Yrityksen hiilijalanjälki taloushallinnon datasta

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Yritykset voivat hidastaa ilmastonmuutosta omalla toiminnallaan pienentämällä omaa hiilijalanjälkeään. Yrityksen oma taloushallinnon data toimii ratkaisevassa asemassa, kun lähdetään selvittämään yrityksen suoria ja epäsuoria päästöjä hiilijalanjäljen laskennassa. Hiilijalanjälkilaskurilla yrityksen hiilijalanjälki on laskettavissa automaattisesti ja helposti.

Miksi pk-yrityksen kannattaa laskea hiilijalanjälki? 

Vastuullisuudella on yhä merkittävämpi asema myös pk-yritysten liiketoiminnassa. Erityisesti silloin, kun ne toimivat alihankintakumppanina suuremmille yrityksille. EK:n pk-vastuullisuusbarometrin mukaan yli 90 prosenttia pk-yrityksistä pitää yritysvastuuta merkittävänä kysymyksenä oman liiketoiminnan kannalta. Suurempien yritysten kiristyvä sääntely ja velvoitteet vaikuttavat välillisesti myös pk-yrityksiin, jonka vuoksi valmistautuminen kannattaa aloittaa nyt.

Hiilijalanjälki on mittari, joka kuvaa yrityksen tai henkilön toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Mittarin avulla selvität:

Tunnista oman liiketoiminnan päästölähteet
Kun tunnistat liiketoimintasi suurimmat ympäristöä kuormittavat päästät, osaat tehdä oikeita toimenpiteitä kestävämmän liiketoiminnan puolesta.

Luo pohjaa kestävämmälle liiketoiminnalle
Kun olet selvittänyt lähtötilanteen, sinulla on työkalut seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kehittää edelleen konkreettisia vähennystoimenpiteitä

Saavuta himoittua kilpailuetua
Yhä useampi kuluttaja ja toimittaja on kiinnostunut tuotteiden ja palveluiden vastuullisuudesta ja vaikutuksesta ympäristöön. Hiilijalanjälkeä käytetään yhä useammin yhtenä hankintapäätösten kriteerinä.

Valmistaudu tulevaisuuteen

Lakisääteinen kestävyysraportointi tulee jatkossa ulottumaan myös pk-yrityksiin ja suuremmat raportointivelvolliset yritykset velvoittavat jo nyt hiilijalanjälkitietoa alihankintaketjujen yrityksiltä kokoluokasta riippumatta.

Tutustu vastuullisuus asioihin tarkemmin webinaarimme avulla

Carbonlink laskee yrityksen hiilijalanjäljen.

Automatisoitu hiilijalanjälkilaskuri ja reaaliaikainen seuranta

CarbonLinkin hiilijalanjäljen laskentapalvelu analysoi ja kategorisoi taloushallinnon datan pohjalta organisaation hiilijalanjäljen. Laskurin avulla saadaan laskettua myös yrityksen epäsuorat, scope 3 päästöt. Hiilijalanjälkilaskuri on integroitu eFina-taloushallinnon järjestelmään, joka mahdollistaa automaattisen ja reaaliaikaisen hiililaskennan.

CarbonLink visualisoi päästöt graafiksi, josta näet helposti mitkä toiminnot liiketoiminnassasi tuottavat eniten hiilipäästöjä ja vaativat suurinta huomiota suunnitellessa päästövähennystavoitteita ja -toimenpiteitä.

CarbonLinkin automaattisen hiililaskurin avulla hiililaskennasta saadaan tehtyä arkipäiväinen osa yrityksen toimintaa.

Haluan kuulla lisää hiilijalanjälkilaskurista
Carbonlink laskee yrityksen hiilijalanjäljen tehokkaasti.

Näin CarbonLink toimii

  1. Yrityksen taloushallinnon data (ostolaskut, kululaskut, matkalaskut) toimivat lähtödatana ja siirtyvät automaattisesti CarbonLinkin palveluun.
  2. CarbonLink analysoi, kategorisoi ja suorittaa hiililaskennan talousdatasta.
  3. Tulokset visualisoidaan ymmärrettävään muotoon, josta on helposti luettavissa laskettu hiilijalanjälki, vähennystarpeet ja toimenpiteitä vaativat kohdat.
  4. Pääset seuraamaan yrityksesi hiilijalanjäljen kehitystä reaaliajassa  CarbonLinkin palvelussa.

Hiilijalanjälkilaskuri tekee hiililaskennasta helppoa, automaattista ja osan yrityksen arkirutiineja!

Varaa CarbonLink demo