Administer Ajankohtaista Blogi Miten ratkaista viisi pahinta kasvun estettä?

Miten ratkaista viisi pahinta kasvun estettä?

Miten ratkaista viisi pahinta kasvun estettä?

Kasvun lasikatto tulee vastaan jokaiselle PK-yrittäjälle. Suomalaisten yritysten liikevaihto jämähtää yleensä joko yrittäjä- tai laajentumisvaiheessa. Moni syyttää suhdanteita, mutta jos tuotteelle on ostajia, syyt kasvun typistymiseen nousevat yrityksen sisältä.

Mitä tehdä, kun lupaavan alun jälkeen vauhti hidastuu, eikä liikevaihto suostu kasvamaan? Entä silloin kun kauppa käy, mutta yrityksen laajentumisen haasteet tukahduttavat koko toiminnan? Kauppalehden ja Tekesin mukaan suomalaisten yritysten liikevaihto jää usein joko yhden tai viiden miljoonan euron tuntumaan. Rajat asettuvat yrityksen luonnollisen kasvun vaiheisiin, joista voidaan puhua myös yrittäjä- ja laajentumisvaiheena.

Me selvitimme viisi pahinta kasvun estettä ja ehdotamme niihin helppoja ratkaisuja.

1. Huono johtaminen

Yritys törmää haasteisiin, jos johto päätyy ratkaisemaan johtamisen sijaan pelkkiä operatiivisia ongelmia. Tyypillisesti syynä on, että työ on organisoitu huonosti tai siihen on liian vähän resursseja. PK-yrityksissä sinnitellään monesti riskienhallinnan vuoksi liian pienellä henkilöstöllä. Se voi kääntyä koko yrityksen tappioksi, kun uusia töitä ei voida ottaa vastaan tai sovituista tuloksista ei pystytäkään pitämään kiinni.

Ratkaisu: Palkkaa rohkeasti lisäresursseja hoitamaan juoksevia hallinnollisia töitä tai ulkoista työ siinä määrin kuin se on mahdollista. Organisoi työ uusiksi niin, että johto voi keskittyä strategiseen johtamiseen, kehittämiseen ja kasvun mahdollisuuksien tunnistamiseen.

2. Resurssipula

Jotta työn voisi organisoida uudella tavalla, on yritykseen saatava oikeanlaista osaamista. Parhaita asiantuntijoita ei nykyisin noin vain rekrytoida. PK-yritysbarometrin kyselyssä yli puolet PK-yrityksistä linjasi, että osaavan työvoiman saatavuus haittaa kasvua. Jopa joka seitsemäs yritys koki, että työvoiman heikko saatavuus estää yrityksen kasvua.

Ratkaisu: Kouluta henkilökuntaa uusiin tehtäviin. Koulutukseen investoimalla huolehdit toimivista urapoluista yrityksen sisällä ja pienennät henkilöstön vaihtuvuutta. Muista myös panostaa työhyvinvointiin. Samalla vahvistat yrityksesi houkuttelevuutta rekrytoitavien silmissä ja parannat työnantajamielikuvaa.

3. Viestinnän puutteet

Nopeasti kasvaneet yritykset kipuilevat tyypillisesti viestinnän kanssa. Kun yhteinen viikkopalaveri ei enää riitä, viestinnän puutteet näkyvät yrityksen toiminnassa monin tavoin. Avoimen ja oikea-aikaisen viestinnän puute tekee työntekijöistä epävarmoja yhteisistä tavoitteista, tehtävistään ja niiden merkityksestä yritykselle. Yhtenäisen yrityskulttuurin puuttuessa syntyy kuppikuntia ja toiminnasta tulee tehotonta.

Ratkaisu: Panosta markkinoinnin lisäksi sisäiseen viestintään. Määritä viestintävastuut ja resursoi viestintätyö. Tarjoa työntekijöille johtoa myöten viestinnän koulutusta. Jos mahdollista, palkkaa viestinnän osaajia. Läpinäkyvyys on nykyaikaa: viesti siis omalle väelle avoimesti kasvutavoitteista, riskeistä ja nykytilanteesta.

4. Toiminnan monimutkaistumisen hallinta

Kun arkisissa rutiinitehtävissä alkaa syntyä ongelmia, on syytä miettiä, ovatko järjestelmät ja toimintaprosessit ajan tasalla. Yrityksen toiminnan kasvaessa on otettava haltuun uusia järjestelmiä ja palveluita sekä hallittava tietoa tehokkaammin.

Ratkaisu: Ulkoista kuormittavat tehtävät, jotka eivät ole yrityksesi ydintoimintoja. Sijoita hyviin palveluihin, kuten ulkoistettuun taloushallintoon. Suuremmissa yrityksissä on välttämätöntä jakaa HR- ja taloushallinnon sekä työn organisoinnin vastuuta ja hyödyntää kumppanuuksia.

5. Rohkeuden puute

Yrityksen johto pelaa varman päälle, eikä uskalla ottaa riskejä. Asiantuntijoille ei anneta riittävästi vapautta luoda innovaatioita, byrokratia nitistää parhaat ideat, eikä uusia toimintatapoja uskalleta kokeilla. Tyytyväisyys nykytilaan pysäyttää kasvualoitteet.

Ratkaisu: Kommunikoi henkilöstölle yhteiset ja aluekohtaiset päämäärät. Anna asiantuntijoille paljon vapautta ja vastuuta toteuttaa ja testata ideoitaan itsenäisesti. Hankkiudu eroon turhasta byrokratiasta, ja anna asiantuntijoiden tehdä päätöksiä asiantuntemuksensa valossa.

Muista, että ilman riskinottoa ei voi kasvaa. Vain kasvava yritys houkuttelee puoleensa parhaat tekijät.

Anna meidän auttaa sinua selättämään yrityksesi kasvun esteet. Ota yhteyttä!

Haluatko kuulla lisää liiketoiminnan kasvattamisesta