Administer Ajankohtaista Blogi Mistä rahoitusta kasvuyritykselle? Vaihtoehdoista ei ole pulaa

Mistä rahoitusta kasvuyritykselle? Vaihtoehdoista ei ole pulaa

Mistä rahoitusta kasvuyritykselle? Vaihtoehdoista ei ole pulaa

Erilaiset kasvuyritysten rahoittamisen muodot herättävät suurta kiinnostusta, mutta aihealue on niin laaja, että sen jäsentäminen on joskus talousammattilaisellekin vaikeaa. Rahoitustuotteiden ja -palveluiden kenttä on uusiutunut ja kehittynyt viime vuosina, ja uutta tarjontaa on tullut paljon.

Käyn seuraavaksi läpi muutamia, pääasiassa toimintaa laajentavien tai isompaa kasvuloikkaa tavoittelevien yhtiöiden rahoituksen lähteitä ja muotoja.

Oma pääoma on tärkeä yhtiön terveydentilan mittari. Se määrittää muun muassa minkälaisin verotuksellisin ehdoin yhtiöstä voi nostaa voittovaroja, ja kuvaa yhtiön arvoa. Oman pääoman ehtoisella rahoituksella tarkoitetaan yhtiöön tehtyä sijoitusta. Tyypillinen toteutustapa on osakeanti joko nykyisille osakkaille tai kokonaan uusille sijoittajille.

Listautumisten määrä on ollut viime vuosina taas nosteessa, ja se ei ole enää vain kaikkein suurimpien yhtiöiden keino rahoituksen hankkimiseen. Pienemmille tai aivan alkuvaiheenkin yhtiöille on tarjolla First North -markkinapaikan tyyppisiä vaihtoehtoja. Erittäin kiinnostavaa on myös joukkorahoituksen suosion huomattava kasvu ja sen tuomat mahdollisuudet sekä rahoitusta hakeville yrityksille että piensijoittajille.

Kun rahoitusta tarvitaan esimerkiksi toimitilojen hankkimiseen tai kone- ja laiteinvestointeihin, usein ensimmäisenä mieleen tulee vieraan pääoman ehtoinen rahoitus. Se on ehkä tyypillisimmillään perinteistä pankkilainaa, jota yritys ottaa erilaisiin, usein ajallisesti määriteltyihin ja rajattuihin tarpeisiin.

Lisääntynyt rahoitusalan sääntely on pakottanut pankkeja kiristämään lainahanoja, ja vieraan pääoman ehtoisenkin rahoituksen hakeminen voi olla yritykselle odotettua isompi ponnistus. Korkotaso on toisaalta pysytellyt houkuttelevan matalalla, ja perinteisiltä isoilta pankeilta kuten Nordealta, OP:lta ja esimerkiksi Handelsbankenilta löytyy hyviä ja joustavia rahoitusratkaisuja kasvaville yrityksille. Lisäksi useat tuoreet pankkialan toimijat ovat tuoneet valinnanvaraa markkinoille.

Uusia palveluita on syntynyt myös etenkin perinteisempien rahoitusmuotojen ”väliin”, täydentämään ja yhdistelemään erilaisia vaihtoehtoja, ja auttamaan yrityksiä kasvuun. Muun muassa yritykset kuten Suomen Rahamarkkinakeskus, Vauraus Suomi Oyj ja Juuri Partners ovat kiinnostavia esimerkkejä tällaisesta markkinasta.

Kasvua tavoittelevaan liiketoimintaan on saatavilla myös laaja kirjo erilaisia julkisia tukia ja lainoja –  suurempia ja pienempiä. Niistä voi mainita esimerkiksi Tekesin innovaatiosetelin, kansainvälistymiseen ja vientimarkkinoiden kartoittamiseen tarkoitetut rahoitukset sekä ELY:n kehittämisavustuksen.

Raapaisin edellä vain vaihtoehtojen pintaa. Jos yrityksellä on kasvu- tai investointihaluja tai muutoin tarvetta rahoitukselle, harkinta ja suunnitelmallisuus rahoitustarpeen määrittelyssä ja siihen sopivan ratkaisun löytämisessä on tärkeää.

Me Administerissa voimme auttaa asiakasta tilanteen jäsentämisessä. Suunnitelmat, laskelmat ja sparrauksen saa meiltä palveluna. Yrityksen reaaliaikaisen tilanteen taloushallinnon näkökulmasta tunteva asiantuntija on usein hyvä arvioimaan puolueettomasti, mitkä vaihtoehdot ovat yritykselle eri tilanteissa parhaita.

Juha Sihvonen on Administerin CFO-palveluista vastaava johtaja