Administer Ajankohtaista Uutinen Varmista rahojen riittävyys – kassanhallinta ratkaisee

Varmista rahojen riittävyys – kassanhallinta ratkaisee

Varmista rahojen riittävyys – kassanhallinta ratkaisee

Hyvät ennusteet kassavirrasta ovat keskeisiä tiukkojen tilanteiden välttämisessä.

Kassavirrasta huolehtiminen on yksi yrityksen tärkeimpiä tehtäviä. Kassanhallinta ansaitsee erityistä huomiota viimeistään nyt, jos sen suunnittelu on jäänyt aiemmin vähälle huomiolle.

Administer Oy:n liikkeenjohdon konsultti Harry Nordström huomauttaa, että monessa yrityksessä myynti on selkeästi vähäisempää tai jopa olematonta heinäkuussa.

”Samaan aikaan esimerkiksi henkilökunnan lomarahat lankeavat maksuun. Heikompi myynti heijastuu yleensä maksuajan vuoksi viiveellä elokuuhun, joka on kassanhallinnan kannalta haasteellinen kuukausi”, Nordström sanoo.

Jos yritys ei ole varautunut tilanteeseen lainkaan, on mietittävä, miten kassaan saa rahaa nopeasti. Nordström mainitsee hyväksi vaihtoehdoksi pankin kanssa neuvoteltavan limiittilainan.

”Se voi olla halvin, nopein ja helpoin keino. Se kuitenkin vaatii, että yritykseltä löytyy vakuuksia.”

Myyntisaamisten eli avointen myyntilaskujen myyminen on toinen keino. Markkinoilla on paljon toimijoita, jotka tarjoavat erilaisia ratkaisuja yhden laskun ostamisesta kaikkien myyntilaskujen ostoon. Ostoja tehdään markkinahintaan tai niin sanotulla listahinnalla.

Myyntisaamisten myynti sopii periaatteessa minkä kokoiselle yritykselle tahansa. Nordströmin mukaan keskeistä on asiakkaan luottokelpoisuus eli kuka laskun maksaja on.

”Isolle ja hyvämaineiselle yritykselle lähetetty iso lasku on helpompi myydä kuin niin sanottu pieni sälä”.

Jatkuva seuranta

Yrityksen pitäisi seurata jatkuvasti, onko sillä tarpeeksi rahaa operatiiviseen toimintaan ja kasvuun. Kassavirtaennusteita on tehtävä ja päivitettävä säännöllisesti.

”Pahimmillaan jopa kasvavia yrityksiä kaatuu, kun eteen tulee yllättäviä likviditeettiongelmia. Jos kassanhallinta ei ole hallussa, ei tunnisteta likviditeetin ja käyttöpääoman tarvetta riittävän ajoissa. Silloin mennään helposti väärään suuntaan”, Nordström sanoo.

Administer ja sen CFO-tiimi auttavat asiakkaitaan pätevien ennusteiden tekemisessä. Säännönmukaisella ja järjestelmällisellä kassaennustella herätellään asiakkaita toimimaan.

”Pyrimme koko ajan peilaamaan sitä, miten ennustetut luvut toteutuvat liiketoiminnassa.”

Nordström kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota maksuehtoihin. Yrityksen on yleensä syytä pyrkiä sopimaan toimittajiensa kanssa mahdollisimman pitkä maksuaika ja omille myyntilaskuilleen mahdollisimman lyhyt.

”Siihen pitää pyrkiä koko ajan ja varmistaa, että maksuehdot ovat mahdollisimman hyvät joka suuntaan. Samalla pitää varmistaa, ettei yritykselle aiheudu ylimääräisiä kuluja esimerkiksi viivästysmaksujen tai perintäkulujen muodossa.”

Tunnusluvut apuna

Maksuvalmiutta voidaan mitata tunnusluvulla quick ratio. Se mittaa yrityksen kassavarojen ja lyhytaikaisten saamisten suhdetta yrityksen lyhytaikaisiin velkoihin. Yrityksen maksuvalmiutta pidetään hyvänä, jos suhdeluku on yksi tai enemmän.

Nordströmin mukaan ei ole olemassa absoluuttista vastausta siihen, kuinka monen kuukauden tarpeeseen yrityksen kassassa pitäisi olla rahaa. Hän sanoo sen riippuvan pitkälti siitä, mikä myyntisaatavien keskimääräinen maksuaika on suhteessa siihen, mikä ostovelkojen maksuaika on.

”Jos olemassa olevalla kassalla ja ensi kuussa saatavilla myyntisaamisilla katetaan kevyesti kaikki ostovelat, palkat ja mahdolliset rahoituskulut, ollaan jo varsin hyvässä tilanteessa.”

Ylisuuri kassa

Kassanhallinta ei ole vain sen varmistamista, että kassassa on aina riittävästi rahaa, Nordström muistuttaa. Hänen mukaansa yrityksen käyttötilille ei pidä jättää ”lojumaan” runsaasti ylimääräistä rahaa, etenkään nykyisillä korkotasoilla.

Ylimääräinen raha kannattaa aina mahdollisuuksien mukaan panna tuottamaan paremmin. Yrityksen riskinottoprofiili vaikuttaa paljolti siihen, miten tämä kannattaa tehdä. Nordström pitää muun muassa erilaisia korkorahastoja varsin käyttökelpoisena vaihtoehtona.

”Vaihtoehtoja on paljon, mutta huonoin on yleensä se, ettei tee mitään.”


Huomioi ainakin nämä
  • Seuraa myynnistä ja kulupuolesta tehtyjen ennusteiden pitävyyttä. Ennusteita kannattaa päivittää säännöllisesti. Administer pystyy auttamaan myös Suomen ulkopuolella oman Ruotsin toimistonsa, maailmanlaajuisen Integra-verkostonsa ja muiden alalla toimivien yhteistyökumppaniensa kautta.
  • Neuvottele yrityksellesi mahdollisimman edulliset maksuehdot. Ulosmeneville laskuille on pyrittävä saamaan mahdollisimman pitkä maksuaika ja sisään tuleville mahdollisimman lyhyt. Myyntisaamisilla on tärkeä rooli kassanhallinnassa.
  • Hanki mahdollisuuksien mukaan lisäpuskuria esimerkiksi kesää varten, kun kuluja voi olla tuloja enemmän. Ennustaminen ja suunnitelmallisuus ovat sitäkin tärkeämpiä, mitä tiukemmalla raha on.
  • Hyödynnä tarvittaessa factoring ja muut rahoituskeinot, joilla kassaan voi saada rahaa nopeasti.
  • Kassanhallinta on aktiivista toimintaa. Toimi heti äläkä vasta huomenna.


Lisätietoja:

Taneli Kärmeniemi
Aluemyyntipäällikkö, CFO-palvelut
+358 50 567 2934