Administer Ajankohtaista Uutinen Rahoitusta hakemassa? Huolehdi kolme asiaa kuntoon

Rahoitusta hakemassa? Huolehdi kolme asiaa kuntoon

Rahoitusta hakemassa? Huolehdi kolme asiaa kuntoon
Rahoittajat on helpompi vakuuttaa, kun talous ja suunnitelmat ovat vahvalla pohjalla.

Kun yritys lähtee hakemaan ulkopuolista rahoitusta, pitää muutaman perusasian olla kunnossa. Rahoittajia kiinnostaa ensimmäisenä, missä kunnossa yrityksen talous ja erityisesti kassavirta ovat.

”Katsomme yrityksen historiaa, miten aikaisemmat vuodet ovat menneet. Koitamme myös hahmottaa tulevia vuosia ja kuinka realistia niitä koskevat laskelmat ovat. Yrityksen takaisinmaksukyvyn arvioinnissa kassavirta on yksi tärkeimmistä kriteereistä”, sanoo rahoitusyhtiö Vauraus Suomi Oyj:n liiketoimintajohtaja Ville Urpilainen.

Hänen mukaansa hyvin ja kattavasti tehdyt ennusteet tukevat päätöksenteossa niin rahoittajaa kuin yrittäjää itseään.

”Meidän kriteerinä on, että oman pääoman pitää olla positiivinen ja kassavirta plussalla. Ne tekevät yhtiöstä lähtökohtaisesti luototuskelpoisen”, kertoo Suomen Rahamarkkinakeskus Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hänninen.

Suomi on vielä melko perinteinen maa yritysrahoituksen osalta: pankkilaina on ylivoimaisesti yleisin vieraan pääoman lähde. Rahoitusalan tiukentunut sääntely on kuitenkin kiristänyt lainahanoja. Markkinoille on tullut Vauraus Suomen ja Suomen Rahamarkkinakeskuksen kaltaisia uusia toimijoita, jotka tarjoavat rahoitusvaihtoehtoja pankkilainan rinnalle tai sen vaihtoehdoksi.

Vauraus Suomi välittää yrityksille vieraan pääoman ehtoista joukkorahoitusta. Suomen Rahamarkkinakeskus puolestaan avustaa asiakasyrityksiään laskemaan liikkeelle osakeannin tai joukkovelkakirjalainan.

”Suomessa karkeasti 90 prosenttia pk-yritysten rahoituksesta tulee pankeista. Yhdysvalloissa noin 70 prosenttia pk-yritysten rahoituksesta tulee muualta kuin pankeista. Se on suunta, johon ollaan menossa kiihtyvällä tahdilla myös Suomessa ja muualla Euroopassa”, Hänninen sanoo.

Realistiset suunnitelmat

Rahoittajan kannalta oleellista on, miten sijoitus tuottaa. Hännisen mukaan kassavirran on kyettävä osoittamaan, että esimerkiksi kasvuun tarvittavan lainan ja sen koron tuotto-odotus toteutuu riittävällä tasolla.

”Vaihtoehtoisrahoituksen kautta tulevat joukkovelka- tai vaihtovelkakirjalainat pitäisi pystyä maksamaan pois 1–4 vuoden sisään, jotta sijoittajat olisivat niistä kiinnostuneita.”

Rahoitusta hakevalla yrityksellä on oltava hyvän talouskunnon lisäksi realistiset suunnitelmat tulevasta, esimerkiksi kasvusta. Suunnitelmien tueksi pitää olla laskelmia ja muuta materiaalia. Yrityksen on esimerkiksi osattava arvioida myös ulkopuolisia tekijöitä, kuten mahdollisia toimialamuutoksia.

Rahoittajaa kiinnostaa, mihin yritys tarvitsee rahaa ja miksi.

”Otamme palkkion vain onnistuneista kohteista. On siis jo meidän oma intressi tutkia potentiaalinen kohde mahdollisimman hyvin ja perusteellisesti – voisiko se kiinnostaa sijoittajia ja voidaanko se saada maaliin”, Hänninen sanoo.

Kolmas keskeinen asia on tiimi. Yrittäjän tai tiimin pitää herättää luotettavuutta ja uskottavuutta. Jos tiimi ei ole valmiiksi kunnossa, pitää yrityksellä olla ainakin vahva ajatus siitä, miten se saadaan kuntoon.

Ville Urpilainen huomauttaa, että tiimillä on iso vaikutus yrityksen kilpailukykyyn.

”Meidän näkökulmasta tiimi on erityisen tärkeä yrityskaupoissa. Meidän pitää uskoa ostajiin, että he esimerkiksi tuntevat alaa ja pystyvät ottamaan toiminnan haltuun”, hän sanoo.

Tilitoimisto tukena

Oma tilitoimisto voi auttaa tarkistamaan, onko yritys siinä kunnossa, että sen on järkevää hakea ulkopuolista rahoitusta.

”Yrityksen reaaliaikaisen tilanteen taloushallinnon näkökulmasta tunteva asiantuntija on usein hyvä arvioimaan puolueettomasti, mitkä vaihtoehdot ovat yritykselle eri tilanteissa parhaita”, sanoo Administerin CFO-palveluista vastaava johtaja Juha Sihvonen.

Administerin asiantuntijat pystyvät auttamaan asiakastaan rahoittajan edellyttämien laskelmien ja suunnitelmien teossa, sekä toimimaan esimerkiksi sparraajana ja neuvottelutukena.

Suomen Rahamarkkinakeskus voi järjestää hankkeita, joiden kokonaisrahoituksen tarve on 0,5–15 miljoonaa euroa.

Vauraus Suomen välittämät lainasummat vaihtelevat tyypillisesti 100 000 eurosta kolmeen miljoonaan euroon. Yhtiön Yrityslainat.fi-markkinapaikalta haettu laina on usein osa suurempaa kokonaisrahoitusta, jossa pankki on päärahoittajana. Osa yrityksistä hakeutuu suoraan markkinapaikalle.

”On tapauksia, joissa näemme, että pankin ja ehkä muidenkin tahojen olisi hyvä olla mukana. Silloin voimme auttaa yritystä neuvottelemaan koko rahoituspaketin. Pankin näkökulmasta olemme mukana riskinjakajana, joka helpottaa heidän luottopäätöstään”, Urpilainen kertoo.

Huolehdi näistä:
  • Talous: Pidä yrityksen talous hyvässä kunnossa. Varmista riittävä kassavirta. Nämä kertovat rahoittajalle takaisinmaksukyvystä.
  • Suunnitelmat: Tee realistiset suunnitelmat esimerkiksi kasvusta sekä siitä, mikä rahan tarve on ja mihin sijoittajien rahat on tarkoitus käyttää. Hyvä tarina auttaa vakuuttamaan rahoittajat. Arvioi, miten sijoituksen oletetaan tuottavan.
  • Tiimi: Kerää hyvä tiimi, jossa on monenlaista osaamista. Rahoittajan on voitava luottaa siihen, että tiimi tuntee toimialansa ja pystyy viemään yritystä eteenpäin lupaamallaan tavalla.

Lue lisää rahoitusmahdollisuuksista blogistamme.