Administer Ajankohtaista Artikkeli Kevät on tilinpäätösten aikaa

Kevät on tilinpäätösten aikaa

Kevät on tilinpäätösten aikaa

Vilkkain tilinpäätöskausi on meneillään ja tässä uutiskirjeessä muistutamme tilinpäätökseen liittyvistä asioista varsinkin niitä yrityksiä, joilla tilinpäätöksen laatiminen on vielä kesken tai aloitetaan myöhemmin keväällä. Tilinpäätösten valmistelu on olennainen osa yrityksen vuotuista rutiinia, ja sen sujuva toteutus vaatii huolellista aineiston kokoamista ja tarkastelua. Kirjanpitäjän on voitava luottaa siihen, että hänellä on käytettävissään kaikki tarvittava tieto tilinpäätöksen laatimiseen, että kaikki tarvittavat dokumentit ja tiedot toimitetaan ajallaan.

Yrityksen omistajien on tärkeää tiedostaa tilinpäätöksen valmistelun merkitys ja olla tarvittaessa yhteydessä kirjanpitäjään epäselvyyksien tai puuttuvien tietojen osalta. On suositeltavaa aloittaa tilinpäätöksen valmistelu noin kuukausi ennen tilikauden päättymistä ja varmistaa, että kaikki tarvittava aineisto on kattavasti saatavilla.

Tilinpäätöksen valmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota myyntien ja ostojen asianmukaiseen kirjaamiseen ja laskuttamiseen. Kulujen ja myyntien on vastattava toisiaan, jotta yrityksen tulos näyttää oikean kuvan. Myös varaston arvon selvittäminen ja dokumentointi ovat osa tilinpäätöksen valmistelua.

Tilinpäätöksen oikea-aikainen valmistuminen on välttämätöntä, jotta yrityksen veroilmoitus voidaan tehdä ajallaan ja välttää mahdolliset sanktiot. On syytä pohtia myös verojen optimointia ja esimerkiksi osingonjaon vaikutusta yrityksen verotukseen.

Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on tärkeää käydä läpi sen sisältö kirjanpitäjän kanssa. Tämä mahdollistaa mahdollisten parannusehdotusten tunnistamisen ja auttaa omistajayrittäjiä ymmärtämään paremmin yrityksensä taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

Yhteenveto tarvittavista tiedoista tilinpäätöksen valmisteluun:

  • Kuitit ja muut tositteet
  • Puuttuvat osto- ja myyntilaskut
  • Matkalaskut
  • Varastoinventaario
  • Pankilta saatavat saldo- ja vakuustodistukset
  • Leasing-sopimukset
  • Kassakirjanpito käteiskassasta
  • Hallituksen kokouspöytäkirjat

Kysy lisää kirjanpitäjältäsi!