Administer Ajankohtaista Uutinen Polttoainetuki kompensoi polttoaineiden hinnannousua – hakuaika 1.11.–30.11.2022

Polttoainetuki kompensoi polttoaineiden hinnannousua – hakuaika 1.11.–30.11.2022

Polttoainetuki kompensoi polttoaineiden hinnannousua – hakuaika 1.11.–30.11.2022

Polttoainetuki_hakeminen

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnannousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Voimme tarvittaessa tehdä hakemuksen puolestasi.

 

Mistä on kyse?

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnannousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki perustuu lakiin kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (763/2022). Laki on voimassa 1.9.-31.12.2022 välisen ajan.

Polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaa 5 % polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.

 

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki ja työkoneyritysten määräaikainen polttoöljytuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.

 

Milloin tuke voi hakea

Tuen hakuaika on 1.11.2022 klo 9.00 – 30.11.2022 klo 16.15

 

Kuinka paljon tukea voi saada?

Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Pienin maksettava tuki on 250 €. Tuesta vähennetään muut EU:n Ukraina-puitetukiohjelman mukaiset tuet sekä muut aiemmin myönnetyt julkiset tuet, jos ne kohdistuvat tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostettuun polttoaineeseen.

Tuki perustuu Euroopan komission tiedonantoon 2022/C 131 I/01 (Ukraina-puite). Ukraina-puitetukiohjelman mukaisia tukia voidaan myöntää yritykselle/konsernille yhteensä enintään 400 000 euroa. Mikäli yritykselle on myönnetty muita Ukraina-puitetukiohjelman mukaisia tukia, tulee yrityksen ilmoittaa saamistaan tuista Valtiokonttorille tukihakemuksellaan. Valtiokonttori huomioi yritykselle aiemmin myönnetyt Ukraina-puitetukiohjelman mukaiset tuet 400 000 euron tukikiintiötä valvoessaan.

Polttoainetuki ei ole de minimis -tuki.

 

Tuen myöntämisen edellytykset kuljetusyrityksille

  1. Yrityksellä on Y-tunnus
  2. Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä (1.2.2022) voimassa oleva liikennelupa, taksilupa tai taksiliikennelupa. Tukea voi saada myös yritys, joka oli tukikauden ensimmäisenä päivänä rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla.
  3. Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä hallinnassaan liikennekäytössä ollut ajoneuvo, joka on merkitty liikenneasioiden rekisteriin ja jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

 

Lisätietoja

Hoidamme polttoainetuen hakemisen tarvittaessa yrityksenne puolesta nopeasti ja helposti. Ole meihin yhteydessä cfo.myynti@administer.fi ja hoidamme hakuprosessin puolestasi kokeneen CFO -tiimimme toimesta.