Administer Ajankohtaista Uutinen OmaVero ja Suomi.fi Q&A – eli mikä muuttuu uusien palveluiden myötä

OmaVero ja Suomi.fi Q&A – eli mikä muuttuu uusien palveluiden myötä

OmaVero ja Suomi.fi Q&A – eli mikä muuttuu uusien palveluiden myötä

OmaVero_ ja_Suomi.fi

 

OmaVero ja Suomi.fi Q&A – eli mikä muuttuu uusien palveluiden myötä

Muutokset tunnistautumisessa, Suomi.fi-palvelu ja OmaVeron käyttö herättävät monissa kysymyksiä. Kokosimme oheisen kysymys- ja vastauspaketin asiakkaidemme avuksi.

 

1.Miksi tämä muutos tapahtuu?

Tuleva muutos on tehty viranomaisten päätöksellä ja pakollinen jokaiselle yritykselle. Muutos aiheuttaa ison kertaluontoisen työn valtuuksien antamisessa. Jatkossa verottajalla on yksi palvelukanava, OmaVero, kaikkeen verottajan kanssa käytävään asiointiin. OmaVero-palvelu selkeyttää verottajan kanssa käytävää asiointia, mutta itsepalveluna vaatii yritykseltä panostusta.

 

2. Mikä on Suomi.fi?

Suomi.fi on viranomaisten luoma uusi verkkopalvelu sähköiseen asiointiin. Nykyiset Katso-valtuudet vaihtuvat Suomi.fi-valtuuksiin.

 

3. Mikä on OmaVero?

OmaVero on verottajan verkossa toimima palvelukanava. Kaikki asiointi verottajan kanssa tapahtuu OmaVerossa.

 

4. Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on viranomaisten käyttämä henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon ja muiden palkkaukseen liittyvien tietojen palvelukanava. Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019 ja sen käyttö jatkuu entiseen tapaan.

 

5. Mikä on Katso-valtuutus?

Katso-valtuutus on tähän asti käytössä ollut valtuutustapa ja henkilön tunnistautumistapa viranomaisten palveluihin. Katso-valtuutuksella tilitoimisto valtuutettiin toimimaan viranomaisen kanssa yrityksen puolesta. Katso-valtuutus poistuu käytöstä 31.12.2020.

 


 

6. Mikä nyt muuttuu?

Viranomaiset ovat päättäneet muuttaa käyttäjien tunnistustavan Katso-valtuutuksesta Suomi.fi-tunnistautumiseen. Lisäksi asiointi verottajan kanssa siirtyy kokonaan OmaVero-palveluun, joka korvaa mm. kirjepostin käytön.

 

7. Vaikuttaako muutos kuukausittain ilmoitettavaan arvonlisäveroon?

Muutoksella ei ole vaikutusta arvonlisäveroilmoituksen jättämiseen. Arvonlisäveroilmoitukset siirtyvät verottajalle Administerin käyttämän suoran varmennepohjaisen siirtokanavan (ApiTamoPKI) kautta.

 

8. Vaikuttaako muutos nyt käyttämieni palvelujen hintaan?

Muutos ei vaikuta nykyiseen hintaan. Ainoastaan mahdollisena lisäpalveluna valittavissa oleva seurantapalvelu tuo lisäkustannuksen. Lisäksi suomi.fi valtuuden avaaminen Administerin toimesta tuo lisäkustannuksen.

Kummatkin edellä mainitut velvoitteet voi hoitaa itsenäisesti ilman kuluja.

 


 

9. Onko minun pakko ottaa käyttöön OmaVeron seurantapalvelu?

Seurantapalvelua ei ole pakko ottaa käyttöön ja silloin OmaVeron seuranta tulee itse hoitaa.

 

10. Miksi OmaVeron seurantapalvelu on maksullinen?

OmaVeron seurantapalvelu vaatii tilitoimistolta työaikaa ja huomattavan paljon hallinnollista järjestelyä. Lisäksi seurantapalvelun avulla OmaVeron seurantavastuu siirtyy tilitoimistolle.

 

11. Onko OmaVeron seurantapalvelu ennen ollut maksuton?

OmaVeron seurantapalvelu on täysin uusi palvelu, eikä vastaavaa palvelua ennen ole ollut.

 

12. Onko OmaVeron seurantapalvelu ennen kuulunut kirjanpidon hintaan?

Administer laskee puolestasi arvonlisäveron ja ilmoittaa sen suoraan verohallintoon. Tämä tapahtuu eFinassa verohallintoon avattujen yhteyksien avulla ja kuuluu kirjanpidon perusveloitukseen. OmaVeron seurantapalvelu on täysin uusi palvelu, jonka avulla voit helpottaa omaa työkuormaasi ja siirtää taloushallinnon vastuuta Administerin hoidettavaksi.

Mahdolliset selvittelyt, kirjeisiin vastaaminen ja muu verotukseen liittyvä työ tehdään lisätyöhinnaston mukaisilla veloituksilla, kuten ennenkin.

 

13. Mitä hyötyä OmaVeron seurantapalvelusta saan?

Seurantapalvelun avulla voit siirtää verottajan lähettämän postin valvonnan tilitoimistolle. Samalla seurantavastuu siirtyy tilitoimistolle. Tämä korostuu erityisesti mm. loma-aikana ja sairauspoissaoloissa. Seurantapalvelu myös mahdollistaa nopean reagoinnin mm. selvityspyyntöihin. Nopealla reagoinnilla vältyt veronkorotuksilta ja muilta sanktiomaksuilta.

Lisäksi ennakkoverot ja täydennysmaksut tulevat nykyään vain OmaVeroon, eikä verottaja lähetä tilisiirtoja postitse enää lainkaan. Administer varmistaa näiden huomioimisen puolestasi.

 

14. Helpottaako OmaVero tilitoimiston työtä?

Sähköiset itsepalvelut yleensä kehitetään helpottamaan asiointia, mutta tyypillisesti ne lisäävät käyttäjän työmäärää erilaisten tunnistautumisien ja käyttöliittymien johdosta. Ennen uudistusta kyselyt ja muut tiedot tulivat kirjeitse suoraan tilitoimistoon. Nyt kirjanpitäjän pitää kirjautua palveluun ja käydä noutamassa aineistot. Tiedon hakemiseen käytetty aika on huomattavasti entistä suurempi.

 

15. Viime hetken muutos Katso-valtuutukseen

Verohallinnolta on juuri tullut tieto, että Katso-valtuutusta jatketaan 30.4.2021 saakka. Tämä helpottaa ison muutoksen läpivientiä. Muutos pyritään tästä huolimatta toteuttamaan mahdollisimman pikaisesti.

 

Lisätietoja saat omalta yhteyshenkilöltäsi.