – från grundläggande bokföring till outsourcing av hela ekonomiavdelningen. Vårt kunnande omfattar många olika branscher och våra tjänster anpassas efter behoven i ditt företag. Vi arbetar professionellt, effektivt, omsorgsfullt och i så hög grad som möjligt digitalt.

Ta kontakt med mig