Administer Ajankohtaista Uutinen Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua

Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua

Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua

Kohtaamme työssämme jatkuvasti yrityksiä, joissa vaikuttaa hieman epäselvältä, mitä omistajat niistä haluavat, miksi ne ovat pohjimmiltaan olemassa, ja mihin suuntaan ne ovat matkalla. Osakeyhtiölaki toteaa: Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Voiton tuottaminen on toki helpommin sanottu kuin tehty – ja havaintojemme mukaan se on suorastaan mahdotonta, jos yritys on omistajatahdon ja talouden suunnittelun osalta tuuliajolla! Lisäksi osakkailla voi olla tarkoituksena kehittää yhtiötä myyntikuntoon tai strategisia tavoitteita.

Yhden henkilön yrityksessä, pienessä perheyhtiössä tms. toiminnan tarkoituksena voi yksinkertaisesti olla itsensä työllistäminen, ilman sen pidemmälle asetettuja päämääriä. Pienimuotoinenkin yritystoiminta on silti omistajansa yritysvarallisuutta.

Jos osakkaita on useampia, on joukossa todennäköisesti myös erilaisia taloudellisia ja joskus myös strategisia intressejä. Kaikki yritykset alkavat pienestä, ja usein kasvu tapahtuu pitkällä aikavälillä – jopa ikään kuin hieman huomaamatta. Jossain kasvun vaiheessa myös työ, johtaminen ja omistajuus vääjäämättä eriytyvät toisistaan. Omistaminen ja toiminnan tavoitteet eivät enää automaattisesti kulje käsi kädessä, ja omistajien tahto katoaa tai ei pääse hajautuneena enää kuuluviin.

Taloushallinnon tehtävänä on pitää kirjaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Eli osakkaidensa usein tärkeimmästä omaisuudesta. Keskeinen osa taloushallintoa on kyetä osoittamaan arvioita myös tulevaisuudesta, ja mahdollistaa talouden suunnittelu. Suunnittelun avulla kuvataan, millainen yrityksen taloudellisen tilan halutaan olevan tulevaisuudessa, ja johtamaan toiminta sitten näitä tavoitteita kohti.

Varsinkin PK-sektorilla tuntuu olevan käsitys, että taloushallinto on vain kirjanpitoa ja muutenkin välttämätön paha, vähän kuten verotus. Jos yhtiöllä ei ole aidosti toimivaa ammattitaitoista hallitusta tai osakkaita, kukaan ei välttämättä edes odota taloushallinnolta mitään lakisääteistä minimisuoritusta kummempaa.

Hallitus on yhtiön ylin johto. Hallitus ei voi tehdä työtään ilman selkeää omistajien ilmaisemaa tahtotilaa ja kunnollista talouden suunnittelua ja ohjausta. Myös toimitusjohtajan pitäisi olla kiinnostunut siitä, että hänellä on työkaluinaan suuntaviivat jolla hallitus häntä ohjaa, sekä taloushallinto joka tukee tehtävän suorittamisessa.

Jos yhtiössä on oikea hallitus ja toimiva johto, niiden tulisi omistajien kanssa käydä säännöllisesti läpi miten ja mihin suuntaan he haluavat yritysomaisuuttaan hoidettavan. Sen pohjalta tulee myös järjestää talouden suunnittelu ja ohjaus näitä tavoitteita tukemaan.

Jos tällaiset asiat tuntuvat yhtiön omin resurssein hankalalta toteuttaa, niihin löytyy apua Administer CFO -tiimistä.

Lisätietoja:
Juha Sihvonen
Johtaja, CFO-palvelut
Administer Oy
juha.sihvonen@administer.fi
Puh. 0400 599 579

Antti Hannula
asianajaja, MBA, partner
Asianajotoimisto Nordia Oy
antti.hannula@nordialaw.com
Puh. 050 584 9191