Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan yritysten omistus- ja hallintarakenteen muutoksia. Ne voivat olla seurausta yrityksen kasvusta, strategian muutoksesta tai pyrkimyksestä parantaa tehokkuutta ja kilpailukykyä. Yritysjärjestelyjen avulla yritykset voivat esimerkiksi laajentaa toimintaansa, hankkia uusia kyvykkyyksiä tai saavuttaa synergiaetuja.

Administer lakipalvelut holdingyhtiön perustaminen.

Holdingyhtiörakenteet

Holdingyhtiö on yhtiö, jonka pääasiallinen liiketoiminta on omistaa osakkeita muissa yrityksissä. Holdingyhtiöitä käytetään usein seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sijoitusten hallinnointi: Holdingyhtiö voi helpottaa sijoitusten hallinnointia ja seurantaa.
 • Verosuunnittelu: Holdingyhtiötä voidaan käyttää verosuunnitteluun, esimerkiksi siirtämällä voittoja matalan verotuksen maihin.
 • Perintösuunnittelu: Holdingyhtiö voi helpottaa yrityksen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle.
 • Riskienhallinta: Holdingyhtiötä voidaan käyttää riskienhallintaan, esimerkiksi eristämällä riskialttiit toiminnot erillisiin yhtiöihin.
Lue lisää holdingyhtiöistä
Administer-lakipalvelut-osakekaupat

Osakekaupat

Autamme sinua kaikissa osakekaupan vaiheissa:

 • Sopimusten laadinta ja tarkastus: Varmistamme, että sopimukset ovat oikeudellisesti kestäviä ja suojaavat asiakkaamme etuja.
 • Osakkeiden siirtoon liittyvät oikeudelliset näkökohdat: Autamme sinua ymmärtämään osakkeiden siirtoon liittyviä oikeudellisia velvollisuuksia ja riskejä.
 • Sääntelyyn liittyvät kysymykset: Neuvomme sinua kaikissa sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä, jotka koskevat osakekauppaa.

Liiketoimintakauppa

Liiketoimintakauppa on merkittävä tapahtuma yrityksen elinkaaressa. Tajoamme kattavaa juridista neuvonantoa kaikissa liiketoimintakaupan vaiheissa:

 • Due diligence -tarkastukset: Suoritamme due diligence -tarkastukset varmistaaksemme, että kaupan kohteena oleva yritys on oikeudenmukaisessa kunnossa.
 • Sopimusten neuvottelut: Autamme sinua neuvottelemaan kauppasopimuksen, joka on oikeudenmukainen ja suojaa asiakkaamme etuja.
 • Kaupan rakenteen ja sääntelyn suunnittelu: Avustamme sinua kaupan rakenteen ja sääntelyn suunnittelussa sekä varmistamme, että kauppa toteutetaan lainmukaisesti.

Osakeanti

Osakeanti on prosessi, jossa yritys kerää pääomaa tarjoamalla osakkeitaan sijoittajille. Autamme sinua:

 • Sääntelyvaatimukset: Varmistamme, että osakeanti toteutetaan kaikkien sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
 • Osakkeiden tarjoamiseen ja myyntiin liittyvät sopimukset: Autamme sinua laatimaan sopimukset, jotka koskevat osakkeiden tarjoamista ja myyntiä.
 • Arvopaperi-ilmoitusten käsittely: Avustamme sinua arvopaperi-ilmoitusten laatimisessa ja käsittelyssä viranomaisille.
 • Osakkeenomistajien oikeuksien turvaaminen: Varmistamme, että osakeannin ehdot ovat oikeudenmukaiset ja turvaavat osakkeenomistajien oikeudet.
Administer lakipalvelut - jakautuminen

Jakautuminen

Jakautuminen on prosessi, jossa yritys jakautuu kahdeksi tai useammaksi uudeksi yritykseksi. Autamme sinua:

 • Jakautusuunnitelman laatiminen ja arviointi: Autamme sinua laatimaan oikeudenmukaisen jakautumissuunnitelman, joka ottaa huomioon kaikkien osapuolten intressit.
 • Sääntelyyn liittyvät kysymykset: Neuvomme sinua kaikissa sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä, jotka koskevat jakautumista.
 • Sopimusten laatiminen ja osapuolten oikeudellisten velvoitteiden määrittely: Autamme sinua laatimaan sopimukset, jotka määrittelevät osapuolten oikeudelliset velvollisuudet jakautumisen jälkeen.
Lakipalvelut-yksityisoikeus

Sulautuminen

Sulautuminen on prosessi, jossa kaksi tai useampi yritys yhdistyvät  uudeksi yritykseksi. Olemme apunasi prosessin kaikissa vaiheissa:

 • Sopimusten laadinta ja tarkastus: Varmistamme, että sulautumissopimukset ovat oikeudellisesti kestäviä ja suojaavat asiakkaamme etuja.
 • Osapuolten neuvottelut: Autamme sinua neuvottelemaan sulautumissopimuksen, joka on oikeudenmukainen ja suojaa asiakkaamme etuja.
 • Sääntelyasioiden hoitaminen: Avustamme sinua kaikissa sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä, jotka koskevat sulautumista.