Vi sköter löneadministration och beräkning av löner – lönerna betalas alltid i tid

Du ger: Utgångsinformationen om lönerna
Vi tar hand om: Beräkning av löner, utbetalning av löner, rapporteringen till myndigheterna samt utbetalning av lönerelaterade kostnader

Helt outsourcad löneadministration

Vi utser en namngiven löneadministeratör, samt en backup, för ditt företag. Våra erfarna löneadminisratörer ger vid behov handledning i specialfrågor.

Som tilläggstjänster erbjuder vi t.ex. semesteruppföljning och tolkning av kollektivavtal.

 

Ta kontakt med mig