Integraatiot vaativat erikoisosaajaa

28.06.2019

Antti Toikkanen henkilökuva

Kun yritys ottaa ensimmäistä kertaa eFina-taloushallintajärjestelmän käyttöönsä, järjestelmä täytyy usein integroida muihin yrityksen käyttämiin järjestelmiin, esimerkiksi projektinhallintajärjestelmään. Antin tehtävänä on toteuttaa nämä integraatioprojektit. Lue, mitä Antti kertoo työstään. 

Tehtävänä yhdistää monta eri toimijaa

Antti on IT-asiantuntija, jonka vastuulla ovat Administerin eFina-järjestelmän ja asiakkaiden muiden järjestelmien väliset integraatiot. Antti siis varmistaa, että eFina keskustelee sujuvasti minkä tahansa muun järjestelmän kanssa.

”Asiakkaalla saattaa olla esimerkiksi projektinhallintajärjestelmä, josta lähetetään myyntilaskut ja asiakas haluaa jatkossakin käyttää tätä ohjelmaa. Nämä laskut pitää kuitenkin saada eFinaan kirjanpitoa varten. Tässä tapauksessa naputtelen tarvittavat asetukset, joiden avulla integraatio saadaan kuntoon. Projektinhallintajärjestelmä on toki vain yksi esimerkki. Muita tyypillisiä tapauksia ovat esimerkiksi erilaiset budjetointi- tai raportointijärjestelmät, joiden avulla asiakkaat jäsentävät eFinan tietoa haluamaansa muotoon.”

Antti toimii myös linkkinä asiakkaiden, järjestelmätoimittajien ja Administerin tuotekehityksen välillä. ”Monimutkaisemmat integraatiot saattavat vaatia ohjelmointityötä. Tällöin koordinoin asiakkaan toiveita omalle tuotekehitystiimillemme.”

Integraatioprojektit ovat hyviä oppimiskokemuksia

Antti on työskennellyt Administerilla alkuvuodesta 2018 lähtien. Opiskellessaan liiketaloutta Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa hän törmäsi Administerin työpaikkailmoitukseen ja aloitti työt aluksi osa-aikaisena Administerin palvelukeskuksessa. Vuoden 2019 keväällä hän siirtyi palvelukeskuksesta järjestelmäintegraatioiden pariin.

Integraatioprojektit ovat erinomainen tapa oppia uutta taloushallinnosta. Sen Antti ehdottomasti kokeekin omaksi alakseen. ”Minulla on vielä paljon opittavaa, mutta integraatioiden kautta pääsen hyvin sisälle kaikkiin taloushallinnon prosesseihin. Integraatioita tehdään hyvinkin erilaisiin järjestelmiin ja niiden kautta saa syvällistä näkemystä eri yritysten tavoista hoitaa taloushallintoa. Tähtäimenäni onkin perehtyä koko taloushallinnon maailmaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja oppia joka päivä jotain uutta.”

Parasta on vapaus työskennellä itsenäisesti

Antin mukaan hänen työssään on parasta se, että häneen luotetaan ja annetaan toimia itsenäisesti, vaikka asiat eivät aina ole yksiselitteisiä. ”Oman vastuualueeni saan vapaasti hoitaa niin kuin parhaiten itse näen. Asiakkuuksien käynnistyessä on usein hieman pohdittavaa, miten tietyt asiat ratkaistaan. Ongelmienratkaisu on motivoivaa ja usein päätyykin keksimään jotain aivan uutta.”

”Toki kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Administerilla on todella mukavia työkavereita.”