Ett bra team och möjligheter att lära sig nytt gör arbetet intressant

28.11.2019

Reskontraskötare Minna har arbetat på Administer i nästan tio år. Under den här tiden har hon hunnit sköta alla uppgifter från praktikant till reskontrachef. I arbetet inspireras hon av utvecklingsmöjligheterna, mångsidigheten och framför allt av det strålande teamet. Läs vad Minna berättar om sitt arbete på Administer.

Karriärmöjligheter för dem som vill ha dem

”Jag har haft en verklig karriärutveckling på Administer. Jag började 2012 som sommarjobbare, varefter jag stannade kvar för att göra min praktik i reskontran. Efter praktiken fick jag min examen som studentmerkonom och fortsatte som fast anställd reskontraskötare.

När min chef blev moderskapsledig 2014 frågade man om jag ville biträda för henne. Samma år fick jag också priset Årets arbetskamrat. Det var en mycket stor sak för mig. Det är viktigt att man trivs på arbetsplatsen, och priset var ett bevis på att jag i mitt jobb lyckats vara en kollega som gör det möjligt. År 2016 blev jag reskontrachef.

År 2017 var jag moderskapsledig och nu är jag reskontraskötare. Efter moderskapsledigheten ville jag inte återvända till ett jobb med samma hårda takt som jag haft före ledigheten, så jag är glad för att det här var möjligt. Mina uppgifter har således förändrats under årens lopp och mitt jobb har varit mångsidigt hela tiden. Administer erbjuder verkligen goda möjligheter att avancera och utvecklas för dem som har viljan och den rätta inställningen.”

Arbetskamraterna hjälper och inspirerar

”Jag sätter stort värde på utvecklingsmöjligheterna, variationen och teamandan på Administer. Jag har fantastiska arbetskamrater som gör att jag trivs på jobbet. Reskontra är en hektisk verksamhet och ibland kan pressen vara rätt stor. Arbetet skulle vara tungt utan bra arbetskamrater. Reskontra fungerar som ett team och alla hjälper varandra. Alla i gruppen har blivit verkligen nära vänner under årens lopp.

Även flexibiliteten i vardagen gör det lättare att kombinera jobbet och det övriga livet. För närvarande jobbar jag två dagar i veckan på distans. Även i det här avseendet är teamet viktigt: vi håller varandra informerade om allt som pågår. Då är även distansjobbet effektivt.”

Gammalt och nytt i lämpliga doser

”Under den senaste tiden har jag börjat med assisterande bokföringsuppgifter. Det är en ny utmaning som varit mycket intressant. När jag funderar på min framtid på Administer skulle jag gärna utvecklas ännu mer inom bokföring.

På Administer fastnar vi inte för mycket i rutinerna. Det är mycket viktigt med variation, så att arbetet förblir intressant och lämpligt krävande. Mitt arbete består just nu av en lämplig blandning av gammalt och nytt, och arbetstakten passar in i min livssituation. Chefen och teamet tar fint hänsyn till olika livssituationer och det går bra att anpassa arbetet efter läget.”