Administer som företag

Lever i nu’et

Administer utbildar sina anställda så att de alltid kan stå till kundernas tjänst med den senaste informationen och kompetensen.

Närvarande

Administer är lyhörd för kundernas behov och vi finns nära kunderna. Företaget har lokal närvaro runt om i Finland och Sverige och nya orter läggs till efter behov.

Ansvarsfull

Administers verksamhet bygger på finländskt kunnande och verksamhet. Vi erbjuder arbetstillfällen i Norden och betraktar det som en hederssak att sköta om vårt samhällsansvar och betala våra skatter i Norden.

Ledningsgrupp

Peter Aho

Business area director, financial management services

Pia Packalén

Business area director, financial management services, Econia

Sari Kivi

Direktor, Ekonomistyrning Outsourcing

Britt Mäkinen

Service Director

Emil Hermansson

Försäljningsdirektör

Mari Kankaanpää

HR Business Lead