Kostnadseffektivitet i ekonomiadministrationen: flytta den över till Administer

Tycker du att du betalar för mycket för din nuvarande ekonomiadministration? Är det svårt att hitta och behålla kunniga medarbetare inom ekonomiadministration? Har din nuvarande redovisningsbyrå svårt att klara av konsernens rapporteringskrav?

Ekonomiadministration som är up-to-date

Elektronisk ekonomiadministration underlättar dagliga rutiner och ger dig mer tid. Genom att lägga ut ekonomiadministrationen till oss ser du till att bokföring och den övriga ekonomi- och löneadministrationen sköts proffsigt och effektivt. Ditt företag får tjänster, programvara och experter i ett paket. På samma gång garanterar du att du har yrkeskunniga personer som jobbar med ekonomiadministrationen även då det är influensatider eller högsommar.

Vi anpassar oss efter ditt företags behov

Du slipper investera i dyr programvara och underhållsavgifter, eftersom eFina, ett komplett program för ekonomiadministration, ingår i det paket vi erbjuder. eFina är enkelt att använda och det går lättare att integrera med era nuvarande system än vid ett byte till färdiga programpaket. Och med tanke på kostnadseffektiviteten säljer vi inte färdiga paket, utan du kan välja precis de tjänster du behöver.

Växtvärk med din nuvarande redovisningsbyrå?

Om du håller på att ta klivet upp i klassen internationella företag eller ditt företag etablerar sig på flera verksamhetsställen, behöver du inte oroa dig. Konsernrapportering, internationell verksamhet och räkningar som elektroniskt reser landet runt är vardagsmat för oss.

Styr ditt företags ekonomi i realtid

eFina är ett ekonomiadministrationssystem som öppnas i en webbläsare och som ger dig möjlighet att följa med ditt företags resultatutveckling i realtid. eFina hjälper dig att veta vad som har hänt idag och med hjälp av kassaflödesprognoser också ha koll på framtiden. Ta i bruk de egenskaper som ditt företag behöver just nu.

Bekanta dig med eFinas egenskaper >

Vill du veta mer?

Det här vill jag höra mera om. Ta kontakt med mig.

 

Ta kontakt med mig