Administer Ajankohtaista Artikkeli Palkkaa vai osinkoa – mikä ratkaisee?

Palkkaa vai osinkoa – mikä ratkaisee?

Palkkaa vai osinkoa – mikä ratkaisee?

Palkkaa_vai_osinkoa

Jokainen yrittäjä joutuu tekemään päätöksiä oman ja yrityksensä varallisuuden hallinnasta, ja näissä päätöksissä verotus on merkittävässä roolissa. Tärkeää on harkita tarkoin, miten varat tulisi jakaa listaamattomasta osakeyhtiöstä – palkkana, osinkona vai molempina – ja kuinka paljon?

Päätös siitä, otetaanko palkkaa vai osinkoa, riippuu useista tekijöistä, kuten yrityksen voitosta, omistusosuudesta, voimassa olevasta verolainsäädännöstä ja henkilökohtaisista taloudellisista tarpeista. Myös yrityksen strategia, kannattavuus, nettovarallisuus ja kassavirran riittävyys vaikuttavat päätökseen. Yrittäjän tulee harkita, onko tarkoituksena ottaa varoja yrityksestä nopeasti ja mahdollisimman vähäisin veroseuraamuksin vai kasvattaa liiketoimintaa.

Terve taloudenpito on kaiken pohja

Taloushallinnon hyvä hoito on edellytys sille, että kirjanpito ja tilinpäätökset on laadittu oikein ja voidaan varmistaa, että yrityksen talous on terveellä pohjalla. On tärkeää tietää, mitkä ovat yrityksen vähennyskelpoisia kuluja, kuten esimerkiksi matkakulut ja päivärahat ovat tällaisia. Yrityksen rahaliikenne tulee myös aina pitää erillisenä omasta taloudesta. Kun nämä asiat ovat hoidossa, voidaan suunnitella, kuinka paljon palkkaa tai osinkoa on mahdollista nostaa.

Yksi keskeinen kysymys on, riittääkö yrityksen maksukyky osinkojen maksamiseen. Osingonjakoon tarvitaan aina riittävästi jakokelpoista pääomaa, eikä osingonjako saa vaarantaa yrityksen maksukykyä. Mikäli yrityksen verotettava tulos on nolla ja edellisten tilikausien voittovarat ovat negatiiviset, osinkoa ei ole mahdollista jakaa.

Palkanmaksu on osakeyhtiölle vähennyskelpoinen kulu, kun taas osingot pienentävät yrityksen omaa pääomaa. Verosuunnittelussa on otettava huomioon kaikki verot, jotka koskevat sekä yritystä että yrittäjää. Myös mahdolliset muut henkilökohtaiset tulot vaikuttavat päätökseen.

Tilitoimisto voi olla merkittävä apu tässä prosessissa. Tilitoimiston asiantuntijat voivat tarjota tarkat tiedot yrityksen maksukyvystä, nettovarallisuudesta ja kassavirrasta, joka vaikuttavat osinkojen mahdolliseen maksuun. Verotuksen optimointi vaatii huolellista suunnittelua ja päätöksentekoa, ja tilitoimisto voi auttaa yrittäjää tekemään harkittuja päätöksiä.

 

Eli palkkaa vai osinkoa?

Pohdittaessa, nostaako palkkaa ja/tai osinkoa, tarkastelun lähtökohtana on aina se, kuinka paljon yrittäjä haluaa rahaa itselleen käyttöön.

Palkanmaksuun liittyy työnantajamaksuja, kuten eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, jotka yrityksen on maksettava. Palkka verotetaan progressiivisesti, mikä tarkoittaa, että suuremmasta palkasta maksetaan korkeampaa veroa.

Osinko verotetaan usein edullisemmin kuin palkka. Nettovarallisuudesta 8% on 75% verovapaata ja 25% pääomatuloa. 8% ylittävästä osasta 25% on verovapaata ja 75% ansiotuloa. Osingonmaksu jakaa voitot omistajien kesken suhteessa heidän omistusosuuksiinsa yrityksessä.

Päätös siitä, otetaanko palkkaa vai osinkoa, on merkittävä ja monimutkainen päätös, joka edellyttää huolellista harkintaa ja asiantuntijoiden apua.

 

Autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun. Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.

Ville Halonen
Myyntipäällikkö, CFO-palvelut
+358 40 651 2554

 

Autamme yrittäjän verotuksen optimoinnissa – Lataa Optimum-palvelun hinnasto tästä