Administer Ajankohtaista Artikkeli Näin hallitset inflaation vaikutuksia

Näin hallitset inflaation vaikutuksia

Näin hallitset inflaation vaikutuksia

Juuri nyt maailmantalouden heilahtelut, koronapandemian jälkimainingit, Ukrainan sota ja muut poliittiset kriisit tuovat turbulenssia ja epävarmuutta yritysten talouteen, yksityishenkilöistä puhumattakaan. Taloustieteilijät ja yritysjohtajat uskovat toimitusketjulähtöisten hintojen nousun vaikuttavan talouteen vähintään useita kuukausia ja palkkakustannusten nousun vielä pidempään. Talouskurimuksessa siis eletään vielä jonkin aikaa. Suomen osalta jännitystä lisää tuleva talvi ja energian riittävyys sekä energian hinta. Näissä on monelle yrittäjälle pähkinä jos toinenkin purtavaksi.

Nyrkkisääntönä kannattaa muistaa, että tuottavuuden kasvu on aina paras täsmäase inflaation taltuttamiseen. Tuottavuutta voi parantaa esimerkiksi kustannuksia karsimalla.

 

Listasimme parhaat vinkit, joilla saat yrityksesi kustannukset hallintaan:
 1. Päivitä talouden analyysit ja ennusteet.
 2. Kustannusten hallinta: priorisoi oikeita asioita.
 3. Rakenna kestävä hinnoittelustrategia.
 4. Kompakti tuote- ja palveluvalikoima: karsi tarvittaessa.

 

Ja näin se tehdään:

1. Päivitä talouden analyysit ja ennusteet
 • Tunne toimintaympäristösi ja tarkista lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteet.
 • Reagoi muutoksiin nopeasti – reagointi on talouden hallinnassa avainasemassa.
 • Rakenna skenaarioita myös pahimman varalle: entä jos osa asiakkaista katoaa, kun talous sakkaa? Tai mitä tapahtuu, jos palkkakustannukset nousevat 3 %, raaka-aineiden hinnat tuplaantuvat, toimitusketjujen ongelmat hidastavat myyntiä ja kasvattavat varastoja?

Skenaarioita rakentaessa tarkastele ja selvitä erityisesti:

 • Kuinka kassavirta muuttuisi kussakin tilanteessa?
 • Miten ongelmat voidaan välttää eri skenaariossa?
 • Voidaanko jotain tehdä jo ennakkoon?
 • Mitä indikaattoreita muutoksista kannattaa seurata?

Lopputulokseen eli siihen, miten yrityksesi menestyy, voit vaikuttaa varautumalla etukäteen mahdollisimman hyvin. Erityisesti kannattaa tunnistaa toimialakohtaiset trendit; ne, jotka vaikuttavat juuri oman yrityksesi toimintaan. Osalla toimialoista negatiiviset vaikutukset voivat yllättää ja toisilla toimialoilla myynti voi jopa samaan aikaan kasvaa.

 

2. Kustannusten hallinta: priorisoi oikeita asioita

Kustannusten keskittäminen niihin toimintoihin, joilla yrityksen menestys varmistetaan, on avainasia tuloksen tekemisessä. Oikeat säästötoimet ovat niitä, jotka toimisivat myös lama-aikana.

Laajat, perustelemattomat kustannusleikkaukset puolestaan haittaavat kasvua ja osoittautuvat yleensä kestämättömiksi.

Viisaita säästöpäätöksiä ovat:

 • Leikkaa tehottomasta toiminnasta, toimenkuvista ja prosesseista. Älä kuitenkaan leikkaa avainhenkilöstöstä.
 • Leikkaa hankkeista, jotka eivät edistä yrityksen ydintoimintaa. Älä kuitenkaan luovu esim. markkinoinnista kokonaan, mutta etsi keinoja markkinoida halvemmalla kuten sosiaalisen median kautta.
 • Älä leikkaa positiivista kassavirtaa tuovista toimista, kuten esim. myynnistä.
 • Peruuta vajaakäytössä olevat tilaukset ja sopimukset.
 • Keskity tulevaisuuteen, karsi kiinteistä omistuksista, mieti tarvitaanko kaikkia tietojärjestelmiä.

Aina kun leikkaat kustannuksia, varmista, että kustannukset kohdistuvat oikeisiin asioihin!

Varmista aina tulevaisuuden toimintaedellytykset:

 • Mitä tarvitaan, että yritys pyörii?
 • Mitä kustannuksia ei voida välttää, jos halutaan varmistaa vakaa markkina-asema?
 • Miten toiminnan kulut pidetään mahdollisimman alhaisina?

 

3. Rakenna kestävä hinnoittelustrategia

Inflaatio ja kustannusten nousu ajavat vääjäämättä hinnankorotuksiin. Pelkkä kustannusperusteinen hinnankorotus ei aina välttämättä ole paras lähestymistapa. Osa asiakkaista voi kokea, että uusi hinta on myymäsi tuotteen tai palvelun osalta liikaa. On hyvä ymmärtää markkinaa ja kilpailijoita laajemmin.

 

Kun rakennat hinnoittelustrategiaa, pohdi näitä:

Asiakkaat: Miten merkittävä osuus hinnalla on asiakkaiden päätöksenteossa? Vai perustuuko asiakkuus muihin tekijöihin kuin hintaan: palveluun, laatuun, luottamukseen?

Kustannukset: Miten inflaatio vaikuttaa kustannustasoosi, ovatko ostot tai työvoimakulut nousseet merkittävästi?

Kilpailijat: Onko kilpailijoiden hintataso noussut? Voisiko hintojen säilyttäminen tuoda lisää markkinaosuutta?

Kassavirta: Miten kustannusten inflaatio vaikuttaa kassavirtaan ja kykenetkö säilyttämään myyntihinnat ennallaan?

Hintoja nostettaessa tehdään usein yleiskorotus. Kuitenkin tiukassa kilpailutilanteessa luovemmat keinot voivat olla tarpeen. Tuotepakettien rakentaminen tai purkaminen, maksuehtojen muutokset, palveluiden lisääminen tai poistaminen, automaation mahdollisuudet, eri hinnoitteluluokkien luominen eri tuotteille jne. kannattaa käydä läpi, jos yleiskorotus ei ole sopiva vaihtoehto.

Hinnoittelussa kannattaa keskittyä pitkän tähtäimen tavoitteisiin, jotta hinnankorotus ei syö tulevaisuuden markkinaosuutta.

 

4. Kompakti tuote- ja palveluvalikoima: karsi tarvittaessa

Keskity siihen, mitä tuotteita ja palveluita voit valmistaa tai tuottaa ja myydä nyt. Keskity myymään korkean katteen tuotteita ja erityisesti sellaisia tuotteita, joilla on korkea kysyntä.

Tuotevalikoiman supistaminen voi kuulostaa rankalta, mutta sillä on etunsa korkean inflaation aikana. Rajoitettu tuotevalikoima on helpompi hallita ja varastointitarve pienenee. Asiakkaan on helpompi valita, kun tuotetarjonta ei ole ylitsevuotava.

Keskittyminen siihen, mistä parhaimmat katteet saadaan, tuo yritykselle parhaimman tuloksen. Kannattamattomasta myynnistä kannattaa luopua. Avainasemassa on niin tuotteiden, palveluiden kuin eri asiakkuuksien kannattavuuden ymmärtäminen.

 

Vinkit kokosivat Administerin talousasiantuntijat. Jos haluat tarkempaa analyysia omasta toiminnastasi, ota yhteyttä!