Administer Ajankohtaista Uutinen Työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 1.5. – 31.12.2020

Työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 1.5. – 31.12.2020

Työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 1.5. – 31.12.2020

 

Työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 1.5. – 31.12.2020

Koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen takia työnantajan työeläkemaksuja (TyEL) alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5. – 31.12.2020.  Alennus kohdistuu työnantajan osuuteen maksusta, eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Maksunalennuksesta aiheutuva tasausvastuun pienentyminen on suunniteltu kuoletettavaksi korottamalla työeläkevakuutusyhtiöiden perimän työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työnantajan maksuosuutta sekä eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan perimän vuosimaksun tasausosaa tilapäisesti vuosina 2022─2025.

Muutos ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaillemme, vaan otamme sen automaattisesti huomioon palkanlaskennassa. Muutos on asiakkaille veloitukseton.

Tarvitsetko maksuaikaa työeläkemaksuillesi?

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen, joka mahdollistaa TyEL- ja YEL-maksuihin maksuaikaa. Maksuaikaa voi saada poikkeussäännön perusteella kolme kuukautta. Maksuajalta ei peritä viivästyskorkoa. Poikkeussäännös koskee 20.3.2020 – 30.6.2020 välillä erääntyviä laskuja. Maksuaikojen pidennys koskee myös MyEL- ja MEL-vakuutuksia.

Työnantajien tai yrittäjien on pyydettävä maksuaikaa omalta työeläkeyhtiöltään. Administer Oy:n CFO tiimi auttaa asiakkaita näissä maksuaikojen järjestelyissä. Kysy lisää omalta yhteyshenkilöltäsi tai cfo-palvelut@administer.fi