Kostnadseffektiv ekonomiavdelning till din tjänst

Behöver ditt företag en heltäckande, serviceinriktad och kostnadseffektiv ekonomiavdelning och moderna digitala verktyg för ekonomiförvaltning? Lägg ut ekonomiavdelningen på Administer. Vi sköter era rutiner effektivt och ni kan fokusera på att utveckla företagets kärnverksamhet.

Utläggning av ekonomiavdelningen effektiviserar din administration

neuvontapalvelut

Experterna i ekonomiförvaltning till din tjänst

Du får tillgång till ett sakkunnigt team som sköter rutinerna och ger dig råd när du råkar ut för exceptionella situationer. Samma proffs sköter din bokföring och dina övriga arbeten inom ekonomiförvaltning. De är således förtrogna med metoderna och rutinerna i ditt företag på samma sätt som ett team som arbetar i företaget. De personer som utses för ert företag sköter den dagliga bokföringen, löneförvaltningen, reskontran och även CFO:s krävande uppgifter, om ni vill det.

asiantuntijat-kaytossasi

Aktuell kompetens

Behöver du ett bokslut enligt IFRS? Vi tar hand om det. Vi kan USGAAP och hjälper ditt företag at ordna förvaltningen så att den uppfyller standardernas krav. Om du vill, kompletterar vi ditt team med specialister på krävande konsultuppdrag inom företagsarrangemang och skatteplanering.

palkkapalvelut

Du ser företagets ekonomiska läge i realtid

Du kan följa upp ekonomitransaktionerna i ditt företag med moderna, automatiserade system. Du kan till exempel gå igenom resultaträkningen och gå på djupet med siffrorna direkt på styrelsemötet. Då kan ditt företag fatta besluten med stöd av riktig information.

teknologia-ja-palvelut

Tekniken och tjänsterna anpassar sig efter era processer

Behöver du ett bokslut enligt IFRS? Vi tar hand om det. Vi kan USGAAP och hjälper ditt företag at ordna förvaltningen så att den uppfyller standardernas krav. Om du vill, kompletterar vi ditt team med specialister på krävande konsultuppdrag inom företagsarrangemang och skatteplanering.