Administer Ajankohtaista Blogi Näillä vinkeillä onnistut yrityksen sukupolvenvaihdoksessa

Näillä vinkeillä onnistut yrityksen sukupolvenvaihdoksessa

Näillä vinkeillä onnistut yrityksen sukupolvenvaihdoksessa

Sukupolvenvaihdos on monimutkainen ja usein tunteikaskin prosessi, johon on syytä varautua ajoissa. Perusteellinen suunnittelu ja asiantuntija-apu varmistavat jälkipolville turvallisen ja oikeudellisesti kestävän lähtökohdan yritystoiminnan jatkamiseen. Hyvä suunnittelu voi myös tuoda huomattavia verotuksellisia etuja.

Koskaan ei ole liian aikaista suunnitella

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistuksen vaihtumista perheen tai lähisukulaisten kesken. Sukupolvenvaihdos on yrityksen omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus. Tällaiseen vaihdokseen ei ole yhtä oikeaa toimintatapaa, vaan vaihtoehdot riippuvat yrityksen tilanteesta. Niinpä suunnittelu on syytä aloittaa ajoissa, jopa vuosia ennen vaihdosta.

Suurin ero ei-sukulaisten kesken tapahtuvaan omistuksen muutokseen ovat verohuojennukset. Tästä syystä veroseuraamuksien suunnittelu ajoissa kannattaa – sillä voi säästää selvää rahaa. Ajan kanssa toteutettu vaihdos myös antaa luopujalle, jatkajalle sekä muille osallisille aikaa sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen.

Suunnittelu ajoissa kannattaa koska:

  • Jatkaja ehtii perehtyä yrityksen luotsaamiseen
  • Opit siirtyvät edelliseltä polvelta eteenpäin tehokkaasti
  • Veroseuraamuksia voidaan suunnitella tehokkaasti ja säästää rahaa
  • Asiakkaille ja muille sidosryhmille ajoissa tiedotettu vaihdos lisää luottamusta

Tavoitteet selväksi

 Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu alkaa tavoitteiden määrittelyllä. Parhaan toteuttamistavan löytämiseksi on selvitettävä, mitä eri osapuolet toivovat vaihdokselta sekä ajalta sen jälkeen. Miten luopujan toimeentulo otetaan huomioon? Kuka tai ketkä omistavat yrityksen ja millä osuuksilla vaihdoksen jälkeen? Kuka toimii missäkin tehtävässä?

Kun tavoitteet ovat selkeät, on taloudellisiin, verotuksellisiin ja lainsäädännöllisiin vaihtoehtoihin helpompi perehtyä. Näin löydetään juuri kyseiseen tilanteeseen sopiva toimintatapa.

Verosuunnittelulla säästää rahaa

Hyvissä ajoin aloitettu suunnittelu voi alentaa merkittävästi sukupolvenvaihdoksen veroja. Verotuksellisesti on usein kannattavaa lahjoittaa tai siirtää yritystä vähitellen jatkajalle ennakkoperintönä. Tiettyjen edellytyksien täyttyessä perintö- ja lahjaverosta voi saada huojennuksia. Tässä ratkaisevat muun muassa yhtiömuoto, sukulaissuhde, kauppahinta, omistusaika sekä huojennuksien pyytäminen ajoissa.

Veroseuraamuksiin voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi yhtiömuodon tai yhtiösopimuksen muutoksilla, osingonjaolla, jakautumisella, suunnatulla osakeannilla sekä omia osakkeita hankkimalla.

Veroihin liittyvän suunnittelun kannalta verottajan näkemys yrityksen käyvästä arvosta on tärkeä, koska esimerkiksi lahjavero määräytyy sen mukaan. Käypä arvo on omaisuuden todennäköinen luovutushinta. Toisin sanoen hinta, jolla omaisuus suostuttaisiin myymään ja ostamaan toisilleen tuntemattomien henkilöiden välisessä kaupassa.

Yksityiskohtaista tietoa sukupolvenvaihdon verotuksesta löydät Verohallinnon sivuilta.

Asiantuntija-apu maksaa itsensä takaisin

Sukupolvenvaihdoksen eri toteuttamistapojen riskeistä, rahoituksesta ja veroseuraamuksista kannattaa aina keskustella asiantuntijan kanssa. Kuten missä tahansa muussakin yrityskaupassa, ammattiapu varmistaa, että muutokset tapahtuvat parhaalla mahdollisella tavalla, lakien ja asetusten mukaisesti.

Kumppania valitessa on tärkeää varmistaa, että asiantuntijalla on vahvaa kokemusta juuri perheen sisällä tehtävistä omistajanvaihdoksista.

Asiantuntijan käyttäminen maksaa useimmiten itsensä takaisin, koska hyvän toimijan avulla säästää sekä rahaa että aikaa. Ammattiapu takaa myös mielenrauhan siitä, että vaihdos on tehty suunnitellusti ja oikein. Asiantuntija onkin hyvä ottaa mukaan sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa.

Me autamme sinua tunnistamaan sukupolvenvaihdoksen tarpeet ja valitsemaan parhaat ratkaisut suunnittelusta toteutukseen. Lue lisää Genetum -palvelustamme

Haluatko kuulla lisää sukupolvenvaihdoksista?