Administer Ajankohtaista Blogi Vähennykset ja verovapaat edut – mitä voi laittaa firman piikkiin?

Vähennykset ja verovapaat edut – mitä voi laittaa firman piikkiin?

Vähennykset ja verovapaat edut – mitä voi laittaa firman piikkiin?
Voiko tuttuja asiakkaita kestitä oman yrityksen laskuun ja vähentää kulut verotuksessa? Entä voiko yrittäjä tarjota itselleen vaikkapa erikoislääkärin hoitoa työterveysetuna, verovapaasti? Verovähennyskelpoinen meno ja verovapaa etu saattavat mennä arkipuheessa iloisesti sekaisin, vaikka kyse ei ole samasta asiasta.

Vähennyskelpoiset menot ovat kuluja, jotka yritys voi hyödyntää verotuksessa. Verovähennys tarkoittaa kulua, joka vähennetään yrityksen maksamista veroista, eli vähennyskelpoiset menot pienentävät yrityksen maksaman veron määrää. Pääasiassa yrityksen verotuksessa voi vähentää kaikki sellaiset kulut, jotka liittyvät yritystoiminnan tulon hankkimiseen tai omaisuuden säilyttämiseen.

Verovapaat edut taas tarkoittavat palveluita (kuten hammashoito) tai konkreettisia euromääräisiä etuja (kuten liikuntasetelit tai merkkipäivälahjat), joita yrittäjä voi tarjota työntekijöilleen. Verovapaasta edusta työntekijän ei tarvitse maksaa tuloveroa. Yrittäjä voi siis tarjota edun myös itselleen, kunhan nostaa palkkaa yrityksestään ja kunhan sama etu tarjotaan kaikille työntekijöille.

 

Vähennyskelpoiset menot

Vähennyskelpoisia menoja ovat lähes kaikki sellaiset menot, jotka liittyvät yrityksen toimintaan tai edistävät sitä suoraan tai epäsuorasti. Yrittäjän kannattaa vähentää ainakin seuraavat menot yrityksen verotuksessa:

Vapaaehtoiset eläkemaksut

Yleensä vapaaehtoiset eläkemaksut ovat vähennyskelpoisia 8500 euroon asti/työntekijä.

ATK-ohjelmistot

ATK-ohjelmistojen vähennys tehdään poistoina, eli hankintahinta jaetaan eri vuosille, jotta se ei vääristäisi talouslukuja. Yleensä tämä aika on 3–10 vuotta, riippuen ohjelmiston käyttöiästä.

Edustusmenot

Jos kestitset asiakkaitasi tai muita yrityksen elinkeinotoimintaan liittyviä henkilöitä, kyse on edustusmenoista. Edustus voi olla esimerkiksi jokin tapahtuma tai tilaisuus, lahja tai matka. Edustusmenoista vähennyksiin voi laittaa 50 %, mutta arvonlisävero-osuus ei ole vähennyskelpoinen arvonlisäverotuksessa.
Vähäiset ja tavanomaiset tarjoilut asiakkaan kanssa – esimerkiksi kohtuullisen hintainen ravintolalounas – sen sijaan voidaan laskea neuvottelukuluksi, joka on kokonaan vähennyskelpoista. Henkilökuntaan kohdistuvat menot eivät ole edustusmenoja.

Henkivakuutus

Jos hankit yrityksen henkivakuutuksen itsellesi tai työntekijöillesi, ovat vakuutusmaksut yleensä vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisuuteen vaikuttaa kuitenkin moni asia, esimerkiksi se, kuka on vakuutuksen edunsaaja. Asia kannattaa siis tarkistaa verottajan kanssa. Koska kyse on henkilökohtaisesta edusta, henkivakuutusta ei tarvitse järjestää kaikille työntekijöille.

Hammashoito

Hammashoitoetu on työntekijälle verovapaata ja työnantajalle verovähennyskelpoista. Edun tulee olla tavanomaista, kohtuullista ja työkyvyn ylläpitoon liittyvää, ei siis esimerkiksi esteettistä hammashoitoa. Etua voi maksaa enintään noin 3000 euroa työntekijää kohden. Verovapauksen edellytyksenä on, että hammashoidon järjestämisestä on sovittu työterveyshuoltoa koskevassa sopimuksessa ja työnantaja on määritellyt käytettävissä olevat palveluntarjoajat.

