Talousjohtopalvelut

Administerin talousjohtopalvelun asiakkaana varmistat, että yrityksesi talouden ja hallinnon asiat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Tarjoamme ylimmän johdon tarvitsemat resurssit, tiedon ja neuvonnan käyttöösi, tarpeesi mukaan.

Saat ulkopuolista näkemystä yrityksesi tilanteeseen ja tukea toimintamallien kehittämiseen, onpa kyseessä sitten kasvupyrähdys, yrityskauppa, rekisteröinti- ja muutosasiat, rahoituksen suunnittelu tai heikentyneet markkinanäkymät.

Projektit ja muutoksen johtaminen ammattilaisen johdolla

Suunnittelemme, toteutamme ja johdamme projekteja, jotka liittyvät esimerkiksi taloushallinnon kehittämiseen, uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoon tai yritystoiminnan muutostilanteisiin. Saat käyttöösi ammattitaitoisen projektijohtajan, projektipäällikön, controllerin tai tarvittaessa avaimet käteen -palveluna kokonaisen tiimin viemään projektit maaliin.

Palveluun kuuluvat mm. seuraavat asiat:

 • Talous- ja palkkahallinnon prosessikartoitus
 • Taloushallinnon toimintojen jalkauttaminen ja osaamisen kehittäminen
 • Tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto
 • Integraatiot taloushallinnon järjestelmiin
 • Ulkoistamisprojektit: esim. talous ja hallinto, ITC, logistiikka
 • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • Uuden liiketoiminnan käynnistäminen
 • Talouden ja hallinnon organisointi ulkomailla

Tiedolla johtaminen antaa tukea tulevaisuuden suunnitteluun

Faktum-palvelumme tarjoaa sinulle liiketoimintasi nykytilan kattavan kartoituksen sekä tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Faktum-asiakkaana saat liiketoiminnastasi kokonaiskuvan, joka auttaa tunnistamaan mahdollisia riskejä ja hyödyntämään vahvuuksia entistä paremmin.

Voit valita palvelun laajuuden tarpeesi mukaan.

Kaikkiin Faktum-palvelupaketteihin kuuluu seuraavien avaintekijöiden kartoitus:

 • Yritykseen ja avainlukuihin tutustuminen
 • Ammattilaisen arvio yrityksesi nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä
 • Raportti, joka sisältää mittarit mm. seuraavien osa-alueiden seurantaan:
  • Kannattavuus
  • Vakavaraisuus
  • Maksuvalmius
  • Riskinsietokyky

Johda tiedolla – avullamme kokonaiskuva lukujen takaa

Lataa Faktum-palvelun hinnasto

Lataa tästä

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Tee sukupolvenvaihdos hallitusti

Yrityksen sukupolvenvaihdos vaatii kokemusta ja näkemystä aina suunnittelusta toteutukseen. Administer Genetum -palvelu auttaa sinua tunnistamaan sukupolvenvaihdoksen tarpeet ja tavoitteet sekä valitsemaan parhaan mahdollisen ratkaisun oman ja yrityksesi näkökulmasta. Genetum-asiakkaana saat kokeneen asiantuntijan ohjausta mm. yrityksen uusien omistajien nimittämisessä, sisarusten perintäoikeudessa sekä luopujan toimeentulon järjestämisessä.

Genetum-palveluun kuuluu seuraavat toimenpiteet:

 • Lähtötilanteen selvitys
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Vaihtoehtojen selvittäminen ja toimenpidesuositus
 • Verosuunnittelu
 • Toteutus ja tarvittavien dokumenttien laatiminen
 • Verottajan ennakkoratkaisu
 • Henkilökohtainen konsultointi

Ratkaisu onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen

Lataa Genetum-palvelun esite

Lataa tästä

Yrityksen arvonmääritys asiantuntijapalveluna

Yrityksen tilinpäätösluvut kertovat paljon yrityksen tilasta – myös sen arvosta. Omistajan voi olla kuitenkin vaikea itse määritellä yrityksensä arvoa. Administer Pretium -palvelussa teemme kokeneen asiantuntijan johdolla yrityksesi arvonmäärityksen puolestasi. Saat yrityksesi toteutuneisiin lukuihin pohjautuvan arvion siitä, miten yrityksen arvo on kehittynyt ja miltä tulevaisuus näyttää.

Voit valita palvelun laajuuden tarpeesi mukaan.

Pretium-palvelun kaikkiin tasoihin kuuluu seuraavat toimenpiteet:

 • Yritykseen tutustuminen ja toteutuneiden lukujen katsaus
 • Henkilökohtainen konsultointi
 • Raportti, joka sisältää mm.:
  • arvonmäärityksen perustuen yrityksen substanssi- ja tuottoarvoon
  • arvonmäärityksen perustuen yrityksen substanssi- ja tuottoarvoon sekä diskontattuun kassavirtaan

Varmista yrityksesi oikea arvo

Lataa Pretium-palvelun hinnasto

Lataa tästä

Edunvalvontavaltuutus mahdollisen toimintakyvyn heikkenemisen varalta

Edunvalvontavaltuutus on keino varautua tilanteisiin, joissa yrittäjä estyy hoitamasta yrityksen asioita äkillisen sairastumisen tai onnettomuuden vuoksi. Ilman valtuutusta valtio määrää edunvalvojan, jolloin asioiden hoitoon ja päätöksentekoon voi tulla katko. Edunvalvontavaltuutuksella yrittäjä varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa hänen valitsemansa uskottu henkilö/taho jatkaa yritystoimintaa ja tekee perusteltuja päätöksiä. Interatum-palvelumme auttaa laatimaan tarpeisiisi sopivan edunvalvontavaltakirjan.

Näin Interatum-palvelu toimii:

 • Asiantuntijamme auttaa laatimaan tilannekartoituksen pohjalta edunvalvontavaltakirjan.
 • Jokaisen ihmisen elämään vaikuttavat tekijät, kuten omaisuus ja tavoitteet, ovat yksilölliset. Asiantuntija-apu auttaa laatimaan juuri kyseiselle valtuuttajalle ja valtuutetulle sopivan kokonaisuuden.
 • Valtakirjan laatii pätevä ja kokenut asiantuntijamme.

Edunvalvontavaltuutus turvaa jatkuvuuden

Lataa Interatum-palvelun hinnasto

Lataa tästä

Ota yhteyttä