Administer Ajankohtaista Uutinen Talousosaston ulkoistaminen tukee kasvua – näin asiakas hyötyy

Talousosaston ulkoistaminen tukee kasvua – näin asiakas hyötyy

Talousosaston ulkoistaminen tukee kasvua – näin asiakas hyötyy

Talousjohtopalvelut ja koko talousosaston ulkoistaminen auttavat yritystä menestymään. Administerilla on kokemusta ja osaamista vahvasta kumppanuudesta asiakasyritystensä kanssa.

Syövänhoidon tueksi mobiilipalvelun kehittänyt Noona Healthcare on käyttänyt Administerin tilitoimistopalveluja perustamisestaan vuodesta 2014 lähtien.

”Kun lähdimme hakemaan pääomarahoitusta kansainväliseen kasvuun ja saimme sitä, totesimme tarvitsevamme myös sellaista kokemusta ja osaamista talouden suunnitteluun ja johtamiseen, jota meidän ei pienenä yrityksenä ollut mahdollista hankkia itsellemme”, kertoo Noona Healthcaren toimitusjohtaja Jani Ahonala.

Yritys päätyi hankkimaan Administerilta talousjohtopalveluja, joita se on käyttänyt nyt noin vuoden ajan. Noona on hyödyntänyt tilitoimiston osaamista talousraportointiin sekä raportointimenetelmien ja rahoitusstrategioiden suunnitteluun.

”Pääsyynä ratkaisuun oli, että pystyimme saamaan pienenä yrityksenä kokeneen CFO:n. Se vapauttaa aikaa, kun pystyy konsultoimaan kokenutta ihmistä. Pystyn keskittymään enemmän asiakas- ja myyntityöhön.”

Noonalla on edelleen oma talouspäällikkö. Ahonalan mukaan ulkoistaminen tuo joustavuutta, kun yritys pystyy saamaan lisää resursseja nopeasti. Hän huomauttaa, että startup-yritys elää varsin lyhyessä aikasyklissä.

”Tarpeet vaihtelevat ja tilanteet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Suomessa toimiva yritys voikin olla yhtäkkiä Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa toimiva yritys. Virheitä syntyy todennäköisesti vähemmän, kun on kumppani, jolla on tällaisesta kokemusta.”

Ahonala sanoo yhteistyön Administerin talousjohtotiimin kanssa sujuneen vaivattomasti.

”Kansainvälistymisvaiheessa syntyy paljon tilanteita, joita ei voi ennakoida. Silloin olemme yhteydessä viikoittain, joskus jopa päivittäin.”

Kokonaisulkoistus lisää tehokkuutta

Oman talousosaston ulkoistaminen tarkoittaa yritykselle tyypillisesti sitä, että vastuu taloustoimintojen tuottamisesta ja johtamisesta siirtyy tilitoimistolle. Ulkoistuksessa Administeriin siirtyy usein koko asiakasyrityksen oma taloushallinnon henkilöstö.

”Kokemustemme mukaan tällaisella ulkoistuksella laatu ja kustannustehokkuus paranevat”, sanoo Administerin myynti- ja markkinointijohtaja Jussi Jaakkola.

”Isoimmissa yhtiöissä ylin talousjohto tai esimerkiksi osa controller-toiminnoista saattavat jäädä asiakasyrityksen palvelukseen ainakin alkuvaiheessa, mutta taloushallinnon perustehtävät, pääkirjanpito, järjestelmät ja prosessit tekijöineen siirtyvät meille”, kertoo Administerin CFO-palveluista vastaava johtaja Juha Sihvonen.

Talousosaston kokonaisulkoistuksen hyötyinä ovat muun muassa palvelujen tuotantovarmuuden kasvu, skaalautuvuus sekä usein selkeästi omaa talousosastoa laajemmat mahdollisuudet osaamisen ja työtehtävien kehittämiseen ja jakamiseen. Viimeksi mainittu näkyy tyypillisesti työtyytyväisyyden kasvuna.

Sihvosen mukaan Administerilla on vahvaa näyttöä siitä, että kokonaisulkoistusten kustannussäästöt ovat tyypillisesti 30–50 prosenttia omaan tekemiseen verrattuna.

”Kun tekeminen siirtyy ammattimaisen, optimoidun koneiston sisään, operatiivista tehokkuutta pystytään lisäämään käytännössä aina.”

Jaakkola mainitsee esimerkkinä yrityksen, jonka viiden hengen talousosasto ja järjestelmät siirrettiin Administerille.

”Lopputuloksena asiakkaalle tuli arviolta 35–45 prosentin kustannussäästöt, sekä lisääntynyt varmuus varamiehityksen kautta. Lisäksi järjestelmälisenssikustannukset sekä niiden ylläpito ja kehitys jäivät pois”, Jaakkola kertoo.

Sihvonen painottaa, että ajatus kokonaisulkoistuksesta lähtee aina liiketoiminnan tarpeesta. Se on siis strateginen päätös. Sihvosen mukaan kokonaisulkoistuksen toteuttamismahdollisuudet ja -keinot arvioidaan aina huolellisesti yhdessä asiakasyrityksen johdon kanssa.

Ota nämä huomioon:
  • Pienikin yritys voi saada tuekseen kokeneen talousjohtajan ja -tiimin hankkimalla sen palveluna. Tämä tuo taloon ulkopuolista osaamista ja näkemystä, sekä parantaa yrityksen uskottavuutta esimerkiksi rahoittajien silmissä.
  • Kasvava, kehittyvä tai muutostilanteessa oleva organisaatio ei monestikaan tiedä tarkkaan, millaista talousosaamista ja esimerkiksi millaisia talousjärjestelmiä se tarvitsee ja kuinka paljon. Kun osaamisen ostaa kokonaispalveluna, resurssitarvetta on mahdollista skaalata. Samalla henkilöriskit voi siirtää palveluntarjoajalle.
  • Oman talousosaston ulkoistaminen tuo yleensä huomattavia säästöjä ja kehittää toiminnan laatua. Myös mahdollisuudet kehittää taloushenkilöstön osaamista ja urapolkuja ovat selvästi in-house -yksikköä laajemmat.

 

Ota yhteyttä

Juha Reinikainen
Aluemyyntipäällikkö
juha.reinikainen@administer.fi
p.  040 358 3585