Työsuhdejuridiikka

Varmista oikeudelliset ratkaisut ja sitoutuneet työntekijät

Yrityksen menestyksen yksi keskeinen kulmakivi on motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Tämän varmistaminen edellyttää asianmukaista henkilöstöhallintoa, joka perustuu syvälliseen ymmärrykseen työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista. Yrityksen lakiasioita ja lakipalveluita tarjoavat asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä varmistamaan, että niiden työsuhteisiin liittyvät kysymykset hoidetaan ammattimaisesti ja tehokkaasti.

Miksi raportointi kannattaa

Työsopimukset

Laadukkaat ja asianmukaiset työsopimukset ovat tärkeä osa työsuhteen alkuvaihetta. Työsopimusten tulee sisältää selkeästi ja yksityiskohtaisesti kaikki työsuhteeseen liittyvät keskeiset ehdot ja velvoitteet sekä työnantajalle että työntekijälle. Lakiasiantuntijoiden avulla yritykset voivat laatia päteviä ja oikeudellisesti sitovia työsopimuksia, jotka ottavat huomioon sekä yrityksen että työntekijöiden tarpeet ja edut.

TES-vertailut

TES-vertailut

Työehtosopimukset (TES) vaikuttavat merkittävästi työsuhteiden ehtoihin ja työntekijöiden oikeuksiin eri aloilla. TES-vertailujen avulla yritykset voivat vertailla eri alojen työehtoja ja varmistaa oman toimintansa kilpailukyvyn ja lainmukaisuuden. Lakiasiantuntijoiden avulla yritykset voivat suorittaa kattavia TES-vertailuja ja saada arvokasta neuvontaa ja ohjausta erilaisten työehtosopimusten soveltamisessa ja tulkinnassa.

Administer Lakipalvelut riita-asiat

Työsuhderiidat

Työsuhderiidat ovat yleisiä erityisesti tilanteissa, joissa työsuhde päättyy. Työsuhteen päättymiseen liittyvissä tilanteissa väärinkäsitysten välttämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijän kanssa tehtävä sopimus on laadittu huolellisesti ja selkeästi. Yrityksen lakiasioita hoitavat asiantuntijat voivat tarjota arvokasta apua ja neuvoja sekä valmistella tarvittaessa sopimuksia ja dokumentteja. Lisäksi he voivat avustaa sovintoneuvotteluissa ja auttaa osapuolia saavuttamaan molempia tyydyttävän ratkaisun.

Olemme apuna myös muissa yrityksen riita-asioissa.

Muutosneuvottelut

Yritysten joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin tai suunnitellessa organisaation toiminnan muutoksia on tärkeää, että henkilöstön kanssa käydään avoimet ja rehelliset yhteistoimintaneuvottelut. Nämä neuvottelut ovat avainasemassa varmistettaessa, että muutokset toteutetaan lainmukaisesti ja että henkilöstön oikeudet turvataan. Lakipalveluita tarjoavat asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä neuvotteluissa, tarjota oikeudellista neuvontaa ja laatia tarvittavia sopimuksia ja dokumentteja varmistaakseen neuvottelujen onnistumisen ja lainmukaisuuden.

 

 

Tukena neuvotteluissa

Tarjoamme yrityksellesi asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa ja strategista ohjausta kaikissa muutosneuvotteluihin liittyvissä kysymyksissä.

  • Autamme sinua ymmärtämään oikeudelliset velvoitteet ja mahdollisuudet
  • Autamme yritystäsi käymään lakisääteiset muutosneuvottelut parhaalla mahdollisella tavalla – neuvottelun kummallekin osapuolelle
  • Saat varmuuden vaikean tilanteen hoitoon ja avustamme ja neuvomme tekstien laatimisessa sekä koko muutosneuvottelujen läpiviemisessä

 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Rauli Viippola

Head of Legal and Compliance
+358 40 593 8952

Tuomas Asplund

Senior Legal Counsel
+358 50 353 1091

Kukka-Maaria Kairaluoma

Legal Associate (Auskultoimassa)
+358 40 588 4971

Juho Tuppurainen

Legal Associate
+358 50 917 1927

Ota yhteyttä