Administer Ajankohtaista Uutinen Ura alkuun harjoittelulla? Yrityksen arki vie perustiedoista syvemmälle

Ura alkuun harjoittelulla? Yrityksen arki vie perustiedoista syvemmälle

Ura alkuun harjoittelulla? Yrityksen arki vie perustiedoista syvemmälle

Työharjoittelu ja kesätyö ovat jopa väylä vakituiseen työsuhteeseen. Administer on palkannut nuoria osaajia kirjanpitoon ja palkkahallintoon.

Työharjoittelu on parhaimmillaan suora väylä työelämään. Sähköisiin taloushallinnon palveluihin erikoistunut Administer tarjoaa korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden soveltaa koulun penkillä opittuja asioita käytännössä. ”Harjoittelun kautta pääsee hyvin sisälle työhön, ja se on myös hedelmällinen väylä kesätöihin”, sanoo Administerin henkilöstön kehittämispäällikkö Jenni Halme.

Administer tekee yhteistyötä Uudellamaalla toimivien ammattikorkeakoulujen Haaga-Helian ja Laurean kanssa. Kirjanpidon harjoittelupaikkoja on kuitenkin eri puolella Suomea. Administerilla on yli 20 toimipistettä.

Halme pitää korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä erittäin tärkeänä. ”Saamme sitä kautta tuoreita tekijöitä kasvamaan ammattilaiseksi. Tarvitsemme uusia työntekijöitä, kun yritys kasvaa. Olemme olleet tosi tyytyväisiä yhteistyön kautta meille tulleisiin harjoittelijoihin”, Halme sanoo.

Tänä keväänä Administerilla on kirjanpidossa noin 20 työharjoittelijaa ympäri Suomea. Harjoittelijat aloittavat yleensä tammikuussa ja ovat apuna vuoden kiireisimpänä aikana, kun tilinpäätöksiä tehdään. Kun harjoittelu päättyy toukokuun lopussa, moni jatkaa kesätyöntekijänä. Osalle on tarjolla töitä kesänkin jälkeen. Niin harjoittelijana kuin kesätyöntekijänä taloon tulleita on palkattu viime vuosina kirjanpidon ja palkkahallinnon tehtäviin. Halmeen mukaan he tuovat mukanaan tuoretta näkemystä.

Käytännön työ opettaa

Kirjanpitäjänä työskentelevä Natasha Elk aloitti Administerissa työharjoittelijana tammikuussa 2017. ”Alkuun tein perusrutiinitöitä ja olin kiireapuna. Sain tehdä kirjanpitoa ja erilaisia asiakkaita tosi monipuolisesti niin, että vastuuhenkilö oli kuitenkin aina apuna”, hän kertoo. Vaikka liiketalouden ja laskentatoimen opinnot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa olivat antaneet hyvät perustiedot, työssä oli myös paljon uutta opeteltavaa.

”Kirjanpitoa käsitellään koulussa kattavasti mutta yksinkertaisemmasta näkökulmasta. Tilitoimistossa kirjanpito on paljon laajempaa. Tilanteet ovat selkeytyneet minulle aivan eri tavalla käytännön työssä.” Vasta työelämä osoitti sen, ettei kirjanpitäjän työ ole vain tietokoneen parissa istumista ja numeroiden pyörittelyä. Elkin mukaan se vaatii myös paljon ajatustyötä. ”Työ edellyttää tekijältään tarkkuutta ja omatoimisuutta, organisointitaitoja, joustavuutta sekä oppimishalukkuutta.”

Jokainen päivä on erilainen

Elk sai harjoittelun edetessä uusia, haastavampia tehtäviä. Hän jatkoi Administerissa kesätöissä ja sen jälkeen vakituisena kirjanpitäjänä. Ensimmäiset omat asiakkaat hän sai jo kesällä. Se teki työskentelystä aiempaa itsenäisempää. Elk hoitaa asiakkaidensa kirjanpidon alusta loppuun asti ja vastaa siitä ja tarvittavien viranomaisilmoitusten antamisesta ajallaan. Normaaliin kirjanpidon rutiinityöhön kuuluvat pankkitilitapahtumien kirjaus ja täsmäytys, myynti- ja ostolaskujen käsittely, tarkastus ja tiliöinti sekä reskontran täsmäyttäminen kirjanpitoon.

Kirjanpitäjän jokainen työpäivä on Elkin mukaan erilainen. Toisinaan hän ehtii hoitaa yhden päivän aikana normaaleja kirjanpidon rutiineja useamman asiakkaan osalta, toisina päivinä taas haastavampi tehtävä vaatii pidempiaikaista syventymistä ja selvittämistä. Myös yhteydenpito asiakkaiden kanssa on merkittävä osa kirjanpitäjän työtä. ”Yleensä yhteydenpito hoituu sähköpostitse tai puhelimessa, mutta joskus asiakas saattaa tulla käymään toimistolla tai kutsua kirjanpitäjän omalle toimistolleen.”

Elkin osaaminen kirjanpidosta on syventynyt runsaan vuoden aikana ja oppia on tullut valtavasti. Positiivisesti hänet on yllättänyt se, miten joustavia Administerilla ollaan. ”On tosi hyvät mahdollisuudet päästä oppimaan erilaisia asioita. Näin isossa talossa löytyy aina uutta ja on paljon sellaisia ihmisiä, joilta voi kysyä apua. Joustavuus näkyy myös esimerkiksi liukuvana työaikana.”

Lisää vastuuta portaittain

Myös Laurea-ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden opiskelija Niko Syrjänen yllättyi siitä, kuinka paljon opittavaa oli. Hän aloitti työharjoittelun tammikuussa ja on tehnyt Administerissa pääasiassa avustavia kirjanpidon tehtäviä. ”Se vähän yllätti, kuinka paljon asioita on joutunut tavallaan opettelemaan uudestaan. Moni varmaan ajattelee jo tietävänsä vähän kaikesta kaiken työelämään tullessa. Minun on esimerkiksi pitänyt opetella juurta jaksaen tietojärjestelmien ja kirjanpito-ohjelmien käyttöä”, Syrjänen kertoo.

Hän on päässyt tekemään muun muassa juoksevaa kirjanpitoa. Töitä on saanut tehdä omaan tahtiin. ”Vastuuta ja isompia tehtäviä on saanut portaittain, mikä on tosi kiva. Sillähän sitä oppii, kun tekee.” Syrjänen kiittelee Administerin hyvää ryhmähenkeä. Hän on voinut luottaa siihen, että apua on saatavilla tarvittaessa. Työn lomassa on ehditty myös juhlistaa esimerkiksi ystävänpäivää.

Innokkuus ja vuorovaikutustaidot tarpeen

Jenni Halmeen mukaan työharjoittelijoiksi otetaan etenkin valmistumassa olevia kolmannen vuoden opiskelijoita. Keskeistä on, että henkilö on jo käynyt kirjanpidon tai laskennan perusopintoja. Yhtä tärkeää on kuitenkin oikeanlainen asenne. ”Pitää olla innokkuutta taloushallintoalaa kohtaan ja halua kehittyä. Vuorovaikutustaitoja ei myöskään voi olla korostamatta. Työssä ollaan paljon yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Sitä ei tehdä vain yksin”, Halme korostaa.

Osa työharjoittelijoista tekee myös opinnäytetyönsä Administerille. Niin teki esimerkiksi Natasha Elk.