Administer Ajankohtaista Muistilista vuodenvaihteen 2023-2024 muutoksista

Muistilista vuodenvaihteen 2023-2024 muutoksista

Muistilista vuodenvaihteen 2023-2024 muutoksista

Kokosimme avuksesi listan vuodenvaihteen  2023-2024 muutoksista. Näiden tiedoin varustettuna voit astua uuteen vuoteen suunnitellen ja tehokkaasti!

Vuoden 2024 verokortit

Verokortit ovat omaverossa 13.12.2023 mennessä, osalle ne ilmestyvät jo aiemmin. Postitse se toimitetaan edelleen joulu-tammikuussa sen jälkeen, kun se on valmistunut omaveroon.

Verokorttiin voidaan hakea muutosta sen jälkeen, kun se on saatu. Kun otat käyttöön Suomi.fi-viestit, saat tiedon heti, kun verokorttisi on OmaVerossa.

 

Lounasedun maksurajat vuonna 2024

Lounasedun uusi minimiarvo on 8,50 € ja maksimiarvo on 13,50 € (vuonna 2023 maksurajat ovat olleet 8,00 € – 12,70 €).

 

Luontoisetujen verotusarvot vuonna 2024

Puhelinedun verotusarvo säilyy ennallaan ollen 20 euroa. Kaikki luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2024 voit tarkastaa Verohallinnon luontoisetupäätöksestä täältä

Muutoksia on tullut ainakin vapaan autoedun vähennyksiin, jos käyttövoimana on pelkkä sähkö.

 

Muutokset sosiaalivakuutusmaksuihin 2024

Työnantajan sairausvakuutusmaksu laskee 1,16 prosenttiin (2022 1,53 %). Sairausvakuutusmaksu maksetaan, jos työntekijä on 16-67 vuotias.

Vuonna 2024 työntekijän eläkevakuutusmaksu on 18-52- ja 63-67-vuotiailla 7,15 %. 53-62-vuotiailta peritään korotettu työntekijän eläkevakuutusmaksu 8,65 %, joten näihin ei tule muutoksia edellisiin vuosiin nähden. Työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu vuonna 2024 on 24,81 % palkoista. Maksu sisältää koronan vuoksi annetun tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toisen takaisinmaksuerän 0,41 prosenttiyksikköä (0,03 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2023). Työnantajan keskimääräinen maksu on noin 17,34 prosenttia.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,79 prosenttiin (1,5 % vuonna 2023). Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksuista laskee 0,27 prosenttiin (0,52 % vuonna 2023), jos palkkasumma on enintään 2 337 000 euroa (aiemmin 2 251 500 euroa). Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,09 % (2023 2,06 %).

 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2024

kilometrikorvaus autolla 0,57 € / km

osapäiväraha 24,00 €

kokopäiväraha 51,00 €

ateriakorvaus 12,75 €

Tarkemmin tietoa korvauksista täältä

 

Hallitusohjelman mukaiset muutokset 1.1.2024 alkaen

Vuodenvaihteessa on tulossa voimaan useita hallitusohjelman mukaisia päätöksiä.

Esimerkiksi vuonna 2023 voimaantullutta yli 60-vuotiaiden työtulovähennystä muutetaan siten, että korotus poistetaan alle 65-vuotiailta, mutta korotus kaksinkertaistetaan 1200 euroon 65 vuotta täyttäneiden osalta.

Suuryhtiöille tulee voimaan konsernien maailmanlaajuinen 15 prosentin vähimmäisvero. Tätä sovelletaan konserneihin, joiden liikevaihto on 750 miljoonaa euroa tai enemmän.

Muista muutoksista voi lukea https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/verotuksen-muutoksia-1-1-2024-alkaen/

 

Vuorotteluvapaajärjestelmän muutokset

Hallitus on esittänyt, että vuorotteluvapaalaki kumotaan 1.8.2024. Esitystä ei ole vielä hyväksytty.

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM059:00/2023