Fakturering – enkelt och snabbt

Din uppgift: Mata in dina försäljningsfakturor i vårt system antingen direkt eller med hjälp av ditt faktureringsprogram
Vår uppgift: Vi tar hand om resten

När dina kunduppgifter finns i vårt system tar automatiken över upprätthållande av kundreskontran samt utskrift och sändning av fakturor, antingen på papper eller per e-post. Följ upp dina fordringar enkelt – du ser fordringarna i eFina i realtid.

Du kan skicka en påminnelse om en obetald faktura med en knapptryckning eller överföra fordringen till en inkassobyrå.

Tack vare kompletta historiska uppgifter, kan du söka efter fakturor per kund, för en viss tidsperiod, för en given kostnadspost eller ett specifikt projekt. Systemet ger dig också försäljningsrapporter kund för kund eller produkt för produkt, för den period du önskar.

 

Ta kontakt med mig