 

Verovapaat edut

Monet työntekijöiden hyvinvointia edistävät kulut ovat verovapaita, eli ne eivät vaikuta työntekijän henkilöverotukseen. Esimerkiksi nämä edut voit saada itsekin verottomana, kunhan olet palkansaajana yrityksessäsi ja tarjoat saman edun kaikille työntekijöille:

Liikunta- ja kulttuurietu

Henkilöstölle kannattaa tarjota hengen ja ruumiin virkistystä – se on kannattavaa myös verotuksen näkökulmasta. Voit tarjota edun liikunta- tai kulttuuriseteleinä tai esimerkiksi ostaa ohjattua liikuntaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Liikuntaa ja kulttuuria saa tarjota verottomana enintään 400 euroa/henkilö/vuosi.

Työntekijän merkkipäivälahja

Haluatko muistaa työntekijääsi, kun hän täyttää pyöreitä vuosia, menee naimisiin tai jää eläkkeelle – tai on ollut yrityksen palveluksessa 10 vuotta tai pidempään? Hienoa! Voit tehdä sen lahjalla, joka ei ole rahalahja tai siihen verrattava, kuten lahjakortti tai osakkeita. Lahjan arvo saa olla korkeintaan sama kuin työntekijän kahden viikon bruttopalkka.

Yrityksen merkkipäivälahja

Kun yritys täyttää pyöreitä vuosia, voit antaa työntekijöillesi verovapaan lahjan. Lahjan on oltava kaikille työntekijöille samanarvoinen, ja arvon on oltava pienempi kuin työntekijän merkkipäivälahjan.

Hammashoito

Hammashoitoetu on työntekijälle verovapaata ja työnantajalle verovähennyskelpoista. Edun tulee olla tavanomaista, kohtuullista ja työkyvyn ylläpitoon liittyvää, ei siis esimerkiksi esteettistä hammashoitoa. Etua voi maksaa enintään noin 3000 euroa työntekijää kohden. Verovapauksen edellytyksenä on, että hammashoidon järjestämisestä on sovittu työterveyshuoltoa koskevassa sopimuksessa ja työnantaja on määritellyt käytettävissä olevat palveluntarjoajat.

Lääkäri- ja erikoislääkäripalvelut

Laajatkin työterveyspalvelut saa tarjota työntekijöille verovapaasti, kunhan niistä on sovittu kirjallisesti palveluntuottajan kanssa, palvelu on kaikille työntekijöille sama ja se on tavanomaista ja kohtuullista. Kohtuullisena kustannuksena pidetään noin 3000 euron suuruista yksittäistä hoitotapahtumaa. Erikoislääkärin määräämät lääkkeet, hoidot ja jatkotutkimukset ovat verovapaita, jos työnantaja maksaa ne. Myös toiminimiyrittäjä saa vähentää verotuksessaan ns. pakollisen eli ehkäisevän työterveyshuollon.

Polkupyöräetu

Hyötyliikunta on hyvästä! Voit tarjota työntekijöillesi verovapaan polkupyöräedun luontoisetuna 1200 euron arvosta vuodessa.

Sähköauton latausetu

Voit järjestää työntekijöillesi sähköauton latausedun joko työpaikalla tai julkisessa latauspisteettä. Veroton etu koskee käyttöetuautoja ja työntekijöiden omia autoja, mutta ei kotona tapahtuvaa lataamista. Kyse on väliaikaisesta verovapaudesta vuosina 2021–2025.

Henkilökunta-alennukset

Saat antaa työntekijöillesi verovapaan alennuksen yrityksen tuotteista tai palveluista, kunhan alennus on kaikille työntekijöille sama. Alennus saa olla samaa luokkaa kuin jälleenmyyjien tai parhaiden asiakkaiden saama alennus.

Työvaatteet

Suojavaatteet ja muut vain töissä käytettävät vaatteet, kuten työhaalarit tai työnantajan tunnuksilla varustetut vaatteet, ovat verovapaita. Siistit, edustavat ja yhdenmukaiset työvaatteet, kuten miesten puvut, sen sijaan eivät yleensä ole verovapaita, vaikka työ niitä edellyttäisikin.

 

Oletko jumissa veroasioissa?  Asiantuntijamme tulkkaavat mielellään verotuksen kiemuroita selkokiellelle.

Ota yhteyttä jo tänään!

Ville Halonen
Myyntipäällikkö, CFO-palvelut
+358 40 651 2554