Administer Ajankohtaista Artikkeli Oppilaitosyhteistyö kantaa hedelmää – näin syntyi eFina Mobiili

Oppilaitosyhteistyö kantaa hedelmää – näin syntyi eFina Mobiili

Oppilaitosyhteistyö kantaa hedelmää – näin syntyi eFina Mobiili

 

Oppilaitosyhteistyö kantaa hedelmää – näin syntyi eFina Mobiili

Administerilla on vahvat perinteet yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Tulevat kirjanpitäjät ja palkka-asiantuntijat tekevät opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja Administerilla ja käyvät yritysvierailuilla talossa. Tämän lisäksi Administer antaa toimeksiantoja opinnäytetöistä ja tarjoaa tosielämän case-esimerkkejä opiskelijoiden pohdittavaksi.  Myös Administerin suosittu taloushallintosovellus eFina Mobiili syntyi opiskelijayhteistyön tuloksena.

Mobiilisovelluksen kehitystyö sai alkunsa vuonna 2014, jolloin joukko Haaga-Helia ammattikorkeakoulun IT-tradenomiopiskelijoita pääsi valitsemaan yritysyhteistyökurssilla ryhmätyöaiheita. Administer oli mukana yhtenä yrityksistä, ja yhtiön haaste opiskelijoille oli mobiilisovelluksen prototyypin kehittäminen yhtiön pääjärjestelmän eli eFinan tueksi. Kolmen opiskelijan ryhmä valitsi tehtävän, koska mobiilisovelluksen kehittäminen vaikutti mielenkiintoiselta, vaikka taloushallinnon maailma ei ollutkaan heille tuttu.

Ensiksi opiskelijat keskustelivat Administerin tuotekehitystiimin kanssa siitä, millaisia toiveita ja odotuksia yhtiöllä on sovellukselle. Yhdessä pohdittiin erilaisia käyttöliittymämalleja ja arvioitiin, mitä sovelluksen toteuttaminen käytännön tasolla vaatisi. Kun oli selvää, mitä haluttiin saada aikaan, opiskelijat ryhtyivät tuumasta toimeen. Kurssin aikana syntyi eFina Mobiilin käyttöliittymän ensimmäinen layout, jolla sovellusta esiteltiin Administerille.

Työ ei kuitenkaan jäänyt tähän. Vuonna 2015 opintoihin kuuluvan viiden kuukauden harjoittelujakson aikana kaksi alkuperäisen opiskelijaryhmän jäsentä, Janne Varis ja Kim Stenberg, palasivat Administerille kehittämään sovelluksen ensimmäistä testiversiota, joka valmistui myöhemmin samana vuonna. Loppu on historiaa – eFina Mobiili julkaistiin asiakkaille 2.10.2015, sitä kehitetään edelleen jatkuvasti ja se on asiakkaiden käytössä päivittäin. Alkuperäisen sovelluksen avainluvut ovat saaneet seurakseen mm. kuittiskannerin, erilaisia raportointiominaisuuksia ja palkkalaskelmat.

Tarina jatkuu myös kehittäjien osalta. Janne Varis jäi taloon ja työskentelee edelleen tuotekehityksen parissa Administerilla, ja myös Kim Stenberg viihtyi yhtiössä vuosia ennen kuin jatkoi uusiin haasteisiin. Janne muistelee yritysyhteistyökurssin antaman alkusysäyksen olleen todella motivoiva: kun pääsee kehittämään jotakin todelliseen tarpeeseen, työ on alusta asti mielekästä. Samalla opiskelijat saivat tuikitärkeitä kontakteja ja jalan oven väliin tulevaa työllistymistä ajatellen.

Tätä on oppilaitosyhteistyö parhaimmillaan: molempia osapuolia hyödyttävää yhdessä tekemistä, josta syntyy konkreettisia tuloksia – kuten erinomainen sovellus ja siinä samalla ura administerilaisena!