Administer Ajankohtaista Uutinen Onko ennakkovero kohdillaan? Oikea taso entistä tärkeämpää

Onko ennakkovero kohdillaan? Oikea taso entistä tärkeämpää

Onko ennakkovero kohdillaan? Oikea taso entistä tärkeämpää

Ennakkoveroa voi jatkossa täydentää korotta vain kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen.

Ennakkoveron määrää kannattaa seurata tarkasti pitkin vuotta. Nyt siihen on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä käytäntö ennakon täydentämisestä muuttui.

Marraskuun alusta alkaen osakeyhtiö voi täydentää ennakkoveroa ilman korkoa enää yhden kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen. Sen jälkeen maksamatta olevasta verosta aletaan periä niin sanottua huojennettua viivästyskorkoa, joka on vuonna 2017 kaksi prosenttia.

Tähän asti ennakkoveron täydentäminen on onnistunut korottomasti neljä kuukautta tilikauden päättymisestä.

Jos yritys haluaa täydentää ennakoita tilikauden päättymisen jälkeen, on sen haettava lisäennakkoa verottajalta. Lisäennakko korvaa aiemmin käytössä olleen ennakon täydennysmaksun.

Kun lisäennakkoa haetaan Verohallinnon OmaVero-palvelussa, yritys saa päätöksen ja maksutiedot saman tien. Kirjanpitäjän Eija Lindströmin mukaan yritys voi valita itse eräpäivän. Sen pitää kuitenkin olla kolmen viikon kuluessa lisäennakon määräämisestä.

Valtaosa yrityksistä päättää tilikautensa vuodenvaihteessa. Silloin lisäennakko on laitettava maksuun viimeistään tammikuun viimeinen päivä, jos sen haluaa maksaa ilman viivästyskorkoa. Asiaa mutkistaa se, ettei tilinpäätös yleensä valmistu näin nopeasti.

”Todella harva tietää tulostaan aivan tarkalleen vielä silloin. Joillakin isoilla yrityksillä on tilinpäätös valmiina hyvinkin pian, mutta kaikilla tiedot eivät ole kasassa niin nopeasti”, Lindström huomauttaa.

Pyri oikeaan suuruusluokkaan

Administer voi auttaa asiakasta tuloksen ja ennakkoverojen arvioimisessa. Kirjanpitäjällä on hyvä näkemys esimerkiksi poistoihin ja lomapalkkavaraukseen. Tilikauden tuloksen kehittymisestä tarvitaan kuitenkin aina yrityksen oma arvio, sillä kirjanpito ei kerro suoraan verojen riittävyyttä. Esimerkiksi myynti voi olla yrityksessä kausiluontoista tai laskutus laahata perässä.

Lopullisen tuloksen arvioiminen ei aina ole helppoa. Lindströmin mukaan esimerkiksi varaston inventointia ei välttämättä pystytä tekemään riittävän tarkasti ennakkoon.

”Voi myös olla, että luottotappioita arvioidaan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toteutuvan myynninkin arvioiminen voi olla hankalaa.”

Lindströmin mielestä on tärkeintä huolehtia siitä, että ennakkoverojen suuruusluokka on oikein.

”Yleensä suosittelen tarkistamaan ennakkoveron määrän, kun tilikaudesta on mennyt puolet, ja toisen kerran, kun tilikausi on päättymässä. Toisille ennakot tulevat aina yllätyksenä, toisilla asia hyvin hallussa”, Lindström sanoo.

Tilitoimisto voi hoitaa muutokset

Ennakkoveroon voi hakea muutosta myös kesken tilikauden. Lindström kehottaa miettimään tarkkaan, onko ennakoiden korottaminen vain varmuuden vuoksi hyvä ratkaisu. Yrityksellä pitää olla rahaa verojen maksamiseen.

”Jos hakee veron korotusta, hakemus on ikään kuin jo päätös. Summa ja eräpäivä määräytyvät sen mukaan. Jos veroja ei maksa ajallaan, viivästyskorko on seitsemän prosenttia.”

Päätöksen ennakoiden alentamisesta, poistamisesta tai verovuoden aikana tapahtuvasta korottamisesta saa sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt hakemuksen. Kaikki ennakkoihin liittyvät muutokset onnistuvat OmaVero-palvelussa. Jos kirjanpitäjälle on annettu valtuudet palveluun, voi tämä tehdä muutokset asiakkaan pyynnöstä.

Huomioi ainakin nämä:
  • Seuraa ennakkoveron kertymistä säännöllisesti. Muista tarkistaa tilanne viimeistään, kun tilikausi on päättymässä.
  • Huomioi, että viivästyskorot alkavat nyt juosta aiempaa nopeammin.
  • Ennakkoverojen ja niihin liittyvien muutosten hakeminen on tehtävä jatkossa sähköisesti. Asiointi onnistuu helposti OmaVero-palvelussa.