Integration förenar kunskapen

Ifall informationen redan existerar i ett annat system varför inte utnyttja den maximalt genom integration av system

Färdig integration – eller skräddarsydd

Använder du redan ett system för projekthantering, prosesstyrning eller kundhantering som du vill integrera med ekonomisystemet? Eftersom vi använder oss av vår egenutvecklade programvara, kan vi integrera dina nuvarande system lättare än vad de s.k. färdigvarorna kan göra.

Integration lönar sig i allmänhet om företaget använder sig av ett system där den information som behövs redan finns. eFina har färdiga gränsytor för bl.a. mottagning av fakturauppgifter och systemet går enkelt att modifiera även för krävande integrationsuppdrag.

Vi har lång erfarenhet av integration och har flera färdigställda eFina-integrationer till flera system!