Administers CFO-tjänster

Ditt behov:  CFO, ekonomidirektör, business controller, ekonomichef
Vårt svar: Vi ställer de resurser som du behöver till ditt förfogande 

 • Som kund hos Administers CFO-tjänst säkerställer du att den dagliga ekonomin och administrationen i ditt företag hanteras på det sätt som du vill.
 • Vi erbjuder ett effektivt stöd när ditt företag planerar, utvecklar och leder affärsverksamheten och ställer våra erfarna experters kunnande till dit förfogande. I stället för att anställa en medarbetare kan du dra nytta av specialexpertisen hos ett större team.
 • Du får ta del av utomstående experters syn på ditt företags situation. Vid tillväxtspurter, företagsförvärv eller försämrade utsikter på marknaden behöver företagsledningen oft särskilt stöd för att få affärsverksamheten att växa eller i balans.
 • Vi kommer också på plats när du behöver stöd till exempel för att utveckla och analysera företagets ekonomiska verksamhetsmodeller.

Företagsrådgivning och sakkunnigtjänster

Du får sakkunnig rådgivning och hjälp i alla situationer inom affärsverksamheten. De kan gälla till exempel beskattning, vinstfördelning, ägararrangemang, värdering, ändringar i bolagsformen och utveckling av verksamheten. Vi stödjer ditt företag när det gäller att förhandla om företagsförvärv eller söka finansiering och hjälper dig att utveckla en ny tillväxtstrategi.

 • Förvärv, grundande och fusion av ett företag samt ändring av bolagsformen
 • Registreringar och ändringar: uträttande av ärenden hos Skatteverket, Bolagsverket, Patent- och Registreringsverket eller utländska beskickningar
 • Uppgörandet av en affärsplan och konsulttjänster
 • Öppnandet av ett bankkonto och bankförhandlingar
 • Planering av finansieringen, kassahantering och förhandlingar med externa finansiärer
 • Ansökan om offentlig finansiering (t.ex. ALMI) och projektrapportering
 • Arbetsavtal och personalarrangemang
 • Planering av beskattningen och ändringar i företagsstrukturerna
 • Värdering, utredning av köp- och säljobjekt samt köpare och säljare
 • Independent Business Review (IBR)-utredningar för tredjeparter

Hyrestjänster: hyr en CFO, ekonomichef eller controller

Hyrestjänsten är ett bra alternativ när du endast behöver ett kunnigt ekonomiproffs i ditt företag på deltid. Då får du inte bara kompetensen hos en enda person till ditt förfogande utan också Administers kunnande i specialområden som du inte behöver varje dag.

Hyrestjänsten kan användas tillfälligt eller kontinuerligt enligt avtal.

Projekt och förändringsledning

Vi planerar, genomför och leder projekt till exempel för att utveckla ekonomiförvaltningen, införa nya ekonomisystem eller genomföra ändringar i affärsverksamheten. Du får tillgång till en kompetent projektledare, projektchef eller controller. Vid behov ställer vi ett helt team som genomför projektet som en nyckelfärdig tjänst till ditt förfogande.

 • Kartläggning av processerna inom ekonomi- och lönehantering.
 • Implementering av funktioner och utveckling av kompetensen inom ekonomiförvaltning
 • Anskaffning och idrifttagning av datasystem
 • Integrationer med ekonomiförvaltningssystem
 • Utläggningsprojekt: t.ex. ekonomi och förvaltning
 • Omorganisering av affärsverksamheten
 • Starten av ny affärsverksamhet
 • Organisering av ekonomin och förvaltningen utomlands

Optimering av beskattningen

Tjänsten Optimum hjälper dig att hitta ett optimalt förhållande mellan avkastningsnivån och vinstutdelningen för både företaget och ägarna. Du får ett klart och tydligt åtgärdsförslag som hjälper företaget att optimera intäkter och lönsamheten, hitta det bästa skattemässiga alternativet och styra verksamheten. Du kan välja tjänstens omfattning efter dina behov.

 • Utredning av utgångsläget
 • Genomgång av företagets och ägarens personliga skattebörda
 • Förhållandet mellan lön och utdelning
 • Simulering av förslagsmallar
 • Personlig konsultering

Ledning genom information

Vår tjänst Faktum erbjuder dig en heltäckande kartläggning av nuläget inom din affärsverksamhet och stöd vid planeringen av företagets framtid. Som Faktum-kund får du en helhetsbild av din affärsverksamhet. Då kan du identifiera eventuella risker och utnyttja ditt företags starka sidor ännu bättre.

Du kan välja tjänstens omfattning efter dina behov. Följande kartläggning av nyckelfaktorerna ingår i alla Faktum-servicepaket:

 • Orientering i företaget och dess nyckeltal
 • En professionell utvärdering av företagets nuläge och framtidsutsikter
 • En rapport som innehåller indikatorer för uppföljning bl.a. av följande delområden:
  • Lönsamhet
  • Soliditet
  • Likviditet
  • Risktagningsförmåga

Ekonomistyrning

Vi producerar all ekonomiplanering och -rapportering som du behöver i affärsverksamheten som en tjänst. Vi hjälper dig att leda verksamheten med hjälp av aktuell och riktig information. De här tjänsterna är avsedda för företag av alla storlekar som behöver regelbunden planering och uppföljning av ekonomin och verksamheten. Tjänsten skräddarsys exakt efter företagets behov. 

 • Budgetering
 • Resultatprognoser
 • Rapporter till ledningen
 • Nyckeltal och analys av avvikelser
 • Kassaflödesprognoser
 • Lönsamhetskalkyler
 • Personalrapporter

Ta kontakt och fråga mer!