Administer Ajankohtaista Blogi Huolettaako verotarkastus? Unohda taikatemput

Huolettaako verotarkastus? Unohda taikatemput

Huolettaako verotarkastus? Unohda taikatemput

Verotarkastusta on turha jännittää, jos kirjanpito ja tarvittavat dokumentit ovat kunnossa. Havaintojeni mukaan tarkastukseen suhtaudutaankin nykyään positiivisemmin kuin aikaisemmin. Yrittäjät ymmärtävät, että sillä pyritään pohjimmiltaan varmistamaan sama kilpailutilanne kaikille, ettei kukaan saa perusteetonta etua veroja kiertämällä.

Niin sanotut ohjaavat verotarkastukset näyttävät yleistyneen. Niitä tehdään yleensä alkuvaiheessa oleviin yrityksiin. Yrittäjät ovat kiitelleet sitä, että Verohallinto antaa neuvoja aktiivisesti. Yritys saa tarkastuksessa ohjeistusta, mitä pitää ottaa huomioon ja miten asiat pitäisi hoitaa.

Suurimpia verotarkastuksen kompastuskiviä ovat omistajayrittäjän omien ja yrityksen kulujen sotkeentuminen. Sitä ei pitäisi tapahtua. Varsinkin rahanostot voidaan tulkita monella tavalla. Siksi kirjanpitäjämme kysyvät niistä asiakkailta ja neuvovat niiden kirjaamisessa ja ilmoittamisessa verottajalle.

Oman auton käyttö ja matkakulut ovat perinteinen verotarkastuksen kohde. Verottajaa kiinnostaa tyypillisesti, miten yrittäjän auton kuluja on käsitelty kirjanpidossa ja verotuksessa. Yrityksen kaikille kuluille on oltava liiketoimintaan liittyvä perusteltu syy. Mitä enemmän kuluista on tietoa, sen parempi. Neuvomme laatimaan kaikki dokumentit mahdollisimman valmiiksi. Esimerkiksi matkalaskuista on käytävä ilmi, missä on ajettu, kuinka paljon ja mikä on matkan aihe.

Työskentely niin sanotuilla erityisillä työntekemispaikoilla on lisääntynyt, kun työnantajilla ei enää aina ole varsinaisia toimitiloja, töitä tehdään kotona tai työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaiden tiloissa. Tällöin työntekijöille maksettaviin verovapaisiin matkakorvauksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota viimeistään silloin, kun työskentelystä tulee pitkäaikaista.

Anna meidän auttaa laittamaan verotuksesi kuntoon – lataa täältä yrittäjän verotusoppaamme!