HR-palvelut

HR-palvelumme auttavat tarpeidenne mukaan joko operatiivisissa ja hallinnollisissa tai strategisissa johtoryhmän ja esimiestyön asioissa.

HR-palvelu vapauttaa yrityksenne omia resursseja ydinliiketoimintaan, kun HR-asiat hoituvat ulkoistetun resurssin toimesta ajallaan ja oikein. Valittavana on joko jatkuva tai projektiluontoinen HR-palvelu.

Operatiivinen/hallinnollinen HR-palvelu

Yrityksen toimintatavat ja käytännöt jäävät monesti – syystä tai toisesta – märittelemättä, jolloin työpaikalle syntyy kirjava toimintakulttuuri. Työsuhteen elinkaaren eri vaiheista ei löydy kirjallista dokumentaatiota, jolloin niihin on mahdotonta palata mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Ethän halua, että yrityksessänne käy näin?

Huolehdimme puolestanne muun muassa:

 • työsopimukset
 • muut työsuhteeseen liittyvät dokumentit
 • yhteisten toimintatapojen ja käytäntöjen dokumentoinnin
 • luontais- ja työsuhde-etujen koordinoinnin
 • yhteistyön palkkahallinnon kanssa
 • lähtöhaastattelut ja
 • työtodistukset.

Strateginen johtoryhmän ja esimiestyön HR-palvelu

Johtaminen ja esimiestyö vaativat aikaa ja osaamista. Johtamisella vaikutetaan siihen, miten ihmiset innostuvat, motivoituvat ja haluavat antaa parhaan mahdollisen työpanoksensa. Oletko liian yksin näiden asioiden kanssa? Tarvitsetko sparrausapua?

Autamme muun muassa seuraavissa:

 • organisaatiosuunnittelu ja toimenkuvien määrittely
 • rekrytointi ja perehdytys
 • osaamisen kehittäminen
 • työntekijäkokemus
 • työnantajakuvan kehittäminen
 • kehityskeskusteluprosessi ja suoriutumisen johtaminen
 • esimiesten sparraus
 • henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen
 • johtoryhmätyöskentely
 • työsuojeluasiat
 • yt-neuvotteluihin osallistuminen ja/tai niiden vetäminen ja
 • työsuhteen päättäminen tai päättyminen.

Lisätietoja antaa

Olli Mäki

Senior Sales Manager
Uusimaa
044 292 1246
olli.maki@administer.fi

Ota yhteyttä