Administer Ajankohtaista Artikkeli Tekoäly uudistaa tilitoimistotyötä vauhdilla

Tekoäly uudistaa tilitoimistotyötä vauhdilla

Tekoäly uudistaa tilitoimistotyötä vauhdilla

Tilitoimistotyön digitalisoituessa kirjanpitäjien asiantuntemusta kyetään entistä paremmin hyödyntämään vaativampiin tehtäviin sekä syvemmän asiakassuhteen rakentamiseen.

Tekoäly ja digitalisaatio muuttavat toimintaympäristöämme ja kirjanpitäjän työtä vauhdilla. Asiakkaalle älykkäät kirjanpitoratkaisut näkyvät parantuneena laatuna, mutta toisaalta myös kirjanpitäjien ajan vapautumisena haastavimpien tapausten ratkomiseen. Administerin digitalisaatioratkaisut on otettu vastaan hyvin sekä kirjanpitäjien että asiakkaiden keskuudessa, sillä ne auttavat kehittämään palveluja entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.

Tekoälyä ja datan rikastamista käytetään Administerilla nykyisin jo monessa arkipäivän työtehtävässä. Yksi esimerkki tällaisesta on kuittiskannerilla otetun kuvan käsittely. Kuitilla olevat tiedot tunnistetaan, rikastetaan ja varmennetaan älykkäillä järjestelmillä, eikä käyttäjän tarvitse syöttää pienellä puhelimen näytöllä summia ja alv-prosentteja.

Toinen tärkeä käyttökohde on ostolaskujen automaattisten kirjauksien varmentaminen. Aiemmin kirjanpitäjä on varmentanut jokaisen ostolaskun kirjauksen manuaalisesti. Nykyään kone tekee tämän kirjanpitäjän puolesta ja kirjanpitäjä voi keskittyä vaativimpiin kirjauksiin. Järjestelmän toiminta perustuu algoritmiin, joka hyödyntää erilaisista mittauspisteistä saatavaa analytiikkadataa. Mittauspisteitä on satoja, ja niitä verrataan erittäin laajaan aineistoon, jonka tuloksena kirjaus pisteytetään. Tämän tason varmistaminen on manuaalisesti täysin mahdotonta, mutta koneelta siihen kuluu aikaa alle sekunti.

 

Älykkäät järjestelmät edellyttävät uudenlaista osaamista

Algoritmin on kehittänyt Administerin asiantuntijaryhmä, johon kuuluu taloushallinnon ammattilaisia sekä data-analyytikko. Järjestelmä tuottaa valtavan määrän dataa, ja sen analysoiminen ja erityisesti johtopäätöksien tekeminen vaatii aivan omanlaisensa lähestymistavan, joten data-analyytikko on tärkeä osa tiimiä. Havaintojen perusteella algoritmia ja sen luomaa pisteytystä kehitetään. Lisäetuna saadaan tarkkaa dataa tuotannon tehokkuudesta ja mahdollisista kapeikoista. Tämä auttaa esimiehiä faktapohjaisessa johtamisessa.

Tekoälyn lisääntyminen kirjanpidossa luo mahdollisuuksia myös uudenlaisille asiantuntijapalveluille, ja kirjanpitäjän työnkuva muuttuukin tulevaisuudessa entistä konsultoivampaan suuntaan. Datan ja tekoälyn ansiosta tulevaisuuden kirjanpitäjä saattaa esimerkiksi laatia erilaisia dataan perustuvia, asiakkaan taloutta koskevia raportteja. Tällaiset asiantuntijapalvelut integroituvat osaksi tulevaisuuden tilitoimistopalvelua, jolloin tilitoimiston ja asiakkaan välinen yhteistyö rikastuu entisestään.

 

Lukuisia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Tulevaisuudessa esimerkiksi Administerin ostolaskujärjestelmä voisi koneoppimista hyödyntämällä tehdä älykkäitä kirjauksia toimialakohtaisesti datan pohjalta. Asiakasdataa voitaisiin myös hyödyntää esimerkiksi tarjoamalla asiakkaille tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta suhteessa muihin alan tai alueen yrityksiin ja nostaa esille datan perusteella potentiaalisia kehitystarpeita. Lisäksi tekoäly ja toimialakohtainen analytiikka esimerkiksi yrityksen henkilöstömäärästä, liikevaihdosta ja liikevoitosta voisi mahdollistaa yrittäjien opastamisen siihen, milloin on oikea aika rekrytoida uusia työntekijöitä tai muuttaa hinnoittelua.

Tekoälyn avulla tulevaisuuden tilitoimisto voisi myös auttaa asiakkaitaan hakemalla yhteistyökumppaneita, jotka tuottavat asiakkaille joko ajallista tai rahallista lisäarvoa ja tarjoamalla näiden palveluita asiakkailleen neuvotellulla hinnalla. Tekoälyn myötä näitä tarjouksia voidaan kohdistaa käytetyimpiin palveluihin ja potentiaalisimpiin säästökohteisiin huomioiden vieläpä asiakasyritysten liikevaihtoluokat, toimialat ja maantieteelliset sijainnit.

Data, sen hyödyntäminen ja systemaattinen hallinta ovat tärkeitä menestystekijöitä yrityksille. Jotta se voidaan valjastaa liiketoiminnan kehittämiseen, tarvitaan datastrategia. Myös Administerilla on oma datastrategiansa, joka ohjaa sekä sisäisten prosessien että asiakkaille tarjottavien palvelujen kehitystä. Oma tuotekehitystiimi tuo mahdollisuuksia tekoälyjärjestelmien laajentamiseen sekä toisaalta yksilöllisempään asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen.