Administer Ajankohtaista Artikkeli Ennakoi liiketoiminnan tulevaisuus ja optimoi positiivinen kassavirta

Ennakoi liiketoiminnan tulevaisuus ja optimoi positiivinen kassavirta

Ennakoi liiketoiminnan tulevaisuus ja optimoi positiivinen kassavirta

 

Ennakoi liiketoiminnan tulevaisuus ja optimoi positiivinen kassavirta

Liiketoiminta on harvoin aivan stabiilia. Siihen kuuluu luontaisesti vuorotellen kasvua, tasamaata, lasku- ja noususuhdannetta, ylä- ja alamäkiä, yrityskauppoja sekä sukupolvenvaihdoksia. Älykäs liiketoiminta on jatkuvaa kassavirran optimointia, jotta yrittäjälle/omistajalle jää sellainen tulotaso tai voitto, että hän on siihen tyytyväinen.

Kassavirran optimointi vaatii monenlaisia skenaarioita ja laskelmia. Niissä huomioidaan tulevaisuuden suunnitelmat: laajentuminen, kasvu, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset, näiden vaatimat taloudelliset panostukset ja myös eri vaihtoehtojen verovaikutukset.

Kun lähdemme selvittämään ja parantamaan yrityksen kassavirtaa, käymme asiakkaidemme kanssa läpi sitä, miltä yrityksen nettovarallisuus näyttää, selvitämme ansiotulot, osingot, vuokratulot ja muut pääomatulot, selvitämme mistä kaikesta on mahdollista saada verovähennyksiä, paljonko maksetaan eläkemaksuja ja vakuutuksia sekä millaisiin sijoituksiin ja lainoihin varoja käytetään.

Verotuksella iso vaikutus kassavirtaan

Verotus kannattaa optimoida yrityksen koosta tai elinkaaren vaiheesta rippumatta. Tavoitteena on löytää  optimaalinen tuottotason ja voitonjaon suhde niin yritykselle kuin sen omistajillekin. Optimaalinen tuottotaso asettuu omistajan toiveiden mukaisesti: mitä nopeammin tarvitset rahaa ulos yrityksestä, sitä korkeampia veroja tyypillisesti maksat.

Yritysmuoto vaikuttaa suoraan maksettavien verojen määrään. Siksi yritysmuotojen vaihtoehdot ja niiden yhdistelmät kannattaa laskea auki ja verrata keskenään jo ennen yrityksen perustamista. Kannattaa jo perustamisvaiheessa miettiä omistusrakenne ja se, maksetaanko omistajalle/yrittäjälle palkkaa vai osinkoa. Yrityksen nettovarallisuus ja yrittäjän rahantarve määrittävät, kannattaako yrittäjän maksaa itselleen palkkaa, osinkoa vai kenties molempia.

Verohuojennuksia kannattaa hyödyntää myös sukupolvenvaihdoksessa, ja se kannattaakin suunnitella todella huolellisesti, jotta kaikki taloudellinen hyöty saadaan irti. Verohuojennukset on perintöverotusta selkeästi edullisempi vaihtoehto.

Kokemus auttaa suunnittelussa

Meillä Administerissä on vankka ja vahva kokemus erikokoisista ja eri toimialoilla toimivista asiakkaista, joille olemme laatineet tulevaisuuden suunnitelmia yhdessä yritysjohdon ja omistajien kanssa.

Kun saamme asiakkaalta toimeksiannon, käymme läpi mm. nämä:

  • yhtiön omistajan lähtötilanteen selvitys ja tulevaisuuden suunnitelmat
  • henkilökohtaisten ja yrityksen talouslukujen ja jo toteutuneen verotuksen läpikäynti
  • palkanmaksun ja osingon suhteen laskeminen
  • ehdotusmallien simulointi
  • henkilökohtainen konsultointi

Näiden pohjalta teemme ehdotuksemme, jota muokkaamme asiakkaan toiveiden ja näkemysten mukaan. Tavoitteenamme on auttaa yrittäjää ymmärtämään eri vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset ja auttaa häntä tekemään hänen kannaltaan oikeat ratkaisut ja kertoa myös se, miten valinnat vaikuttavat yrittäjän elämään.

Rakennetaan räätälöity paketti

Asiakkaan koosta ja toimeksiannon laajuudesta riippuen ehdotuksemme voi olla kertatoimeksianto tai pidempiaikainen ratkaisu esimerkiksi ulkoistettuun taloushallintoon.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää eri vaihtoehdoista!

 

Krister Stolt
Taloushallinnon konsultti
krister.stolt@administer.fi
040 550 7787