Administer Ajankohtaista Blogi Yrittäjä, oletko huolehtinut edunvalvontavaltuutuksesta?

Yrittäjä, oletko huolehtinut edunvalvontavaltuutuksesta?

Yrittäjä, oletko huolehtinut edunvalvontavaltuutuksesta?

Jos olisit estynyt hoitamaan yrityksesi asioita, kuka ottaisi ohjat? Edunvalvontavaltuutus varmistaa yritystoiminnan jatkuvuuden äkillisen sairastumisen tai onnettomuuden sattuessa. Lue, mitä edunvalvontavaltuutus tarkoittaa ja mitä kannattaa ottaa huomioon valtuutusta suunnitellessa.

Edunvalvontavaltuutus on riskienhallintaa

Edunvalvontavaltuutus on keino varautua yrittäjän mahdolliseen toimintakyvyn heikkenemiseen, eli tilanteisiin, joissa yrittäjä estyy hoitamasta yrityksen asioita äkillisen sairastumisen tai onnettomuuden vuoksi. Valtuutus kannattaa, koska se takaa yritystoiminnan jatkon ja päätöksenteon yrittäjän haluamissa käsissä estymistilanteissa ja toimintakyvyttömyyden aikana. Edunvalvontavaltuutus on tärkeä työkalu yrityksen riskienhallinnassa.

Edunvalvontavaltuutuksella yrittäjä varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa hänen asioitaan hoitaa hänen valitsemansa uskottu. Tämä on erityisen hyödyllistä omistajavetoisissa yrityksissä, joissa on tärkeää turvata liiketoiminnan jatkuminen keskeytyksettä myös merkittävissä muutostilanteissa.

Valtuuttajalla vapaat kädet määritellä sisältö

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö itse määrittelee, kuka hänen asioitaan hoitaa ja miten, jos hän ei siihen itse kykene. Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja voi määritellä hyvinkin vapaasti, mitä kaikkea valtuutus kattaa – niin omaisuuden ja taloudellisten asioiden kuin henkilökohtaisten asioidenkin osalta. Valtuuttaja voi myös itse peruuttaa valtuutuksen niin kauan kun valtuutus ei ole tullut voimaan.

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulotilanteissa lääkäri arvioi valtuutuksen antajan kyvyttömyyden hoitaa asioitaan. Valtuutuksen vahvistaa maistraatti lääkärin tekemän arvion pohjalta. Valtuutettu ei siis voi käyttää valtuutustaan ennenaikaisesti.

Ilman edunvalvontavaltuutusta valtio määrää edunvalvojan

Jos yrittäjä on estynyt hoitamasta asioitaan sairauden tai onnettomuuden vuoksi, eikä hän ole tehnyt edunvalvontavaltuutusta, voidaan hänelle määrätä käräjäoikeuden toimesta edunvalvoja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa katkoa yrityksen asioiden hoidossa ja päätöksenteossa.

Valtion määräämä edunvalvoja toimii holhoustoimilain säännösten mukaisesti ja maistraatin valvonnan alaisuudessa, joten hänen toimivaltansa on rajattua useimpiin edunvalvontavaltuutettuihin verrattuna. Edunvalvoja tarvitsee tiettyihin toimiin myös maistraatin luvan.

Edunvalvontavaltuutettu puolestaan ei tarvitse maistraatin valvontaa tai lupia, ellei valtakirjassa toisin määrätä. Yksi edunvalvontavaltuutuksen suurimmista eduista onkin, että valtuutettu voi hoitaa yrityksen asioita riittävän laajoilla ja joustavilla valtuuksilla sujuvasti ja katkotta. Tämä tarkoittaa, että yritystoiminta ja päätöksenteko jatkuu tehokkaasti tilanteissa, joissa yrittäjä on estynyt hoitamasta asioitaan.

Huomioi valtuutuksessa myös nämä asiat

  1. Esteellisyys ja varavaltuutetun nimeäminen
    Usein valtuutetuksi määrätään läheinen. Tällöin on hyvä huomioida, että tietyissä tilanteissa läheinen voi olla esteellinen hoitamaan tiettyjä asioita. Esteellisyystilanteita varten onkin hyvä määrätä varavaltuutettu, esimerkiksi ulkopuolinen taho, joka ei ole estynyt.
  2. Toimintaohjeita liitteeksi tarpeen mukaan
    Valtakirja on hyvä pitää mahdollisimman yksiselitteisenä tulkinnanvaraisuuden välttämiseksi. Liitteiksi voidaan lisätä toimintaohjeita, jotka määrittelevät tarkempia toiveita ja ohjaavat valtuutetun toimintaa.
  3. Asiantuntija-apu varmistaa sopivan sisällön
    Jokaisen ihmisen elämään vaikuttavat tekijät, kuten omaisuus ja tavoitteet, ovat yksilölliset. Valtakirjaa laatiessa tämä on hyvä huomioida, kun mietitään mitä seikkoja on otettava huomioon. Asiantuntija-apu auttaa laatimaan juuri kyseiselle valtuuttajalle ja valtuutetulle sopivan kokonaisuuden.   

Edunvalvontavaltuutus on tehokas ja joustava tapa varautua sairastumisesta tai onnettomuudesta johtuviin riskeihin kenelle tahansa yrittäjälle. Hyvin hoidettu valtuutus antaa mielenrauhaa niin yrittäjälle kuin hänen läheisilleenkin.

Lue myös vinkkimme onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen!

Kaipaatko apua edunvalvontavaltuutuksen kanssa?

Huolehdi edunvalvonnasta hyvissä ajoin – ota meihin yhteyttä, kun tarvitset apua valtakirjan tekemiseen!