Ofta ställda frågor

På vilka olika sätt kan man leverera inköpsfakturor till eFina.

Vi är flexibla och tar emot fakturor på olika sätt. Vi rekommenderar fullskalig datoriserad e-fakturering, men om det inte är möjligt går det också bra med en traditionell pappersfaktura. Fakturor kan också skickas in per e-post, t.ex. som PDF. Det finns alltså tre sätt att leverera fakturorna på: e-faktura, e-post och traditionell pappersfaktura.

Hur länge tar det innan en inköpsfaktura är färdig för godkännande?

Fakturor tas emot i systemet dygnet runt vilket gör hanteringen av dem mycket snabbt. En webfaktura hanteras i snitt på 10 minuter. Fakturor som anländer via e-post hanteras inom circa 10-60 minuter och de som anländer per konventionell post i genomsnitt inom 6 timmar.

Kan man använda tjänsten mobilt?

Ja. Tjänsten kräver inte dator med stor prestanda och fungerar bra även på t.ex. surfplattor och mobiltelefoner.

Fungerar det hela traditionellt?

Jo, om kunden föredrar det erbjuder vi också traditionell ekonomiadministration.

Ingår skickande och mottagande av nätfakturor i tjänsten?

Ja. Att skicka och ta emot nätfakturor ingår i vår service utan skild avgift. Vår nätfakturaoperator är BasWare.

Obs! Att använda nätfakturor innebär inte tilläggskostnader för företaget t.ex. i form av bankavgifter.

Kan jag skicka säljfakturor på papper?

Visst, det går att skicka säljfakturor på papper i vår tjänst. Vi skickar ut fakturor dygnet runt under årets alla dagar.

Min kund kräver att få bilagor med nätfakturan, går det här för sig?

Ja. Med försäljningsfakturor går det bra att skicka filer. Typiska bifogade filer är tim- eller fakturaspecifikationer, kopior av kvitton eller till exempel reklam.

Kräver tjänsten att man har Java installerad?

Nej, det gör den inte. Java rekommenderas inte på grund av allvarliga brister i datasäkerheten, som inte har åtgärdats. Experter på datasäkerhet rekommenderar att man helt tar bort Java från datorn.

Vem sköter min ekonomiadministration?

Som kund får du tillgång till våra yrkeskunniga proffs på ekonomiadministration. Du betjänas av namngivna kontaktpersoner; aldrig av ett anonymt team. Din kontaktpersons yrkeskunskap hålls hela tiden up-to-date.

Internationell verksamhet

Vi betjänar också internationella företag. Det innebär att vi ger service även på svenska och engelska utöver finska.

Mitt företag är en konsern, klarar ni av konsernredovisning?

Visst gör vi det. eFina-tjänsten innehåller en mångsidig konsernredovisningsfunktion som gör det enkelt att följa upp händelser på konsernnivå. Konsolideringen kan göras månadsvis, en gång per år i samband med bokslutet eller vid behov. Även konsolidering av utländska bolag går bra.

På mitt företag jobbar 139 personer, behöver var och en av dem en egen användarlicens?

Nej. Våra tjänster är flexibla och kostnadseffektiva bland annat eftersom vi inte uppbär någon licensavgift per användare. Alla som behöver tillgång till eFina inom bolaget får egna användarlösenord utan avgift.

Kontoplan på engelska?

Det fixar vi. Vi kan ha kontoplanen parallellt på finska och engelska och då är rapporterna tillgängliga på båda språken enligt användarens önskemål.

Förekommer det avbrott i tjänsten?

På årsnivå har vi i genomsnitt haft fem avbrott i tjänsten. Vi strävar efter att sköta avbrotten nattetid, så att olägenheten minimeras. Användningsgraden för tjänsten är 99,9 %.

Hur sköts arkiveringen av bokföringsmaterialet?

Bokföringsmaterialet arkiveras räkenskapsperiodvis på CD-ROM- eller DVD-skivor/minnespinnar, beroende på ekonomiadministrationens omfattning. Arkivet uppfyller de krav som lagen ställer angående förvaring av ekonomiadministrationsmaterial. Arkivering är en integrerad del av våra tjänster.

Sköter ni säkerhetskopieringen?

Ja. Administer ser till att informationen är trygg på flera nivåer.

Jag glömde mitt lösenord till eFina? Vad ska jag göra?

Det är lätt att återställa lösenordet. Längst ned i inloggningsfönstret finns länken ”Unohtuiko salasana?” (Glömt lösenordet?). När du klickar på länken, öppnas ett fönster där du kan byta lösenord. Skriv ditt användar-ID i dialogrutan och klicka på knappen ”Vaihda salasana” (Byt lösenord).

Om ett ögonblick får du en länk per e-post. När du klickar på länken får du ett nytt lösenord för engångsbruk per sms. Lösenordet för engångsbruk är i kraft 12 timmar. Logga in på eFina med lösenordet för engångsbruk och ange ett nytt lösenord inom den här perioden.

Jag fick inte ett nytt lösenord för engångsbruk per sms. Vad ska jag göra?

Det är inte möjligt att skicka lösenordet om du inte sparat din e-postadress och telefonnummer i dina uppgifter i eFina. Ta kontakt med vår kundsupport.