Administer Ajankohtaista Blogi Välimiesmenettely: Tehokas ja luottamuksellinen tapa ratkaista riidat 

Välimiesmenettely: Tehokas ja luottamuksellinen tapa ratkaista riidat 

Välimiesmenettely: Tehokas ja luottamuksellinen tapa ratkaista riidat 

Välimiesmenettely on yksityinen ja nopea vaihtoehtoinen tapa ratkaista riitoja ilman pitkää ja julkista oikeudenkäyntiä yleisissä tuomioistuimissa. Se on menettely, jossa konfliktin osapuolet sopivat, että riita käsitellään riippumattoman ja puolueettoman välimiehen tai välimiesten toimesta. Välimiesmenettelyllä pyritään tarjoamaan nopea, tehokas ja luottamuksellinen tapa ratkaista riidat. 

 

Välimiesmenettelyllä on useita etuja verrattuna perinteiseen oikeudenkäyntiin: 

1. Nopeus 

Välimiesmenettely voi olla huomattavasti nopeampi kuin tuomioistuimessa käytävä oikeudenkäynti, sillä menettely voidaan räätälöidä sopivaksi ja aikataulu määritellä joustavasti. Tavanomainen kesto on 5-12 kuukautta. Vertailulukuna riidan ratkaisu käräjäoikeudessa kestää yleensä 10-18 kuukautta ja tästä voi valittaa, jolloin kestoon tulee 8-12kk lisää.  

2. Yksityisyys ja luottamuksellisuus 

Välimiesmenettely on salainen siten, että siitä ei anneta julkisia tuomiota tai julkisia lausuntoja. Näin voidaan varmistua, että liikesalaisuudet ja yrityksen asiat pysyvät turvassa.  

3. Valinnanvapaus 

Osapuolet voivat yhdessä valita välimiehen, joka on asiantuntija kyseisellä alalla. Tämä varmistaa, että riitaa käsitellään osaavan ja pätevän ammattilaisen toimesta. Valittujen sääntöjen puitteissa välimies voidaan myös määrätä tilanteissa, joissa osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen välimiehestä.  

4. Joustavuus 

Välimiesmenettely on joustavampi kuin perinteinen oikeudenkäynti, ja osapuolet voivat yhdessä määritellä menettelyyn sovellettavat säännöt ja osin ohjat menettelyn kulkua.  

5. Kansainväliset asiat 

Välimiesmenettelyä käytetään usein kansainvälisissä kaupallisissa riidoissa, sillä se on usein käytännöllisempi ja tehokkaampi tapa käsitellä ristiriitoja kansainvälisessä toimintakentässä. 

 

Välimiesmenettelyprosessi

Välimiesmenettely prosessina alkaa, kun toinen osapuoli saattaa asian sovitun välitystuomioistuimen käsiteltäväksi. Välimiehet valitaan valittujen sääntöjen mukaisesti. Itse välimiesistunnossa esitetään todisteita ja kuullaan todistajia normaalin prosessin mukaisesti ja prosessin lopussa välimies tekee antaa päätöksen asiassa, jota osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan.  

On tärkeää huomata, että välimiespäätös voi olla sitova, eli osapuolet ovat velvollisia noudattamaan päätöstä. Välimiespäätöksiin voi tietyissä tapauksissa hakea kumoamista tuomioistuimelta, mutta se on yleensä rajattua ja tietyin edellytyksin. 

Välimiesmenettely on yleensä kalliimpi kuin tuomioistuinprosessi, mutta usein tehokkuus on ratkaisevammassa asiassa yritystoiminnassa. Välimiesmenettely on yksi vaihtoehto riitojen ratkaisemiseen, ja sen valinta riippuu useista tekijöistä, kuten sopimuksen sisällöstä, osapuolten tarpeista ja asiayhteydestä. 

 

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa välimiesmenettelystä tai sinulla on kysyttävää liittyen oikeudellisiin ratkaisuihin, älä epäröi ottaa yhteyttä! Olemme täällä auttaaksemme ja vastaamassa kaikkiin kysymyksiisi.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.