Administer Ajankohtaista Uutinen Etäkokousten järjestämismahdollisuus laajenee – kannattaa huomioida ennakkoon yhtiöjärjestyksissä

Etäkokousten järjestämismahdollisuus laajenee – kannattaa huomioida ennakkoon yhtiöjärjestyksissä

Etäkokousten järjestämismahdollisuus laajenee – kannattaa huomioida ennakkoon yhtiöjärjestyksissä

Etäkokoukset_yhtiökokous

 

Etäkokoukset yleistyivät koronan myötä ja ne näyttävät tulleen jäädäkseen, näin myös yhtiökokouksissa. Hallitus esittää lakimuutosta (He 47/2022), joka laajentaa mahdollisuutta pitää kokoukset kokonaan etäkokouksina kaikille osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille.

Nyt kun eletään vielä vilkasta yhtiökokousaikaa, on hyvä hetki muistuttaa mahdollisesta yhtiöjärjestysmuutoksesta, joka on helppo viedä läpi normaalissa yhtiökokouksessa.  Etäkokouksen järjestämisestä on esityksen mukaan oltava määräys yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutoksesta voidaan päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä. Lisäksi yhtiön tai yhteisön hallitus voi päättää hybridikokouksesta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa, kun etäosallistumista ja verkkokokouksia koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy.

Aiheesta tarkemmin valtioneuvoston sivuilla: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (valtioneuvosto.fi)