Administer Ajankohtaista Artikkeli Palkkaa vai osinkoa – mikä ratkaisee?

Palkkaa vai osinkoa – mikä ratkaisee?

Palkkaa vai osinkoa – mikä ratkaisee?

Palkkaa_vai_osinkoa

 

Jokainen yrittäjä tekee valintoja sekä oman että yrityksensä varallisuuden suhteen. Valintaprosessissa verotus on yksi merkittävimmistä tekijöistä. Tärkeintä on vertailla miten varoja kannattaa jakaa listaamattomasta osakeyhtiöstä: palkkana, osinkona vai molempina – ja kuinka paljon?

Tähän vaikuttavat yhtiön strategia, kannattavuus, yhtiön nettovarallisuus ja kassavirran riittävyys.  Administerin Controller Ulla Soikkelin mukaan yrittäjän on päätettävä, onko tarkoituksena nostaa varoja yhtiöstä nopeasti, saada tietty tarvittava summa nettona mahdollisimman vähin veroseuraamuksin vai kasvattaa liiketoimintaa säästyneellä käyttöpääomalla siten että yhtiön nettovarallisuuskin kasvaa.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen näkökulmasta ensimmäiseksi on tarkistettava, että yhtiön talous on terveellä pohjalla. Soikkeli neuvoo käymään perusteellisesti läpi kaiken mitä kirjanpitoon on laitettu, näyttääkö tulos oikealta ja heijastaako kirjanpito yrityksen strategiaa. Esimerkiksi myyntilaskut ja kulut on kohdistettava oikeille kausille. Lisäksi pitkäaikaiset hankinnat ja investoinnit tulee jaksottaa todellisen hyödyn perusteella.

 

Onko kirjanpidossa kaikki mikä sinne kuuluu?

Vasta sitten kun yrityksen isot linjat ja kulurakenne on selvitetty, voidaan katsoa, onko yrittäjän kaikki omat kulut dokumentoitu kirjanpitoon asianmukaisesti. Esimerkiksi matkakulujen – kilometrikorvaukset ja päivärahat – kaltaiset verovähennyskelpoiset kulut kannattaa hyödyntää ensin. Tämän jälkeen voidaan suunnitella millaisen palkan tai osingon nostamiseen on varaa”, Soikkeli sanoo.

Hänen mielestään iso kysymys on antaako yrityksen maksukyky ylipäänsä myöden maksaa osinkoja. Osingonjako on mahdollista vasta kun yrityksellä on jakokelpoista pääomaa.

”Osingonjako ei lakisääteisestikään saa missään nimessä vaarantaa yrityksen maksukykyä. Jos yrityksen verotettava tulos on nolla ja edellisten tilikausien voittovarat ovat negatiiviset, ei osinkoa ole jaettavissa.”

 

26 prosentin haamuraja

Palkanmaksu on osakeyhtiölle vähennyskelpoinen meno, toisin kuin osinko, joka pienentää yrityksen omia pääomia. Yleisenä sääntönä voi todeta, että varoja kannattaa nostaa yhtiöstä palkkana siihen asti, kun palkansaajan ansiotulovero jää alle 26 prosentin. Henkilökohtainen ansiotuloverotus pysyy tuon rajan alla silloin kun palkkaa nostetaan korkeintaan noin 30 000–40 000 euroa vuodessa.

Osinkoa nostettaessa yrittäjän on huomioitava ensin yhteisöverot, jotka pienentävät jakokelpoista pääomaa. Yrityksen on aina maksettava verotettavasta tulosta 20 prosentin yhteisövero. Lisäksi osingosta peritään 7,5 prosentin ennakonpidätys, mikäli se jaetaan henkilölle.

Edullisinta on nostaa osinkoina enintään kahdeksan prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta. Tällöin voidaan soveltaa huojennettua osinkoverotusta, maksimissaan kuitenkin 150 000 euroa vuodessa henkilöä kohden. Kun osinkoa maksetaan enemmän kuin kahdeksan prosentin osuus nettovarallisuudesta tai 150 000 euron raja ylittyy, verotus kiristyy. Tällöin tulevat kyseeseen sekä pääomatuloverotus että ansiotuloverotus.

 

Verosuunnittelu kannattaa

Suotuisin varojen jakotapa kannattaa selvittää aina tapauskohtaisesti. Verosuunnittelussa on syytä huomioida sekä yhtiön että yrittäjän maksamat kaikki verot. Henkilön mahdolliset muut ansio- ja pääomatulot vaikuttavat myös kokonaisuuteen.

”Oma ja yrityksen kassa on pidettävä erillään. Palkkojen verot vaikuttavat henkilökohtaiseen kassavirtaan”, Soikkeli sanoo.

Enemmistö yrityksistä päättää tilikautensa vuodenvaihteessa. Soikkelilla on tähän liittyvä vinkki: ”Marraskuun puolessa välissä viimeistään olisi syytä ennustaa koko tilikauden tulosta, jotta voi päättää paljonko yhtiöstä voisi vielä nostaa palkkaa vielä meneillään olevan verovuoden aikana.”

Verotuksen optimointi on Soikkelin mukaan esillä jokaista tilinpäätöstä tehdessä. Hän muistuttaa, että palkkaa vai osinkoa -kysymys on vain yksi osa kokonaisuutta. Paljon asioita on otettava huomioon ennen sitä.

Tilitoimisto voi auttaa saamaan pohjan kuntoon. Tilitoimiston asiantuntijalta voi saada konkreettiset luvut yrityksen maksukyvystä, nettovarallisuudesta, maksettavista osinkojen ennakonpidätyksistä ja kassavirrasta, johon osinkojen maksu vaikuttaa.

”Kokonaisuus on lopulta verottajan käsissä, mutta me kuitenkin tunnemme, kuinka prosessi etenee ja mikä vaikuttaa verottajan päätöksentekoon.”

 

Autamme yrittäjän verotuksen optimoinnissa – Lataa Optimum-palvelun hinnasto tästä

 

Kaipaatko tukea taloushallinnon asioissa? Autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun. Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.