Expert på internationell ekonomiförvaltning

Ska ditt företag expandera utanför Finlands gränser? Har du en utländsk kund vars verksamhetsmiljö du vill förstå bättre? Planerar du ett företagsköp i ett grannland? Ta kontakt så letar vi tillsammans reda på svar på dina frågor.

Internationalisering kräver erfarenhet och nätverk

kumppanit

Du får stöd av ett stort internationellt nätverk

Administer medverkar i det globala samarbetsnätverket Integra, som består av revisionsbyråer överallt i världen. Integra-partner är självständiga företag som hjälper varandras kunder att internationaliseras. De erbjuder stark lokal expertis bland annat inom beskattning, lagstiftning och affärspraxis. Vi hittar de experter och kontakter som hjälper dig att arbeta tryggt ute i världen.

 

integra-and-administer

Pålitliga partner

Till samarbetsnätverket Integra, som grundades 1994, hör 122 företag i 66 länder. Medlemmarna väljs omsorgsfullt och innan de godkänns som medlemmar görs en täckande due diligence-utredning om deras verksamhet. Detta säkerställer att kunder runt om i världen får pålitlig och sakkunnig service från varje medlemsföretag. Administer är den enda Integra-medlemmen i Finland och Sverige.