Expert på internationell ekonomiförvaltning

Ska ditt företag expandera utanför landets gränser? Har du utländska kunder vars verksamhets du vill förstå bättre? Planerar du ett företagsköp i ett grannland? Ta kontakt så arbetar vi tillsammans fram svar på dina frågor.

Internationalisering kräver erfarenhet och nätverk

asiantuntijat-kaytossasi

Du får stöd av ett stort internationellt nätverk

Administer medverkar i det globala samarbetsnätverket Integra, som består av ekonomikonsulter & juridiska experter över hela världen. Integra-partners är självständiga företag som hjälper varandras kunder att växa internationellt. De erbjuder stark lokal expertis bland annat inom beskattning, lagstiftning och affärspraxis. Vi har de experter och kontakter som hjälper dig att arbeta tryggt globalt.

 

integra-and-administer

Pålitliga partners

Till samarbetsnätverket Integra som grundades 1994, har 122 företag i 66 länder. Medlemmarna väljs omsorgsfullt och innan de godkänns som medlemmar görs en täckande due diligence av deras verksamhet. Detta säkerställer att kunder runt om i världen får pålitlig och sakkunnig service från varje medlemsföretag. Administer är den enda Integra-medlemmen i Finland och Sverige.