Administer Ajankohtaista Uutinen Asiakkaat sen tietävät: Nämä ovat sähköisen taloushallinnon valtit

Asiakkaat sen tietävät: Nämä ovat sähköisen taloushallinnon valtit

Asiakkaat sen tietävät: Nämä ovat sähköisen taloushallinnon valtit

Nopeus, helppous ja ajantasainen tieto ovat sähköisen taloushallinnon kiistattomia hyötyjä.

Sähköinen taloushallinto tuo hyötyä jokaiselle yritykselle, on toimiala mikä tahansa. Yrittäjän arki helpottuu huomattavasti, kun kirjanpidon ja laskutuksen kaltaiset tehtävät hoidetaan sähköisesti.

Administerin asiakkaat pitävät sähköisen taloushallinnon suurimpina hyötyinä nopeutta ja reaaliaikaisuutta. Tämä käy ilmi Administerin palkanlaskijan Clara Nilssonin Svenska Handelshögskolaniin tekemästä opinnäytetyöstä.

”Yksikään haastattelemistani yrityksistä ei voisi enää kuvitella palavansa paperiseen taloushallintoon”, Nilsson kertoo.

Sähköinen taloushallinto tarjoaa yritykselle ajantasaista tietoa liiketoiminnasta. Aikaa säästyy, kun laskut ja muut tositteet liikkuvat sukkelasti järjestelmästä toiseen.

Nilssonin haastattelemat asiakasyritykset pitävät siitä, että ne voivat tarkastella taloudellista tilannettaan helposti koska ja missä tahansa. Raportteja esimerkiksi myynnistä ja tuloskehityksestä ei tarvitse odottaa kirjanpitäjältä, kun ne saa otettua itse järjestelmästä.

”Vastausten perusteella keskisuuret yritykset käyttävät aika paljon raportteja apuna päätöksenteossa”, Nilsson kertoo.

Pienet yritykset puolestaan mainitsivat tärkeiksi etenkin ostoreskontrapalvelut eli ostolaskujen käsittelyn. Ne myös kehuivat Administerin sähköistä eFina-ohjelmistoa helppokäyttöiseksi ja käyttäjäystävälliseksi.

Sähköisen taloushallinnon etuna on, että esimerkiksi osto- ja myyntilaskut löytyvät samasta järjestelmästä. Sähköinen arkistointi helpottaa tietojen kaivamista jälkikäteen.

Asiakaspalvelulla iso merkitys

Administerin asiakkaat arvostavat erityisen paljon myös asiakaspalvelua. Sähköisiä palveluja tarjoavalta tilitoimistolta odotetaan virheettömyyttä, tehokkuutta ja ammattitaitoa.

Asiakaspalveluun liittyy olennaisesti myös se, miten nopeasti ja helposti oman kirjanpitäjän tai yhteyshenkilön saa kiinni. Nilssonin mukaan etenkin keskisuuret yritykset odottavat saavansa vastauksen heti, vaikka itse toimenpide veisi enemmän aikaa.

Paljon puhutaan siitä, että kirjanpitäjistä ja tilitoimistoista on tultava asiakkaidensa neuvonantajia, kun taloushallinto sähköistyy ja rutiinityöt vähenevät. Tämä näkyy jo asiakkaiden odotuksissa. Varsinkin pienet yritykset korostivat vastauksissaan ammattitaidon merkitystä.

”Pienemmät yritykset toivovat saavansa jotain muutakin kuin peruspalvelut. Isommissa yrityksissä osaamista on helposti jo itsellä.”

”Asiakkaamme näkevät, etteivät työt lopu, vaikka tilitoimistot sähköistyvät. Tilitoimistojen pitää kuitenkin kehittää muita palveluja perinteisen osaamisensa ympärille”, Nilsson kiteyttää.

 

Sähköisen taloushallinnon edut
  • Nopeus. Sähköinen taloushallinto helpottaa ja nopeuttaa tilitoimiston kanssa asiointia. Enää ei tarvitse toimittaa paperisia kuitteja ja tositteita kirjanpitäjälle. Kuitit saa skannattua nopeasti puhelimella suoraan taloushallinnon järjestelmään.
  • Helppous. Sähköisen taloushallinnon ohjelmistojen käyttö on helppoa eikä se ole sidottu aikaan tai paikkaan. Sähköinen arkistointi helpottaa tietojen löytämistä myöhemmin.
  • Reaaliaikaisuus. Kun tiedot ovat sähköisessä muodossa, yritys saa ajantasaista tietoa muun muassa laskutuksestaan, myynnistään ja tuloskehityksestään.
  • Kustannussäästöt. Sähköinen taloushallinto on kustannustehokas ratkaisu. Se säästää rahaa perinteiseen taloushallintoon verrattuna.