Administer Ajankohtaista Artikkeli Miksi perustaa holdingyhtiö – Q&A

Miksi perustaa holdingyhtiö – Q&A

Miksi perustaa holdingyhtiö – Q&A

Tammikuun Administer Pulssi -webinaarissa käsiteltiin holdingyhtiön perustamiseen liittyviä kysymyksiä. Asiantuntijoina olivat Senior Advisor Krister Stolt Administer talouspalveluista ja lakiasianjohtaja Rauli Viippola Administerin lakipalveluista. Fasilitaattorina toimi EmCe Solution Partner Oy:n toimitusjohtaja Markus Backlund.

Kokosimme tähän webinaarissa kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen:


Mitkä ovat merkittävimmät hyödyt holding-yhtiön perustamisesta?

Holdingyhtiön perustamisen hyödyt tiivistetysti ja yksinkertaistetusti ovat:

  • Yksinkertaistettua omistusrakennetta
  • Erotettua ydinliiketoimintaan liittyvät varat muista varoista
  • Kohdistettua riskiarviota liiketoiminnan riskien mukaiseksi
  • Verosuunnittelua
  • Nettovarallisuuden kasvattaminen
  • Tarpeen mukaan ennakoivaa perintösuunnittelua


Mikäli haluaisin ostaa toiselta yritykseltä liiketoimintakaupalla osan toimintaa uuteen perustettavaan yhtiöön, mitä hyötyä tai riskejä olisi holdingyhtiön perustamisessa?

Tällöin ostettava yritys ei tulisi osaksi jo omistamaasi yhtiötä, vaan muodostaisi oman yhtiön, jota hallinnoisit holdingyhtiön kautta. Eli mahdolliset yllätykset ostettavassa liiketoimintakaupassa eivät tulisi häiritsemään vanhaa yhtiötä.


Mitä haittaa/riskejä on holdingyhtiön perustamisesta?

Kun perustetaan holdingyhtiö, tulee yksi yhtiö lisää hallittavaksi. Ajantasainen kirjanpito auttaa pitämään yhtiön varat erillään muiden yhtiöiden/omien rahojen kanssa.


Jos siirrän vähemmistöosakeomistuksiani perustamalleni holdingyhtiölle, joudunko maksamaan varainsiirtoveron?

Kyllä, varainsiirtovero tulle tällöin maksaa.


Riittääkö yksi tilikausi operatiivisessa yhtiössä tuottoarvon käyttöön? Kuinka hyvin tulevaisuuden kassavirtoja voi luotettavasti perustella niin lyhyessä ajassa?

Arvonmääritysmenetelmiä on useita, myös start up -yhtiöiden arvonmääritykseen suunnattuja. Kassavirtaan perustuva arvio perustuu laadittuun liiketoimintasuunnitelmaan, jonka perusteella näitä voidaan arvioida. Tähän pohjautuu tämän mallin luetettavuus.


Voinko perustaa tytäryhtiön ja siirtää sille osan liiketoiminnasta? Näin alkuperäinen yhtiö toimisi ”säästöpossuna”.

Perusajatuksena juuri näin. Muutama erityishuomio kyseisessä järjestelyssä on syytä huomioida ja kyseinen järjestely tulee suunnitella perusteellisesti ennen toteuttamista, jotta saadaan optimoitua saatavilla olevat hyödyt.


Jos tytäryhtiö menee konkurssiin, onko emoyhtiö (holdingyhtiö) vastuussa tytäryhtiön veloista?

Lähtökohtaisesti kyllä, ellei takaisinsaantiperusteista ilmene perustetta ulottaa velkavastuuta emoyhtiölle.


Jos holdingyhtiö usein perustetaan verosuunnittelun takia, kuinka ison omaisuusmassan osalta se kannattaa? 

Yleistä nyrkkisääntöä tähän ei ole, vaan nämä ovat tapauskohtaisia ja henkilökohtaisia näkemyksiä. On hyvä huomioida, että verosuunnittelun takia holdingyhtiötä ei kannata yksinomaan tehdä.


Mitä holdingyhtiön perustaminen maksaa?

Yleinen taso riippuen olemassa olevasta kokonaisuudesta ja suunnitellusta lopputuloksesta on yleensä noin 6 000 eurosta ylöspäin.


Voiko holdingyhtiön muodostaa muutoin kuin osakevaihdolla?

Tapoja on monia ja toteutustapa valikoituu halutun lopputuloksen mukaisesti.


Voiko operatiivisesta yrityksestä tehdä holdingyhtiön tai tuleeko siitä holding yhtiö siinä vaiheessa, kun operatiivinen toiminta lakkaa?

Holdingyhtiö on samalla tavoin osakeyhtiö kuin mikä tahansa osakeyhtiö. Holdingyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa sekä hallita muiden yhtiöiden osakkeita tai osuuksia ja holdingyhtiö voi myös harjoittaa liiketoimintaa.

Katso webinaarin tallenne täältä.
Lue lisää holdingyhtiötä käsittelevästä webinaaristamme täältä.