Administer Ajankohtaista Artikkeli Så hanterar du effekterna av inflationen

Så hanterar du effekterna av inflationen

Så hanterar du effekterna av inflationen

Inflationen

Så hanterar du effekterna av inflationen

Just nu skapar svängningarna i den globala ekonomin, efterdyningarna av coronapandemin, kriget i Ukraina och andra politiska kriser turbulens och osäkerhet i företagens ekonomi, för att inte tala om individer. Ekonomer och företagsledare tror att ökningen av de leveranskedjedrivna priserna kommer att påverka ekonomin i åtminstone flera månader, och lönekostnadsökningen ännu längre. Så vi kommer att leva i ekonomisk åtstramning en tid framöver. Den kommande vintern kallare väder med energibrist samt energipriset kommer att ytterligare öka spänningen. Dessa är en svår nöt att knäcka för många företagare.

Som en tumregel bör du komma ihåg att ökad produktivitetens alltid är det bästa vapnet för att bekämpa inflationen. Produktiviteten kan förbättras, till exempel genom att sänka kostnaderna.

 

Vi listade de bästa tipsen för att få ditt företags kostnader under kontroll:

 1. Uppdatera ekonomiska analyser och prognoser
 2. Kostnadskontroll: Prioritera rätt saker
 3. Bygg en hållbar prisstrategi
 4. Kompakt utbud av produkter och tjänster: Vid behov, skär ner

 

Och så här gör du:

1.      Uppdatera ekonomiska analyser och prognoser

 • Känn till er driftsmiljö och kontrollera kort- och långtidsprognoser.
 • Reagera snabbt på förändringar – reaktion är nyckeln för att hantera ekonomin.
 • Bygg scenarier för det värsta: vad händer om vissa kunder försvinner när ekonomin mattas av? Eller vad händer om arbetskostnaderna stiger med 5 %, råvarupriserna fördubblas, leveranskedjan saktar ner försäljningen och ökar lagren

När du bygger scenarier, titta och ta reda på särskilt:

 • Hur skulle kassaflödet förändras i varje situation?
 • Hur kan problem undvikas i ett annat scenario?
 • Kan något göras i förväg?
 • Vilka indikatorer på förändringar bör övervakas?

Du kan påverka slutresultatet, det vill säga hur ditt företag lyckas, genom att förbereda dig så bra som möjligt i förväg. I synnerhet är det värt att identifiera branschspecifika trender; de som påverkar driften av ditt eget företag. I vissa branscher kan de negativa effekterna vara överraskande, och i andra branscher kan försäljningen till och med öka samtidigt.

 

2.    Kostnadskontroll: Prioritera rätt saker

Att fokusera kostnaderna på de aktiviteter som säkerställer företagets framgång är nyckeln till ett resultat. Rätt åtstramningsåtgärder är de som också skulle fungera under en lågkonjunktur.Omfattande, omotiverade kostnadsnedskärningar hindrar däremot tillväxten och visar sig oftast vara ohållbara.  

Kloka besparingsbeslut inkluderar: 

 • Kapa ineffektiv verksamhet, arbetsbeskrivningar och processer. Skär dock inte på nyckelpersonal.
 • Kapa projekt som inte bidrar till företagets kärnverksamhet. Ge dock inte upp t ex marknadsföring, utan leta efter sätt att marknadsföra effektivare, till exempel genom sociala medier.
 • Dra inte ner på aktiviteter som genererar positivt kassaflöde, såsom försäljning.
 • Avbryt underutnyttjade order och kontrakt.
 • Fokusera på framtiden, bli av med anläggningstillgångar, fundera på om alla IT och stödsystem behövs.

 

Närhelst du sänker kostnaderna, se till att kostnaderna går till rätt saker!

Se alltid till framtida driftsförhållanden:

 • Vad krävs för att företaget ska drivas?
 • Vilka kostnader kan inte undvikas om man vill säkerställa en stabil marknadsposition?
 • Hur hålls driftskostnaderna så låga som möjligt?

 

3.      Bygg en hållbar prisstrategi

Inflation och stigande kostnader leder oundvikligen till prisökningar. En kostnadsbaserad prishöjning är kanske inte alltid det bästa sättet. Vissa kunder kan känna att det nya priset är för högt för produkten eller tjänsten du säljer. Det är bra att förstå marknaden och konkurrenterna bredare.

Tänk på följande när du bygger din prisstrategi:

Kunder:  Hur stor roll spelar priset i kundernas beslutsfattande? Eller bygger kundförhållandet på andra faktorer än pris: service, kvalitet, förtroende?

Kostnader:  Hur påverkar inflationen din kostnadsnivå, har inköp eller arbetskostnader ökat avsevärt?

Konkurrenter:  Har konkurrenternas prisnivå ökat? Kan bibehållande av priser ge större marknadsandelar?

Kassaflöde: Hur påverkar kostnadsinflationen kassaflödet och kan du hålla försäljningspriserna oförändrade?

Vid prishöjningar görs ofta en generell höjning. Men i en snäv konkurrenssituation kan mer kreativa medel vara nödvändiga. Att bygga eller demontera produktpaket, ändra betalningsvillkor, lägga till eller ta bort tjänster, automatiseringsmöjligheter, skapa olika priskategorier för olika produkter etc. bör ses över om en generell höjning inte är ett lämpligt alternativ.

När det kommer till prissättning bör du fokusera på långsiktiga mål så att prishöjningar inte äter upp framtida marknadsandelar.

 

4.      Kompakt utbud av produkter och tjänster: beskär vid behov

Fokusera på vilka produkter och tjänster du kan tillverka eller producera och sälja nu. Fokusera på att sälja högmarginalprodukter och speciellt produkter som är efterfrågade. Att begränsa sitt produktsortiment kan låta hårt, men det har sina fördelar i tider av hög inflation. Ett begränsat produktsortiment är lättare att hantera och behovet av förvaring minskar. Det är lättare för kunden att välja när produktutbudet inte svämmar över. Att fokusera på var de bästa marginalerna uppnås ger det bästa resultatet för företaget. Olönsam försäljning bör överges. Att förstå lönsamheten för produkter, tjänster och olika kundrelationer är nyckeln.