Administer Ajankohtaista Uutinen Onnistunut yrityskauppa huomioi henkilöstön – 5 tärkeää askelta

Onnistunut yrityskauppa huomioi henkilöstön – 5 tärkeää askelta

Onnistunut yrityskauppa huomioi henkilöstön – 5 tärkeää askelta
Hyvä viestintä ja johtaminen auttavat rakentamaan luottamusta yritysoston jälkeen.

Kun yrityskaupassa siirtyy henkilökuntaa, on heillä kriittinen rooli onnistumisen kannalta. Ostettavan yrityksen integrointiin ja haltuunottoon on satsattava. Onnistunut yrityskauppa edellyttää henkilöstön huomioimista ensihetkistä lähtien.

Pk-yrityksissä yrityskauppa usein onnistuu, kun taas isoissa yrityksissä onnistumisprosentti on huonompi. Finnveran tilastojen mukaan yli 90 prosenttia pk-yrityksistä jatkaa kolme vuotta yrityskaupan jälkeen ja yli 80 prosenttia vielä viiden vuoden kuluttua. Vastaavan kuvan yritysten tyytyväisyydestä antaa valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri.

Onnistumisen avainsanoja ovat muun muassa strategia, viestintä ja johtaminen.

1. Toivota tervetulleeksi

Ostajayrityksen yksin suurimpia haasteita on uusien työntekijöiden omalle puolelle saaminen. Luottamusta on pyrittävä rakentamaan hyvällä johtamisella ja viestinnällä.

”Muutos voi olla monelle alkuun aikamoinen sokki. Työntekijät voivat olla jopa pettyneitä siihen, että yritys myydään. Ostajan on tärkeää luoda heti positiivista henkeä ja saada heidät näkemään uudet mahdollisuudet”, sanoo Administerin henkilöstön kehittämispäällikkö Jenni Halme.

Sataa ensimmäistä päivää pidetään yleensä ratkaisevana. Ostajan on syytä esittäytyä ostettavan yrityksen henkilökunnalle mahdollisimman pian kauppojen jälkeen. On ostajan etu, että työntekijät ovat motivoituneet jatkamaan uudessa tilanteessa.

”Ensimmäinen tapaaminen ja ensivaikutelma ovat aika olennaisia. On annettava viesti, että tästä mennään eteenpäin ja että työntekijät ovat haluttuja ja tervetulleita.”

Administerin toimitusjohtaja Peter Aho kirjoittaa blogitekstissään, että ostokohteen työntekijät pitää saada hurmattua puolelleen. Siksi heille pitää antaa erityishuomiota.

2. Valmistaudu kysymyksiin

Muutostilanne herättää väistämättä paljon epävarmuutta. Ostetun yrityksen työntekijät kaipaavat tietoa siitä, mikä muuttuu, miten ja missä aikataulussa. Näihin kysymyksiin on syytä miettiä vastauksia ennakkoon.

”Ihmiset tunnistavat helposti tyhjät puheet. He kaipaavat konkretiaa”, Halme sanoo.

Uusille työntekijöille voi tehdä esimerkiksi valmiin kysymys-vastaus-patteriston.

3. Panosta viestintään

Älä jätä uusia työntekijöitä löysään hirteen. Muutoksesta on viestittävä säännöllisesti ja avoimesti seuraavinakin viikkoina. Jos epätietoisuus jatkuu pitkään, työntekijät voivat ajautua turhaan tyhjäkäyntiin.

”Jos ostohetkestä ehtii mennä paljon aikaa, työntekijät eivät koe kuuluvansa osaksi meitä. Siihen pitäisi kuitenkin pyrkiä mahdollisimman nopeasti”, Halme sanoo.

Yhdistymisen tunnetta voi vahvistaa esimerkiksi ottamalla käyttöön yhteiset sisäisen viestinnän kanavat tai sähköpostiryhmät tai antamalla uusille työntekijöille pääsyn yrityksen intraan.

Halme tunnistaa sen, että hyvä viestintä on aina haaste.

”Muutos vie oman aikansa. Henkilöstöllekin pitää antaa aikaa sulatella asiaa. On ymmärrettävä, etteivät kaikki ole heti mukana sanomassa, että vau, mikä loistava juttu.”

4. Tee kasvot tutuksi

Ostajayrityksessä on määriteltävä henkilöt, jotka johtavat integrointia ja haltuunottoa. Tähän liittyy myös yhteyshenkilöiden nimeäminen.

Halmeen kokemuksen mukaan kynnys yhteydenottoon on matalampi, kun yhteyshenkilön kasvot ovat tutut. Siksi on hyvä, jos yhteyshenkilö pystyy käymään tervehtimässä uutta henkilökuntaa useamman kerran kriittisten ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana.

5. Suunnitele hyvin

Erilaisten yrityskulttuurien yhdistämisen vaikeus voi pahimmillaan vesittää yrityskaupan hyödyt. Asiaan on kiinnitettävä huomiota ensihetkistä lähtien. Ostajan on kuunneltava, oltava avoin ja osoitettava, että erilaiset näkemykset otetaan huomioon.

Onnistunut yrityskauppa vaatii hyvän strategian ja ihmisten johtamista. Jo ennen kaupan toteutumista on syytä sopia työnjaosta ja päättää, miten yrityskaupasta viestitään sekä sisäisesti että ostokohteelle.