Integrationer kräver en specialist

28.11.2019

Antti Toikkanen henkilökuva

När ett företag börjar använda ekonomiadministrationssystemet eFina för första gången ska eFina ofta integreras med de övriga informationssystemen som företaget använder, till exempel med dess projekthanteringssystem. Det är Antti uppgift att genomföra sådana integrationsprojekt. Läs vad Antti berättar om sitt arbete. 

Uppgift: att föra samman många olika aktörer

Antti är IT-specialist. Han ansvarar för integrationerna mellan Administers system eFina och kundernas övriga datasystem. Antti säkerställer alltså att eFina kommunicerar smidigt med vilket som helst annat system.

”Kunden kan ha till exempel ett projekthanteringssystem som används för att skicka fakturorna, och kunden vill använda samma system även i fortsättningen. De här fakturorna ska också importeras till eFina för bokföringen. I ett sådant fall är det jag som knappar in de inställningar som behövs för att genomföra integrationen. Ett datasystem för projekthantering är ändå bara ett exempel. Andra typiska fall är olika budgeterings- och rapporteringssystem som kunderna använder för att strukturera information som de får från eFina till format som de kan använda för olika ändamål.”

Antti fungerar också som en länk mellan kunder, systemleverantörer och Administers produktutveckling. ”Mer komplexa integrationer kan kräva programmeringsarbete. Då förmedlar jag kundens önskemål till vårt eget produktutvecklingsteam.”

Integrationsprojekt ger möjlighet att lära sig

Antti har arbetat på Administer sedan början av 2018. När han studerade affärsekonomi i yrkeshögskolan Haaga-Helia råkade han få syn på Administers jobbannons, och han började jobba i Administers servicecentral, först på deltid. Våren 2019 flyttade han från servicecentralen till systemintegrationer.

Integrationsprojekten erbjuder utmärkta tillfällen att lära sig nya saker om ekonomiadministration. Antti upplever att det här är exakt hans område. ”Jag har mycket att lära, och via integrationerna får jag fördjupa mig i alla processer inom ekonomiadministration. Integrationer görs till system av mycket varierande slag och via projekten får jag fördjupade kunskaper om hur olika företag sköter sin ekonomiadministration. Jag siktar på att fördjupa mig i allting som gäller ekonomiadministration så ingående som möjligt, och jag vill lära mig någonting nytt varje dag.”

Det bästa är friheten att arbeta självständigt

Antti berättar att det bästa med hans jobb är att han har förtroende och får arbeta självständigt trots att uppdragen inte alltid är helt okomplicerade. ”Jag får sköta mitt eget ansvarsområde på det sätt som jag anser för bäst. När kundrelationer inleds får man ofta tänka efter hur vissa saker ska lösas. Det är motiverande att få lösa problem, och ofta lyckas man hitta på någonting helt nytt.”

”Men jag behöver naturligtvis inte göra allting ensam. Jag har otroligt trevliga arbetskamrater på Administer.”