Perheoikeudelliset asiat

Yrittäjän arki on täynnä vastuuta ja haasteita. Yritystoiminnan pyörittämisen ohella on tärkeää pitää huolta myös omasta ja läheisten tulevaisuudesta. Huolellisesti laaditut ja ajan tasalla pidetyt juridiset asiakirjat voivat tarjota yrittäjälle ja hänen perheelleen turvaa, selkeyttä ja suojaa erilaisissa tilanteissa. Ne myös auttavat varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja minimoimaan mahdolliset oikeudelliset ja taloudelliset riskit.

Seuraavien asioiden hoitaminen kuntoon auttaa varmistamaan, että kaikki sujuu sujuvasti ja oikeudenmukaisesti, vaikka elämässä tapahtuisi muutoksia tai yrittäjälle sattuisi jotain: testamentti, Edunvalvontavaltakirja, avioehto, ositussopimus. Hoidamme tarvittaessa myös sukupolvenvaihdokset perunkirjoitukset ja perinnönjaon.

Lakipalvelut-yksityisoikeus

Testamentin laatiminen

Yrittäjän elämä on täynnä ennakoimattomia haasteita, ja testamentin laatiminen on ensiarvoisen tärkeää varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden odottamattomissa tilanteissa. Testamentin avulla yrittäjä voi suunnitella perintönsä jakamisen haluamallaan tavalla ja taata, että liiketoiminta siirtyy suunnitellusti esimerkiksi oman poismenonsa tapauksessa. Tämä ei ainoastaan tarjoa taloudellista turvaa perheelle, vaan myös selkeyttää mahdollisia perintöriitoja ja varmistaa yrittäjän toiveiden toteutumisen.

Kysy lisää!

Edunvalvontavaltakirja

Oletko miettinyt, mitä yrityksellesi tapahtuu, jos sinulle sattuu jotakin? Elämässä voi tulla vastaan yllättäviä muutoksia – kuten äkillinen sairastuminen tai onnettomuus – joiden vuoksi yrittäjä estyy hoitamasta yrityksen asioita. Jos sinulla ei ole edunvalvontavaltuutusta, valtio määrää yrityksellesi edunvalvojan. Tällöin asioiden hoitamiseen ja päätöksentekoon voi tulla tarpeettomia katkoja.

Edunvalvontavaltakirja antaa yrittäjälle mahdollisuuden nimetä luotettavan henkilön huolehtimaan liiketoiminnallisista päätöksistä, mikäli hän itse ei kykene tekemään päätöksiä. Yrityksen jatkuvuuden kannalta on olennaista, että liiketoiminnan operatiivinen päätöksenteko voi jatkua kitkattomasti myös yrittäjän tilapäisen tai pysyvän kyvyttömyyden aikana. Edunvalvontavaltakirja tarjoaa näin ollen turvaa ja selkeyttä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Lue lisää blogistamme

 

Avioehto

Avioehto on tärkeä juridinen väline, erityisesti kun yrittäjän henkilökohtainen ja liiketoiminnallinen varallisuus voivat liittyä toisiinsa. Avioehto tarjoaa suojaa yrittäjän henkilökohtaiselle omaisuudelle mahdollisen avioeron tai puolison kuoleman tapahtuessa. Näin varmistetaan, että liiketoiminta voi jatkua häiriöttömästi eikä yrittäjän panostusta yritykseen vaaranneta mahdollisten perintöriitojen vuoksi.

 

Lakipalvelut-yksityisoikeus

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat tärkeitä vaiheita yrittäjän jälkeenjääneiden perillisten näkökulmasta. Testamentti ohjaa näitä prosesseja ja varmistaa, että yrittäjän toiveet otetaan huomioon perinnönjakoprosessissa. Selkeät ohjeet perunkirjoituksen ja perinnönjaon suhteen voivat vähentää perillisten välisiä konflikteja ja varmistaa, että liiketoiminnan omistus ja johto siirtyvät suunnitellusti seuraavalle sukupolvelle.

Kysy lisää!